Skip to main content

Opšti uslovi poslovanja - Cenovnici

Poljoprivreda

Cenovnik za pravna lica/nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji  važi od 01. oktobra, 2021. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

 

Pregled naknada i usluga:

Pregled usluga i naknada - Nosioci poljoprivrednih gazdinstava

 

Opšti uslovi poslovanja za poljoprivrednike:

Za poljoprivrednike važe Opšti uslovi poslovanja za stanovništvo