Skip to main content

Opšti uslovi poslovanja - Cenovnici

Stanovništvo

Cenovnik za fizička lica koji važi od 19. maja 2021.godine (za nekreditni deo) i od 5.aprila 2021. (za kreditni deo)

Cenovnik za fizička lica


Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji važe od 19. maja 2021. (za nekreditni deo) i od 5.aprila 2021. (za kreditni deo)

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše depozite

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše kreditne proizvode

 

Novi Cenovnik za fizička lica koji počinje da važi od 25. januara 2022. godine (za nekreditni deo) i od 13. decembra 2021. (za kreditni deo)

Novi Cenovnik za fizička lica


Novi Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 25. januara 2022. godine (za nekreditni deo) i od 13. decembra 2021. (za kreditni deo)

Novi Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge

Novi Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše depozite

Novi Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše kreditne proizvode

 

Lista reprezentativnih usluga:

Lista reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom -za potrošače

 

Pregled naknada i usluga:

Pregled usluga i naknada - Total račun

Pregled usluga i naknada - Osnovni račun

Pregled usluga i naknada - Račun van paketa

Opšte informacije o usluzi promene računa za fizička lica

Poljoprivreda

Cenovnik za pravna lica/nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji  važi od 01. oktobra, 2021. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

 

Pregled naknada i usluga:

Pregled usluga i naknada - Nosioci poljoprivrednih gazdinstava

 

Opšti uslovi poslovanja za poljoprivrednike:

Za poljoprivrednike važe Opšti uslovi poslovanja za stanovništvo