Skip to main content

Opšti uslovi poslovanja - Cenovnici

Stanovništvo

OBAVEŠTENJE

U skladu sa merama Narodne banke Srbije, ProCredit banka je kreirala posebne uslove (niže cene) koji će važiti za provizije generisane od septembra 2022. do avgusta 2023. godine za sledeće usluge:
-    Održavanje Total računa, starih paket računa i računa van paketa bez elektronskog bankarstva,  iznosi 550 RSD
-    Plaćanja putem elektronskog i mobilnog bankarstva iznosi 14 RSD, a za iznose preko 300.000 RSD iznosi 140 RSD.
-    Upit stanja na bankomatu ProCredit banke je besplatan
 

U skladu sa merama Narodne banke Srbije od septembra 2022:
-    Održavanje  Osnovnog računa iznosi 150 RSD
 


Cenovnik za fizička lica koji važi od 25. januara 2022. godine (za nekreditni deo) i od 13. decembra 2021. (za kreditni deo)

Cenovnik za fizička lica


Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji važe od 25. januara 2022. godine (za nekreditni deo) i od 13. decembra 2021. (za kreditni deo)

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše depozite

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše kreditne proizvode

 

Lista reprezentativnih usluga:

Lista reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom -za potrošače

 

Pregled naknada i usluga:

Pregled usluga i naknada - Total račun

Pregled usluga i naknada - Osnovni račun

Pregled usluga i naknada - Račun van paketa

Opšte informacije o usluzi promene računa za fizička lica

Poljoprivreda

Cenovnik za pravna lica/nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji  važi od 01. oktobra, 2021. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

 

Pregled naknada i usluga:

Pregled usluga i naknada - Nosioci poljoprivrednih gazdinstava

 

Opšti uslovi poslovanja za poljoprivrednike:

Za poljoprivrednike važe Opšti uslovi poslovanja za stanovništvo