Skip to main content
BizFlex štednja

Namenski depozitni račun kojim samostalno upravljate putem eBankinga ili mBankinga prenoseći višak likvidnosti na štednju. 

Neka vaš novac radi za vas

Podnesite zahtev za BizFlex štedni račun već danas i iskoristite benefite najfleksibilnije štednje.

Online štednja, bez ograničenja

BizFlex štedni račun je dostupan samo uz prethodno otvoren tekući račun u našoj banci i njegov je komplementarni deo. 

  • Dnevni obračun kamate na sredstva koja su na BizFlex štednom računu
  • Mesečni pripis kamate 
  • Dostupan u EUR i RSD valuti
  • Prebacujte novac sa tekućeg računa na štedni bez prekida oročenja
  • Transakcije sa štednog na tekući račun, i obrnuto, su potpuno besplatne i neograničene u broju i iznosu
Pogledajte detaljnije informacije
Kako do BizFlex štednog računa?

BizFlex štedni račun je namenski račun koji je dostupan uz tekući račun u našoj banci. Otvaranje i vođenje BizFlex štednog računa je potpuno besplatno, a proces otvaranja računa izuzetno jednostavan:

Postojeći klijenti
  1. Preuzmite i popunite Zahtev za otvaranje računa i u njemu naznačite da otvarate Flex štednju
  2. Popunjen i potpisan zahtev prosledite na e-mail adresu vašeg savetnika
Novi klijenti
  1. Prilikom otvararanja računa u samom Zahtevu za otvaranje računa naznačite da želite da vam se otvori i Flex štednja
Zainteresovani ste? Pošaljite nam upit i naši savetnici će vas ubrzo kontaktirati

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.