Skip to main content

Finansijski izveštaji

Objavljivanje podataka za 2020. godinu

Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd na 31.12.2020.

Pojedinačni finansijski izveštaj - izveštaj revizora

Bilans stanja (31.12.2020)

Bilans uspeha (31.12.2020)

Tokovi gotovine (31.12.2020)

Vanbilansne stavke (31.12.2020)

Izveštaj o ostalom rezultatu (31.12.2020)


Bilans stanja (30.09.2020)

Bilans uspeha (30.09.2020)

Tokovi gotovine (30.09.2020)

Vanbilansne stavke (30.09.2020)

Izveštaj o ostalom rezultatu (30.09.2020)


Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd na 30.06.2020.

Bilans stanja (30.06.2020)

Bilans uspeha (30.06.2020)

Tokovi gotovine (30.06.2020)

Vanbilansne stavke (30.06.2020)

Izveštaj o ostalom rezultatu (30.06.2020)


Bilans stanja (31.03.2020)

Bilans uspeha (31.03.2020)

Tokovi gotovine (31. 03. 2020.)

Vanbilansne stavke (31.03.2020)

OCI (31.03.2020)

Objavljivanje podataka za 2017.godinu

Konsolidovani Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd 31.12.2017 

Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd 31.12.2017

Pojedinačni finansijski izveštajii - Izveštaj revizora

Konsolidovani finansijski izveštaj i izveštaj revizora

Konsolidovani bilans stanja ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2017.

Konsolidovani bilans uspeha ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2017.

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na dan 30.06.2017.

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi na dan 30.06.2017.

Objavljivanje podataka za 2016. godinu

Finansijski izveštaji za 2016. godinu

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2016. godinu

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd za 2016.godinu

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi za 2016. godinu

Konsolidovani bilans stanja ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2016.

Konsolidovani bilans uspeha ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2016.

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2016.

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi na 30.06.2016

Objavljivanje podataka za 2015. godinu

Konsolidovani BS 30.06.2015.pdf

Konsolidovani BU 30.06.2015.pdf

SAS Misljenje ProCredit bank konsolidovani FS 2015.pdf

SAS Misljenje ProCredit bank pojedinačni FS 2015.pdf

Objavljivanje podataka za 2014. godinu

Konsolidovani bilans_stanja-30.06.2014.xls

Konsolidovani bilans_uspeha-30.06.2014.xls

SAS Misljenje PCB FS 2014.pdf

SAS Misljenje PCB FS 2014-kons.pdf

Objavljivanje podataka za 2013. godinu

Konsolidovani bilans_stanja-30.06.2013.xls

Konsolidovani bilans_uspeha-30.06.2013.xls

SAS Misljenje konsolidovani ProCredit banka 2013.pdf

SAS Misljenje pojedinacno ProCredit banka 2013.pdf

Kvartalni finansijski izveštaji

Bilans uspeha (decembar 2017.)

Bilans stanja (decembar 2017.)

Tokovi gotovine (decembar 2017.)

Vanbilansne stavke (decembar 2017.)


Bilans stanja (Septembar 2017.)

Bilans uspeha (Septembar 2017.)

Tokovi gotovine (Septembar 2017.)

Vanbilansne stavke (Septembar 2017.)


Bilans stanja (Jun 2017.)

Bilans uspeha (Jun 2017.)

Tokovi gotovine (Jun 2017.)

Vanbilansne stavke (Jun 2017.)


Bilans stanja (Mart 2017.)

Bilans uspeha (Mart 2017.)

Tokovi gotovine (Mart 2017.)

Vanbilansne stavke (Mart 2017.)


Bilans stanja (Decembar 2016.)

Bilans uspeha (Decembar 2016.)

Tokovi gotovine (Decembar 2016.)

Vanbilansne stavke (Decembar 2016.)


Bilans stanja (Septembar 2016.)

Bilans uspeha (Septembar 2016.)

Tokovi gotovine (Septembar 2016.)

Vanbilansne stavke (Septembar 2016.)


Bilans stanja (Jun 2016.)

Bilans uspeha (Jun 2016.)

Tokovi gotovine (Jun 2016.)

Vanbilansne stavke (Jun 2016.)


Bilans stanja (Mart 2016.)

Bilans uspeha (Mart 2016.)

Tokovi gotovine (Mart 2016.)

Vanbilansne stavke (Mart 2016.)


Bilans stanja 30.06.20152015-07-06-105307.pdf

Bilans stanja 30.09.20152015-10-05-133641.pdf

Bilans stanja-31.03.20152015-04-14-083749.pdf

Bilans uspeha 30.06.20152015-07-06-105212.pdf

Bilans uspeha 30.09.20152015-10-05-133724.pdf

Bilans uspeha-31.03.20152015-04-14-083856.pdf

Tokovi gotovine 30.06.20152015-07-06-105427.pdf

Tokovi gotovine 30.09.20152015-10-05-133845.pdf

Tokovi gotovine-31.03.20152015-04-14-083953.pdf

Vanbilansne stavke 30.06.2015.pdf

Vanbilansne stavke 30.09.2015.pdf

Vanbilansne stavke 31.03.2015.pdf


Bilans stanja - 30.06.2014..pdf

Bilans stanja - 30.09.2014.g..pdf

Bilans stanja-31.03.2014.pdf

Bilans tokova gotovine-31.03.2014.pdf

Bilans uspeha - 30.06.2014.pdf

Bilans uspeha - 30.09.2014.g..pdf

Bilans uspeha-31.03.2014.pdf

Tokovi gotovine - 30.09.2014.g..pdf

Tokovi gotovine -30.06.2014..pdf


Bilans stanja - 30.09.2013.pdf

Bilans stanja - 31.03.2013.pdf

Bilans stanja 30.06.2013..pdf

Bilans uspeha - 30.09.2013.pdf

Bilans Uspeha - 31.03.2013.pdf

Bilans uspeha 30.06.2013..pdf

BS-WEB-31.12.2013.xls

BU-WEB-31.12.2013.xls

TG-31.12.13.-za sajt.xls