Skip to main content
orocena-stednja

Oročena štednja

Sigurno mesto za vaš novac

Štedite sigurno

Dobre navike ne treba menjati. Vi ih svakako imate ako ste se odlučili da štedite.

Mi smo tu da čuvamo vaš novac dok vam ne zatreba za vaše velike planove.

Uslovi i reprezentativni primer oročene štednje

Oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate, periodom oročenja na 12, 18, 25, 36 meseci, za valutu EUR.

Reprezentativni primer:

Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate,

 • NKS 0.8%,
 • EKS 0.68 %,
 • Period oročenja: 25 meseci
 • Valuta: EUR;
 • Godišnje kamatne stope su fiksne.
 • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.
 • Minimalan iznos 5.000 EUR;
 • Porez 15%.

Ponuda važi u okviru Total računa.

 

Dodatne informacije:

 • Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
 • Kamatna stopa je fiksna.
 • Efektivne kamatne stope za deviznu štednju su neto i od njih je odbijen porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
 • Navedene kamatne stope važe i za rezidente i za nerezidente
 • Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. 

Pogledajte više na sajtu Agencije za osiguranje depozita

 

agencija-za-osiguranje-depozita

 

Aktuelne kamatne stope za oročenu štednju možete pogledati u cenovniku za fizička lica.

Želite da štedite? Ostavite nam vaše podatke i naši savetnici će vas uskoro kontaktirati
Da li ste klijent banke?

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.