Skip to main content

Krediti za energetsku efikasnost

 • sa povraćajem do 20% investicije
 • u saradnji sa GEFF i EBRD

 

Povraćaj do 20% vaše investicije

Uložite u energetsku efikasnost svog doma i prijavite se za povraćaj do 20% uloženog novca. 

Ukoliko kreditom finansirate samo jednu tehnologiju - povraćaj je do 15%, a ukoliko kombinujete dve ili više tehnologija - povraćaj je do 20%.

Namene kredita

Namene kredita koje omogućavaju povraćaj novca do 20%:

 • Postavljanje novih prozora, vrata ili ostakljivanje (PVC ili ALU stolarija)
 • Izolacija krova, spoljašnjih ili pregradnih zidova, kao i izolacija prizemlja
 • Postavljanje kotlova na biomasu ili gas
 • Instalacija solarnih panela solarnih grejača vode
 • Instalacija toplotne pumpe
 • Postavljanje nove rasvete
 • Instalacija sistema za grejanje i hlađenje
 • Postavljanje rezervoara za toplu vodu

Namene koje mogu da se finansiraju ovim kreditom, ali ne omogućavaju povraćaj novca:

 • Bela tehnika (frižideri, zamrzivači, klima uređaji,...)

Detalji kredita za uštedu energije

9 %

Nominalna fiksna kamatna stopa 

9.53 %

Efektivna kamatna stopa

71

Mesec je maksimalni rok otplate

Kako da se podnesete zahtev za kredit i prijavite se za povraćaj?

Izaberite tehnologije koje želite da kupite

U Tehnološkom selektoru koji je razvio GEFF nalaze se energetski efikasne tehnologije koje su 20% bolje od proseka na našem tržištu i koje možete finansirati ovim kreditom i ostvariti pravo na povraćaj novca.

Preuzmite sertifikat prihvatljivosti za izabrane tehnologije

Nakon što, u okviru Tehnološkog selektora, izaberete sve tehnologije koje želite da kupite, dodajte ih u listu sertifikata i na kraju preuzmite jedinstveni sertifikat za sve tehnologije.

Od dobavljača prikupite profakture

Ukoliko niste sigurni gde možete pronaći dobavljača koji prodaje energetski efikasne proizvode i tehnologiju, u okviru Tehnološkog selektora možete pronaći prodavce koji su vam najbliži.

Podnesite zahtev za kredit online

Pogledajte uslove kredita i podnesite online zahtev za kredit. Potrebno vam je 6 poslednjih izvoda sa računa, očitana lična karta ili kopija ličnog dokumenta, sertifikat prihvatljivosti tehnologije i profaktura dovaljača. Ukoliko ih trenutno nemate kod sebe, možete podneti zahtev sada, a dokumentaciju dostaviti naknadno.

Izvršite radove i instalirajte izabrane tehnologije

Nakon isplaćenog kredita, od banke ćete dobiti potvrdu da je novac uplaćen na račun dobavljača. Kada završite radove i instalirate tehnologiju, potrebno je da tražite fakturu od dobavljača.

Popunite zahtev za verifikaciju i povraćaj novca

Nakon završenih radova, potrebno je da se registrujete i podnesite zahtev online za povraćaj novca kroz  Sistem za verifikaciju.  Pogledajte video kako da popunite prijavu. Biće vam potrebni sertifikat prihvatljivosti, faktura, dokaz o uplati od banke, ugovor o kreditu, kao i broj računa u ProCredit banci za uplatu povraćaja. Broj računa možete videti na debitnoj kartici. 

GEFF tim će verifikovati vašu investiciju

GEFF tim je sastavljen od stručnjaka za energetsku efikasnost, koji će proveriti i potvrditi da li je vaša investicija u skladu sa uslovima kredita. To može zahtevati i izlazak na teren i potvrdu na licu mesta. 

Banka uplaćuje novac od povraćaja na vaš račun

Nakon potrvde od strane GEFF stručnjaka, banka uplaćuje do 20% iznosa na vaš račun. Sa ovim novcem ste slobodni da raspolažete kako želite. Možete ga uložiti u dalja unapređenja ili možda ostaviti na Flex štednji, za kasnija ulaganja.

Izaberite iznos kredita i podnesite zahtev online

Podnesite zahtev za

Kredit za energetsku efikasnost do 600.000 RSD

i realizujte kredit online, bez dolaska u banku.

Podnesite zahtev za

Kredit za energetsku efikasnost preko 600.000 RSD

i kredit realizujte dolaskom u banku.

Uslovi kredita

Uslovi kredita za energetsku efikasnost u saradnji sa GEFF - fiksna kamata

 • Vrsta kredita: Kredit za energetsku efikasnost sa povraćajem do 20%
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: do  5.850.000 RSD  
 • Učešće: nema 
 • Period otplate: 12 - 71 mesec 
 • NKS (godišnja,fiksna): 9%
 • EKS: od 9,53 %
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0,00%
 • Dodatni troškovi: 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD
 • Bez troškova održavanja kreditne partije
 • Isplata po profakturi na račun prodavca
 • Instrumenti obezbeđenja: 

•    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
•    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
•    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.850.000 RSD je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka.

Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.
Svi primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
Navedeni  uslovi su informativnog karaktera
 

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Uslovi kredita za energetsku efikasnost u saradnji sa GEFF - varijabilna kamata

 

 • Vrsta kredita: Kredit za energetsku efikasnost sa povraćajem do 20%
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: do  5.850.000 RSD
 • Učešće: nema 
 • Period otplate: 12 - 180 meseci 
 • NKS (godišnja, varijabilna): 5,2% + 3m Belibor
 • EKS: od 12.91% 
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0,00 %
 • Dodatni troškovi: 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD
 • Bez troškova održavanja kreditne partije
 • Isplata po profakturi na račun prodavca

Instrumenti obezbeđenja: 

•    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
•    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
•    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.850.000 RSD je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka.

Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.

Svi primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.

Navedeni  uslovi su informativnog karaktera.

Za reprezentativne primer korišćena vrednost 3 M Belibora 5,71% (na dan  01.04.2024. godine).
Banka nominalnu godišnju kamatnu stopu koja je ugovorena kao promenljiva, usklađuje sa kretanjem tromesečnog BELIBORA u zavisnosti od tipa kredita. Usklađivanje sa tromesečnim BELIBOR-om se vrši kvartlano i to primenom stopa objavljenih za dan 1. decembar, 1. mart, 1. jun i 1. septembar, odnosno za prvi naredni radni dan ukoliko isti pada u neradni dan. Tako određen novi tromesečni BELIBOR, primenjuje se kod obračuna anuiteta koji dospevaju u naredna tri meseca, u odnosu na mesece decembar, mart, jun i septembar. Banka dostavlja klijentima Obaveštenje o usklađivanju u skladu sa ovim stavom, sa novim planom otplate. Kod isplata novih kredita, novoutvrđena referentna kamatna stopa, na način iz prethodnog stava, primenjuje se na sledeći način: počev od isplata 6. decembra zaključno sa isplatama 5. marta kamatna stopa objavljena za dan 1. decembar, počev od isplata 6. marta zaključno sa isplatama 5. juna kamatna stopa objavljena za dan 1. mart, počev od isplata 6. juna zaključno sa isplatama 5. septembra kamatna stopa objavljena za dan 1. jun i počev od isplata 6. septembra zaključno sa isplatama 5. decembra kamatna stopa objavljena za dan 1. septembar.

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer Kredita za energetsku efikasnost u saradnji sa EBRD i GEFF do 600.000 RS - varijabilna kamata

 • Vrsta kredita: namenski kredit za stanovništvo
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema
 • Iznos kredita: 600.000,00 RSD
 • Učešće: nema
 • Period otplate: 84 meseca
 • NKS (godišnja, varijabilna): 5,2% + 3m Belibor
 • EKS: od 13,74%
 • Jednokratna naknada za obradu kredita 0,00%.  
 • Mesečna rata: 10.295 RSD
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 84 meseci:  1.314,959,40 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja: 

  •    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
  •    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
  •    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.850.000 RSD je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka.

 • Dodatni troškovi: 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD 
 • Primer je dat sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa
 • Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu, na račun dilera.
 • Minimalna zarada: 36.000 RSD

Navedeni  uslovi su informativnog karaktera

Za reprezentativne primer korišćena vrednost 3M Belibora 5,71% (na dan  01.04.2024. godine).
Banka nominalnu godišnju kamatnu stopu koja je ugovorena kao promenljiva, usklađuje sa kretanjem tromesečnog BELIBORA u zavisnosti od tipa kredita. Usklađivanje sa tromesečnim BELIBOR se vrši kvartalno i to 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. koji prethode mesecima u kojem počinje da važi izmena, odnosno prvog narednog radnog dana ukoliko isti pada u neradni dan i važe od prvog dana u mesecu januaru, aprilu, julu, odnosno, oktobru.Izuzetak od opisanog pravila su krediti isplaćeni nakon 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. u mesecima u kome se utvrđuje tromesečni BELIBOR, kod kojih će se primeniti novoutvrđena vrednost tromesečnog BELIBOR-a i važiće do sledećeg tromesečnog utvrđivanja na opisan način.Na dan zaključenja pojedinačnog ugovora sa klijentom, Banka će primeniti  vrednost tromesečnog BELIBOR-a koje su važeće u momentu zaključenja ugovora, a utvrđuju se na gore opisan način. 
 

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Reprezentativni primer Kredita za energetsku efikasnost u saradnji sa EBRD i GEFF preko 600.000 RSD - varijabilna kamata

 • Vrsta kredita: namenski kredit za stanovništvo
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema
 • Iznos kredita: 1.000.000 RSD 
 • Učešće: nema
 • Period otplate: 84 meseca
 • NKS (godišnja, varijabilna): 5,2% + 3m Belibor
 • EKS: od 11,66 %
 • Jednokratna naknada za obradu kredita 0,00%
 • Mesečna rata: 17.154,48 RSD
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 84 meseca: 1.440.976,91 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja: 

  •    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
  •    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
  •    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.850.000 RSD je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka.

 • Dodatni troškovi: 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD 

Primer je dat sa za zaradu veću od 60.000 RSD i transfer zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu, na račun dilera.
Navedeni  uslovi su informativnog karaktera
Za reprezentativne primer korišćena vrednost 3M Belibora 5,71% (na dan  01.04.2024. godine).
Banka nominalnu godišnju kamatnu stopu koja je ugovorena kao promenljiva, usklađuje sa kretanjem tromesečnog BELIBORA u zavisnosti od tipa kredita. Usklađivanje sa tromesečnim BELIBOR se vrši kvartalno i to 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. koji prethode mesecima u kojem počinje da važi izmena, odnosno prvog narednog radnog dana ukoliko isti pada u neradni dan i važe od prvog dana u mesecu januaru, aprilu, julu, odnosno, oktobru.Izuzetak od opisanog pravila su krediti isplaćeni nakon 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. u mesecima u kome se utvrđuje tromesečni BELIBOR, kod kojih će se primeniti novoutvrđena vrednost tromesečnog BELIBOR-a i važiće do sledećeg tromesečnog utvrđivanja na opisan način.Na dan zaključenja pojedinačnog ugovora sa klijentom, Banka će primeniti vrednost tromesečnog BELIBOR-a koje su važeće u momentu zaključenja ugovora, a utvrđuju se na gore opisan.

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Reprezentativni primer Kredita za energetsku efikasnost u saradnji sa EBRD i GEFF do 600.000 RS - fiksna kamata

 • Vrsta kredita: namenski kredit za stanovništvo
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema
 • Iznos kredita: 600.000,00 RSD
 • Učešće: nema
 • Period otplate: 71 mesec
 • NKS (godišnja, fiksna):  9,00%
 • EKS:  9,53 %
 • Jednokratna naknada za obradu kredita 0,00 %.  
 • Mesečna rata: 10.967,17 RSD
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 71. meseca:  778.669,52 RSD 
 • Instrumenti obezbeđenja: 

  •    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
  •    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
  •    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.850.000 RSD je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka.

 • Dodatni troškovi: 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD 
 • Reprezentativni primer je dat na primeru zarade veće od 60.000 rsd

Primer je dat sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa
Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu, na račun dilera.
Navedeni  uslovi su informativnog karaktera
 

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Reprezentativni primer Kredita za energetsku efikasnost u saradnji sa EBRD i GEFF preko 600.000 RS - fiksna kamata

 • Vrsta kredita: namenski kredit za stanovništvo
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema
 • Iznos kredita: 1.000.000 RSD 
 • Učešće: nema
 • Period otplate: 71 mesec
 • NKS (godišnja, fiksna): 9,00%
 • EKS: od 9,54%
 • Jednokratna naknada za obradu kredita 0,00 %
 • Mesečna rata: 18.278,62 RSD
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 71. meseca:  1.297.782,48 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja: 

  •    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
  •    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
  •    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.850.000 RSD je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka.

 • Dodatni troškovi: 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD
 • Reprezentativni primer je dat na primeru zarade veće od 60.000 rsd

Primer je dat sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu, na račun dilera.
*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju
Navedeni  uslovi su informativnog karaktera

Gde sve možete uštedeti na troškovima energije?

EE krediti - solarni paneli

Solarni paneli

EE krediti - izolacija

Izolacija doma

EE-krediti-PVC-stolarija

Nova stolarija

ProCredit krediti za toplotne pumpe

Toplotne pumpe

Odgovori na najčešča pitanja

Šta je GEFF?

GEFF je kreditna linija za zeleno finansiranje u sklopu Evropske banke za obnovu i razvoj koja obezbeđuje sredstva za finansiranje energetski efikasnih tehnologija u domaćinstvima.

Ukupan iznos kreditne linije za Zapadni Balkan iznosi 85 miliona evra.

Program je podržan sredstvima Evropske unije, kao i sredstvima drugih donatora: Saveznog ministarstva finansija Republike Austrije i Investicionog okvira za Zapadni Balkan, za finansiranje programa tehničke saradnje u okviru ove kreditne linije i realizovan u saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice. 

Kako da se prijavim za povrat novca?

Za povrat novca se prijavljujete na sajtu GEFF, tako što podnesete online zahtev kroz Sistem za verifikaciju. Biće vam potrebna sledeća dokumentacija: sertifikat prihvatljivosti, faktura, dokaz o uplati od banke, ugovor o kreditu, kao informacije o računu na koji želite da se uplati povračaj novca.

Kako da izračunam moguće uštede ulaganjem u energetski efikasne tehnologije?

Na sajtu GEFF-a se nalazi kalkulator, kojim možete izračunati moguče uštede ukoliko uložite u energetsku efikasnost. 

Unesite postojeće karakteristike vašeg stambenog prostora i čekirajte tehnologije koje nameravate da implementirate, nakon toga dobićete okviran iznos ušteda u energiji i godišnjim troškovima.

 

Da li su dodatni troškovi i instalacija obuhvaćeni podsticajem?

Dodatni troškovi instalacije i pomoćnih aktivnosti, kao što su pomoćni materijali koji ne spadaju u energetski efikasne materijale, dostava i ugradnja, se uključuju u iznos na koji se obračunava povraćaj do određenog nivoa, prema sledećoj tabeli.

lista pokrivenosti pratecih troskova

Da li na predračunu mogu da budu proizvodi i za koje se ne dobija finansijski podsticaj, na primer klima uređaji?

Da, mogu. Za klima uređaje i druge proizvode (frižideri, zamrzivači ili kombinovani uredjaji) koji se ne nalaze u Tehnološkom selektoru, možete dobiti kredit, ali za njih nećete dobiti finansijski podsticaj, odnosno povraćaj novca. 
 

Da li jednim kreditom mogu da finansiram radove na više lokacija (više stanova)?

Da, možete finansirati instalaciju tehnologija na više od jednog projekta, odnosno lokacija, sve sa jednim kreditom.

Da li kredit mogu koristiti za kupovinu više proizvoda različitih kategorija?

Da, kredit možete koristiti za kupovinu više proizvoda različitih kategorija (npr. ugradnja novih prozora i ugradnja kotla na biomasu). To je i poželjno, jer ćete ulaganjem u minimum 2 tehnologije ostvariti pravo na veći podsticaj, tj. na 20%. 

Dok je za investiciju u samo jednu tehnologiju predviđen podsticaj od 15%.

Da li mogu tražiti više kredita za istu namenu u istoj zgradi ili stanu?

Ne, na primer, isti prozori se ne mogu menjati dva puta ako je kredit već uzet u tu svrhu.
 

Da li mogu da apliciram za više od jednog kredita za projekat na istoj lokaciji?

Da, možete aplicirati za više od jednog kredita za finansiranje različitih namena na istoj lokaciji (npr. finansirate izolaciju jednim kreditom, a zamenu prozora drugim).
 

Da li moram biti vlasnik objekta koji se renovira?

Ne, ne morate biti vlasnik, suvlasnik ili prijavljeni na toj adresi. Možete uzeti kredit za članove porodice.  Jedino ograničenje je da se ne može na istoj adresi dva puta kreditirati ugradnja kupovine iste vrste proizvoda.

Da li se može finansirati toplotna izolacija jednog stana u zgradama sa više stanova?

Ne, ovim kreditom se ne može finansirati toplota izolacija samo jednog stana u okviru zgrade. Može se finansirati samo ako se jedna ili više fasada renoviraju kompletno.

Da li dva člana istog domaćinstva mogu aplicirati za finansiranje istog projekta i dobiti dva kredita?

Da, mogu. Tada se projekat finansiranja objedinjuje kao jedan i ukoliko je uključeno više tehnologija, može se dobiti veći podsticaj (20% umesto 15% za jednu tehnologiju).

Na primer, ukoliko supruga uzme kredit za izolaciju, a suprug kredit na toplotnu pumpu, to će se tretirati kao investicija sa 2 tehnologije i ostvariće pravo na povrat od 20%, iako su pojedinalni krediti vezani za samo jednu tehnologiju.
 

Da li mogu da koristim ovaj podsticaj i neki drugi podsticaj za isti projekat?

Ne. Pravo na finansijski podsticaj od EBRD, tj. povraćaj novca,  ostvarujete samo ukoliko prethodno niste ili ne planirate da uzmete podsticaj od druge isntitucije ili državnu subvenciju. Nije moguće uzeti više podsticaja za isti projekat.

Krediti za energetsko efikasan dom sa povraćajem omogućeni su u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u sklopu Kreditne linije za zeleno finansiranje (GEFF).

Geff logo

 

Geff-podrska