Finansijski izveštaji

 
Objavljivanje podataka za 2021. godinu
Bilans stanja (31.03.2021.) Bilans uspeha (31.03.2021.) Tokovi gotovine (31.03.2021.) Vanbilansne stavke (31.03.2021.) Izveštaj o ostalom rezultatu (31.03.2021.)
Objavljivanje podataka za 2020. godinu
Pojedinačni finansijski izveštaj - izveštaj revizora Bilans stanja (31.12.2020) Bilans uspeha (31.12.2020) Tokovi gotovine (31.12.2020) Vanbilansne stavke (31.12.2020) Izveštaj o ostalom rezultatu (31.12.2020)   Bilans stanja (30.09.2020) Bilans uspeha (30.09.2020) Tokovi gotovine (30.09.2020) Vanbilansne stavke (30.09.2020) Izveštaj o ostalom rezultatu (30.09.2020)   Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd na 30.06.2020. Bilans stanja (30.06.2020) Bilans uspeha (30.06.2020) Tokovi gotovine (30.06.2020) Vanbilansne stavke (30.06.2020) OCI (30.06.2020)   Bilans stanja (31.03.2020) Bilans uspeha (31.03.2020) Tokovi gotovine (31. 03. 2020.) Vanbilansne stavke (31.03.2020) OCI (31.03.2020)
Objavljivanje podataka za 2019. godinu
Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd na 31.12.2019. Pojedinačni finansijski izveštaj – Izveštaj revizora Bilans stanja (31. 12. 2019.) Bilans uspeha (31. 12. 2019.) Tokovi gotovine (31. 12. 2019.) Vanbilansne stavke (31. 12. 2019.) OCI (31. 12. 2019.)   Bilans stanja (Septembar 2019.) Bilans uspeha (Septembar 2019.) Tokovi gotovine (Septembar 2019.) Vanbilansne stavke (Septembar 2019.) OCI (Septembar 2019.)   Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd na 30.06.2019. Bilans stanja (Jun 2019.) Bilans uspeha (Jun 2019.) Tokovi gotovine (Jun 2019.) Vanbilansne stavke (Jun 2019.) OCI (Jun2019.)   Bilans stanja (Mart 2019.) Bilans uspeha (Mart 2019.) Tokovi gotovine (Mart 2019.) Vanbilansne stavke (Mart 2019.) OCI (Mart 2019.)
Objavljivanje podataka za 2018.godinu:
Izveštaj o objavljivanju podataka i informacija banke na 31.12.2018  Pojedinačni finansijski izveštaj – Izveštaj revizora Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd na 30.06.2018. Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi na 30.06.2018. Konsolidovani Bilan Stanja (Jun 2018.) Konsolidovani Bilan Uspeha (Jun 2018.) KOCI (Jun 2018.)   Bilans stanja (Decembar 2018.) Bilans uspeha (Decembar 2018.) Tokovi gotovine (Decembar 2018.) Vanbilansne stavke (Decembar 2018.)   Bilans stanja (Septembar 2018.) Bilans uspeha (Septembar 2018.) Tokovi gotovine (Septembar 2018.) Vanbilansne stavke (Septembar 2018.) OCI (Septembar 2018.)   Bilans stanja (Jun 2018.) Bilans uspeha (Jun 2018.) Tokovi gotovine (Jun 2018.) Vanbilansne stavke (Jun 2018.) OCI (Jun 2018.)   Bilans stanja (Mart 2018.) Bilans uspeha (Mart 2018.) Tokovi gotovine (Mart 2018.) Vanbilansne stavke (Mart 2018.) OCI (Mart 2018)
Objavljivanje podataka za 2017.godinu:
Konsolidovani Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd 31.12.2017  Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd 31.12.2017   Pojedinačni finansijski izveštajii - Izveštaj revizora Konsolidovani finansijski izveštaj i izveštaj revizora Konsolidovani bilans stanja ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2017. Konsolidovani bilans uspeha ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2017. Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na dan 30.06.2017. Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi na dan 30.06.2017.
Objavljivanje podataka za 2016. godinu
Finansijski izveštaji za 2016. godinu Konsolidovani finansijski izveštaji za 2016. godinu Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd za 2016.godinu Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi za 2016. godinu   Konsolidovani bilans stanja ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2016. Konsolidovani bilans uspeha ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2016. Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2016. Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi na 30.06.2016
Objavljivanje podataka za 2015. godinu
Konsolidovani BS 30.06.2015.pdf Konsolidovani BU 30.06.2015.pdf SAS Misljenje ProCredit bank konsolidovani FS 2015.pdf SAS Misljenje ProCredit bank pojedinačni FS 2015.pdf
Objavljivanje podataka za 2014. godinu
Konsolidovani bilans_stanja-30.06.2014.xls Konsolidovani bilans_uspeha-30.06.2014.xls SAS Misljenje PCB FS 2014.pdf SAS Misljenje PCB FS 2014-kons.pdf
Objavljivanje podataka za 2013. godinu
Konsolidovani bilans_stanja-30.06.2013.xls Konsolidovani bilans_uspeha-30.06.2013.xls SAS Misljenje konsolidovani ProCredit banka 2013.pdf SAS Misljenje pojedinacno ProCredit banka 2013.pdf
Kvartalni finansijski izveštaji:
Bilans uspeha (decembar 2017.) Bilans stanja (decembar 2017.) Tokovi gotovine (decembar 2017.) Vanbilansne stavke (decembar 2017.)   Bilans stanja (Septembar 2017.) Bilans uspeha (Septembar 2017.) Tokovi gotovine (Septembar 2017.) Vanbilansne stavke (Septembar 2017.)   Bilans stanja (Jun 2017.) Bilans uspeha (Jun 2017.) Tokovi gotovine (Jun 2017.) Vanbilansne stavke (Jun 2017.)   Bilans stanja (Mart 2017.) Bilans uspeha (Mart 2017.) Tokovi gotovine (Mart 2017.) Vanbilansne stavke (Mart 2017.)   Bilans stanja (Decembar 2016.) Bilans uspeha (Decembar 2016.) Tokovi gotovine (Decembar 2016.) Vanbilansne stavke (Decembar 2016.)   Bilans stanja (Septembar 2016.) Bilans uspeha (Septembar 2016.) Tokovi gotovine (Septembar 2016.) Vanbilansne stavke (Septembar 2016.)   Bilans stanja (Jun 2016.) Bilans uspeha (Jun 2016.) Tokovi gotovine (Jun 2016.) Vanbilansne stavke (Jun 2016.)   Bilans stanja (Mart 2016.) Bilans uspeha (Mart 2016.) Tokovi gotovine (Mart 2016.) Vanbilansne stavke (Mart 2016.)   Bilans stanja 30.06.20152015-07-06-105307.pdf Bilans stanja 30.09.20152015-10-05-133641.pdf Bilans stanja-31.03.20152015-04-14-083749.pdf Bilans uspeha 30.06.20152015-07-06-105212.pdf Bilans uspeha 30.09.20152015-10-05-133724.pdf Bilans uspeha-31.03.20152015-04-14-083856.pdf Tokovi gotovine 30.06.20152015-07-06-105427.pdf Tokovi gotovine 30.09.20152015-10-05-133845.pdf Tokovi gotovine-31.03.20152015-04-14-083953.pdf Vanbilansne stavke 30.06.2015.pdf Vanbilansne stavke 30.09.2015.pdf Vanbilansne stavke 31.03.2015.pdf   Bilans stanja - 30.06.2014..pdf Bilans stanja - 30.09.2014.g..pdf Bilans stanja-31.03.2014.pdf Bilans tokova gotovine-31.03.2014.pdf Bilans uspeha - 30.06.2014.pdf Bilans uspeha - 30.09.2014.g..pdf Bilans uspeha-31.03.2014.pdf Tokovi gotovine - 30.09.2014.g..pdf Tokovi gotovine -30.06.2014..pdf   Bilans stanja - 30.09.2013.pdf Bilans stanja - 31.03.2013.pdf Bilans stanja 30.06.2013..pdf Bilans uspeha - 30.09.2013.pdf Bilans Uspeha - 31.03.2013.pdf Bilans uspeha 30.06.2013..pdf BS-WEB-31.12.2013.xls BU-WEB-31.12.2013.xls TG-31.12.13.-za sajt.xls