Skip to main content
Seka-Sablic-ProCredit-orocena-stednja

Oročena štednja

Sigurno mesto za vaš novac.

U toku je specijalna ponuda sa višim kamatama za nove depozite.

Specijalne kamate za oročenu štednju u evrima

Nove kamate na deviznu štednju:

 • NKS 1,4%, EKS 1,18% za štednju oročenu na 25 meseci
 • NKS 1,25%, EKS 1,06% za štednju oročenu na 12 meseci

Ponuda važi za nove depozite.

Pogledajte uslove i reprezentativne primere

  Štedite sigurno

  Dobre navike ne treba menjati. Vi ih svakako imate ako ste se odlučili da štedite.

  Mi smo tu da čuvamo vaš novac dok vam ne zatreba za vaše velike planove, uz odlične kamate na deviznu štednju u evrima.

   Želite da štedite? Ostavite nam vaše podatke i naši savetnici će vas uskoro kontaktirati

   Da li ste klijent banke?

   Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

   Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

   Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.

   Uslovi i reprezentativni primeri oročene štednje

   Specijalna akcija - više kamate za štednju oročenu na 12 i 25 meseci

   Reprezentativni primer za štednju u iznosu od 50.000 EUR oročenu na 25 meseci:

   Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate,

   • Iznos štednje: 50.000 EUR
   • NKS 1,4%,
   • EKS 1,18 %,
   • Period oročenja: 25 meseci
   • Valuta: EUR;
   • Godišnje kamatne stope su fiksne.
   • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.
   • Minimalan iznos 5.000 EUR;
   • Porez 15%.
   • Dodatni troškovi: Ponuda važi u okviru Total paket računa (595 RSD), Osnovnog računa (200 RSD) ili Deviznog tekućeg računa (200 RSD)
   • Ukupan iznos koji će klijent podići na kraju perioda oročenja: 51.239,69 EUR

    

   Reprezentativni primer za štednju u iznosu od 50.000 EUR oročenu na 12 meseci:

   Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate,

   • Iznos štednje: 50.000 EUR
   • NKS 1,25%,
   • EKS 1,06 %,
   • Period oročenja: 12 meseci
   • Valuta: EUR;
   • Godišnje kamatne stope su fiksne.
   • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.
   • Minimalan iznos 5.000 EUR;
   • Porez 15%.
   • Dodatni troškovi: Ponuda važi u okviru Total paket računa (595 RSD), Osnovnog računa (200 RSD) ili Deviznog tekućeg računa (200 RSD)
   • Ukupan iznos koji će klijent podići na kraju perioda oročenja: 50.531,25 EUR

   Dodatne informacije:

   • Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
   • Kamatna stopa je fiksna.
   • Efektivne kamatne stope za deviznu štednju su neto i od njih je odbijen porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
   • Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.

    

   Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. 

   Pogledajte više na sajtu Agencije za osiguranje depozita

    

   agencija-za-osiguranje-depozita

    

   Ostale aktuelne kamatne stope za oročenu štednju možete pogledati u cenovniku za fizička lica.

   Želite da štedite, a da vam novac bude stalno dostupan?