Skip to main content
krediti za likvidnost i obrtna sredstva

Biznis krediti za likvidnost i obrt

Uz biznis kredite za likvidnost i obrtna sredstva postavite srednjoročni cilj i realizujte obrt bez zastoja.

Biznis krediti za likvidnost i obrt

Izaberite dinamiku otplate kredita koja najviše odgovara vašem poslovanju:

 • Dozvoljeni minus vam nudi izuzetnu fleksibilnost jer vam je novac uvek dostupan a koristite ga po potrebi
 • Anuitetni krediti su pravo rešenje ako planirate investicije u zalihe, repromaterijal, sirovine, poluproizvode, gotove proizvode i robu, a otplatu vršite kroz mesečne rate
 • Revolving kredit ili kreditna linija vam omogućava da sami odlučujete o dinamici povlačenja i vraćanja sredstava 

 

Pogledajte detaljnije informacije

Dozvoljeni minus

Dozvoljeno prekoračenje po dinarskom tekućem računu

 • Izuzetna fleksibilnost
 • Raspoliživost dodatnih sredstava 24/7
 • Kamata se obračunava samo na iznos sredstava u minusu na kraju dana, kao i na broj dana koliko koristite isti
 • Bez provizije za neiskorišćena odobrena sredstva
   

Anuitetni krediti

Anuitetni krediti su krediti sa mesečnom dinamikom otplate. 

Krediti za likvidnost:

 • Ročnost kredita do 18 meseci
 • Valuta kredita RSD ili EUR

Krediti za trajna obrtna i obrtna sredstva:

 • Ročnost kredita do 36 meseci
 • Valuta kredita EUR

Revolving krediti

Revolving kreditna linija predstavlja odobren iznos sredstava koji povlačite u tranšama, u iznosu koji vama odgovara. 

 • Najava povlačenja/vraćanja tranše se vrši jedan dan pre željenog datuma korišćenja odnosno vraćanja sredstava
 • Valuta kredita RSD ili EUR

Glavne prednosti:

 • Sami određujete način i dinamiku korišćenja i vraćanja odobrenih sredstava
 • Kamata se obračunava samo na iznos i na broj dana koliko je revolving bio u korišćenju
 • Bez provizije na sredstva koja ne koristite
 • Maksimalna ročnost do 36 meseci (12+12+12)*

*Neophodno je da klijent ispunjava uslove i kriterijume definisane inicijalnim zaključenjem ugovora da bi, uz veoma jednostavnu proceduru, bez potpisivanja novog ugovora i bez potrebe vraćanja (anuliranja) sredstava u korišćenju po postojećem revolvingu, nakon jedne, odnosno dve godine produžio ročnost važenja revolvinga.

Zainteresovani ste za Biznis kredite? Pošaljite nam upit i naši savetnici će vas ubrzo kontaktirati

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.