Skip to main content
kupovina-zemlje

Krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Postanite vlasnik zemlje koju obrađujete ili proširite vaše zemljišne kapacitete.

Vaše poljoprivredno zemljište

Postanite vlasnik zemlje koju obrađujete, proširite vaše zemljišne kapacitete, planirajte svoja ulaganja i proizvodnju na duži vremenski period i izbegnite plaćanje skupog i nesigurnog zakupa.

Uslovi kredita za kupovinu zemljišta

  • Povoljne kamatne stope
  • Dugoročni indeksirani kredit sa rokom otplate do 15 godina
  • Plan otplate prilagođen vašoj poljoprivrednoj proizvodnji, uz mesečne, tromesečne ili šestomesečne rate
  • Odložena otplata i do godinu dana

Posebna pogodnost - Investicioni kredit u tranšama

Imate mogućnost kupovine poljoprivrednog zemljišta kroz Investicioni kredit u tranšama.

To je kredit kojim vam se odobrava limit za potencijalnu kupovinu zemlje u narednih 12 meseci od dana inicijalnog odobrenja. Imate mogućnost povlačenje nekoliko tranši za plaćanje zemljišta u toku definisanih 12 meseci, a maksimalno do iznosa odobrenog limita za tu investiciju.

Prvih 12 meseci, dok se ne izvrši plaćanje svih tranši praktično predstavlja i grace period, a nakon isteka 12 meseci  nastavili bi otplatu zbirnog iznosa povučenih tranši i to na rok koji je unapred definisan prilikom odobrenja kredita.

Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnikom za poljoprivredu

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.