Skip to main content
štednja ProCredit

Oročena štednja

Najnovija ponuda za nove depozite – 3,50% NKS  2,97% EKS za štednju oročenu u EUR na 12 meseci,  za iznose preko 5.000 EUR

Specijalne kamate za oročenu štednju u evrima i dolarima

Najnovija ponuda za nove depozite:

 • NKS 3,30%, EKS 2,82% za štednju u EUR oročenu na 6 meseci
 • NKS 3,40%, EKS 2,90% za štednju u EUR oročenu na 9 meseci
 • NKS 3,50%, EKS 2,97% za štednju u EUR oročenu na 12 meseci
 • NKS 3,20%, EKS 2,70% za štednju u EUR oročenu na 18 meseci
 • NKS 3,00%, EKS 2,52% za štednju u EUR oročenu na 25 meseci
 • NKS 2,70%, EKS 2,24% za štednju u EUR oročenu na 36 meseci
 • NKS 3,50%, EKS 2,97% za štednju u USD oročenu na 12 meseci

Ponuda važi do 30.04.2024. za nove depozite.

Minimalni iznos za oročenu štednju je 5.000 evra

Pogledajte uslove i reprezentativne primere

  Kalkulator štednje - izračunajte kamatu koju dobijate na kraju oročenja

  Minimalan iznos je 5000 EUR / USD.
  Nakon odbitka 15% poreza
  %
  Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujuć za banku

  Sigurna štednja

  Dobre navike ne treba menjati. Vi ih svakako imate ako ste se odlučili da štedite.

  Mi smo tu da sigurno čuvamo vaš novac dok vam ne zatreba za vaše velike planove, uz odlične kamate na deviznu štednju u evrima.

   Pošaljite upit za ponudu i naši savetnici će vas uskoro kontaktirati

   Da li ste klijent banke?

   Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

   Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

   Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.

   Reprezentativni primeri za oročenu štednju

   Najnovija ponuda za oročenu štednju na - važi do 30.04.2024.

   Reprezentativni primer za štednju u EUR oročenu na 12 meseci:

   Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate

   • NKS 3,50%,
   • EKS 2,97%,
   • Period oročenja: 12 meseci
   • Valuta: EUR
   • Godišnje kamatne stope su fiksne.
   • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.
   • Minimalan iznos 5.000 EUR;
   • Porez 15%.
   • Dodatni troškovi: bez dodatnih troškova.
   • Ponuda važi u okviru Besplatnog računa (0RSD), Osnovnog računa (150 RSD) ili Total paket računa (595 RSD)
   Iznos štednje u EUR 100.000 80.000 50.000 40.000 20.000
   Ukupan iznos koji će klijent podići na kraju perioda oročenja 102.975,62 82.380,50 51.487,81 41.190,25 20.595,13

    

   Reprezentativni primer za štednju u iznosu od 50.000 EUR oročenu na 36 meseci:

   Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate,

   • Iznos štednje: 50.000 EUR
   • NKS 2,70 %,
   • EKS 2,24 %,
   • Period oročenja: 36 meseci
   • Valuta: EUR;
   • Godišnje kamatne stope su fiksne.
   • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.
   • Minimalan iznos 5.000 EUR;
   • Porez 15%.
   • Dodatni troškovi: bez dodatnih troškova.
   • Ponuda važi u okviru Besplatnog računa (0RSD), Osnovnog računa (150 RSD) ili Total paket računa (595 RSD)
   • Ukupan iznos koji će klijent podići na kraju perioda oročenja: 53.442,50 EUR

    

   Reprezentativni primer za štednju u iznosu od 50.000 EUR oročenu na 25 meseci:

   Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate,

   • Iznos štednje: 50.000 EUR
   • NKS 3,00 %,
   • EKS 2,52 %,
   • Period oročenja: 25 meseci
   • Valuta: EUR;
   • Godišnje kamatne stope su fiksne.
   • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.
   • Minimalan iznos 5.000 EUR;
   • Porez 15%.
   • Dodatni troškovi: bez dodatnih troškova.
   • Ponuda važi u okviru Besplatnog računa (0RSD), Osnovnog računa (150 RSD) ili Total paket računa (595 RSD)
   • Ukupan iznos koji će klijent podići na kraju perioda oročenja: 52.655,06 EUR

    

   Reprezentativni primer za štednju u iznosu od 50.000 EUR oročenu na 18 meseci:

   Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate,

   • Iznos štednje: 50.000 EUR
   • NKS 3,20%,
   • EKS 2,70%,
   • Period oročenja: 18 meseci
   • Valuta: EUR;
   • Godišnje kamatne stope su fiksne.
   • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.
   • Minimalan iznos 5.000 EUR;
   • Porez 15%.
   • Dodatni troškovi: bez dodatnih troškova.
   • Ponuda važi u okviru Besplatnog računa (0RSD), Osnovnog računa (150 RSD) ili Total paket računa (595 RSD)
   • Ukupan iznos koji će klijent podići na kraju perioda oročenja: 52.038,14 EUR

   Reprezentativni primer za štednju u iznosu od 50.000 EUR oročenu na 9 meseci:

   Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate,

   • Iznos štednje: 50.000 EUR
   • NKS 3,40%,
   • EKS 2,90%,
   • Period oročenja: 9 meseci
   • Valuta: EUR;
   • Godišnje kamatne stope su fiksne.
   • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.
   • Minimalan iznos 5.000 EUR;
   • Porez 15%.
   • Dodatni troškovi: bez dodatnih troškova.
   • Ponuda važi u okviru Besplatnog računa (0RSD), Osnovnog računa (150 RSD) ili Total paket računa (595 RSD)
   • Ukupan iznos koji će klijent podići na kraju perioda oročenja: 51.081,78 EUR

    

   Reprezentativni primer za štednju u iznosu od 50.000 EUR oročenu na 6 meseci:

   Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate,

   • Iznos štednje: 50.000 EUR
   • NKS 3,30%,
   • EKS 2,82%,
   • Period oročenja: 6 meseci
   • Valuta: EUR;
   • Godišnje kamatne stope su fiksne.
   • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.
   • Minimalan iznos 5.000 EUR;
   • Porez 15%.
   • Dodatni troškovi: bez dodatnih troškova.
   • Ponuda važi u okviru Besplatnog računa (0RSD), Osnovnog računa (150 RSD) ili Total paket računa (595 RSD)
   • Ukupan iznos koji će klijent podići na kraju perioda oročenja: 50.697,42 EUR

   Reprezentativni primer za štednju u iznosu od 50.000 USD oročenu na 12 meseci:

   Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate,

   • Iznos štednje: 50.000 USD
   • NKS 3,50%,
   • EKS 2,97%,
   • Period oročenja: 12 meseci
   • Valuta: USD;
   • Godišnje kamatne stope su fiksne.
   • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.
   • Minimalan iznos 5.000 USD;
   • Porez 15%.
   • Dodatni troškovi: bez dodatnih troškova.
   • Ukupan iznos koji će klijent podići na kraju perioda oročenja: 51.487,57USD
     

   Dodatne informacije:

   • Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
   • Kamatna stopa je fiksna.
   • Efektivne kamatne stope za deviznu štednju su neto i od njih je odbijen porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
   • Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.
   Tražite pravo mesto za svoju štednju?

   Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. 

   Pogledajte više na sajtu Agencije za osiguranje depozita

    

   agencija-za-osiguranje-depozita

    

   Ostale aktuelne kamatne stope za oročenu štednju možete pogledati u cenovniku za fizička lica.

   Želite da štedite, a da vam novac bude stalno dostupan?