Skip to main content

Dobro došli u ProCredit banku

.

ProCredit banka centrala

Ekološki pristup

Ponosni smo na naš pristup očuvanju životne sredine.

Pogledajte koji su to standardi koje svakodnevno primenjujemo.

ekoloski-automobili-procreditbanka
Akcionari banke
Akcionari banke

Kao deo ProCredit Grupe, predvođeni smo ProCredit Holdingom iz Frankfurta, koji je ujedno i naš jedini akcionar.

Radite sa nama
Radite sa nama

Želite da nastavite ili započnete karijeru u banci? Pogledajte kako izgleda raditi sa nama.

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Želite da sarađujete sa nama, da nam pošaljete vašu ponudu, uputite sugestiju, pohvalu ili da razgovarate sa nekim iz banke?

Naša misija

ProCredit banka je razvojno orijentisana komercijalna banka koja pruža kompletnu uslugu najvišeg kvaliteta, malim i srednjim preduzećima i stanovništvu koji planiraju da štede i okrenuti su elektronskim kanalima u radu sa bankom. U našem poslovanju, pridržavamo se  osnovnih principa: negujemo transparentnu  komunikaciju sa klijentima, ne promovišemo potrošačko kreditiranje, nastojimo da svedemo na minimum naš uticaj na životnu sredinu i pružamo usluge zasnovane kako na razumevanju situacije svakog klijenta ponaosob, tako i na temeljnoj finansijskoj analizi.
 
U našem poslovanju sa  privredom fokusiramo se na mala i srednja preduzeća, jer smo uvereni da upravo taj sektor doprinosi otvaranju novih radnih mesta i daje ključni doprinos privrednim granama u kojima posluje. Nudeći razumljive i dostupne štedne, elektronske bankarske usluge i ulaganjem u finansijsku edukaciju, cilj nam je da promovišemo kulturu štednje i finansijske odgovornosti koje mogu doprineti većoj stabilnosti i sigurnosti stanovništva među vlasnicima biznisa ali i fizičkim licima.
 
Naši akcionari očekuju dugoročno održiv prinos na investicije, umesto kratkoročnog uvećanja profita. Znatna sredstva ulažemo u obuku i razvoj naših zaposlenih, kako bismo stvorili prijatnu i efikasnu radnu atmosferu, a našim klijentima osigurali ljubaznu i stručnu uslugu.

Poslovna etika

Deo misije ProCredit Grupe je da definiše i postavi standarde u finansijskom sektoru u kome poslujemo.

Želimo da napravimo razliku i to ne samo u segmentu tržišta koji pokrivamo i kvalitetu finansijskih usluga koje pružamo, već i u pogledu poslovne etike i ekoloških pitanja koja su potpuno integrisana u naš poslovni model.

Naše korporativne vrednosti imaju ključnu ulogu u svemu tome. Iz tog razloga, uspostavili smo pet osnovnih principa na kojima se zasniva poslovanje svih ProCredit institucija.

Naše korporativne vrednosti
Transparentnost

Klijentima, javnosti i našim zaposlenima pružamo transparentne informacije.
Na primer, trudimo se da naši klijenti u potpunosti razumeju uslove ugovora koje zaključuju sa nama, a uz sve to angažovani smo i na polju finansijske edukacije u cilju podizanja svesti javnosti o opasnostima netransparentnih finansijskih ponuda.

Kultura otvorene komunikacije

Komuniciramo međusobno na otvoren, fer i konstruktivan način. Konfliktima na radnom mestu pristupamo profesionalno, radeći zajedno na pronalaženju rešenja.

Društvena odgovornost i tolerancija

Našim klijentima nudimo pouzdane i dobro utemeljene savete. Pre nego što ponudimo kredite klijentima, mi procenjujemo njihovu ekonomsku i finansijsku situaciju, njihov poslovni potencijal i njihovu mogućnost otplate kako bi se izbegla prezaduženost i pružile odgovarajuće finansijske usluge.

Pored toga, svim klijentima i zaposlenima pristupamo uz poštovanje i uvažavanje, bez obzira na njihovo poreklo, boju kože, jezik, pol ili verska uverenja.

Takođe, vodimo računa o tome da se zahtevi za kredite procenjuju i iz ugla usklađenosti podnosioca zahteva sa našom etičkom poslovnom praksom.

Svoje finansijske usluge ne pružamo preduzećima ili pojedincima ukoliko se sumnja da praktikuju rad koji je nebezbedan, štetan za životnu sredinu ili se kosi sa moralnim principima, što se posebno odnosi na korišćenje dečje radne snage. Ovaj deo poslovanja regulisan je uz pomoć:

Lista isključenih delatnosti

Visoki profesionalni standardi

Naši zaposleni preuzimaju ličnu odgovornost za kvalitet svog rada i konstantno rade na svom profesionalnom razvoju.

Lični integritet i posvećenost

Od svih zaposlenih u ProCredit grupi u svakom trenutku se očekuje potpuna iskrenost, a sva kršenja ovog principa se rešavaju na brz i odlučan način.
Ovi principi predstavljaju osnovu naše korporativne kulture i aktivno se primenjuju u našem svakodnevnom poslovanju. Oni su navedeni i u Kodeksu ponašanja naše banke, koji prevodi principe ProCredit grupe u praktične smernice za sve naše zaposlene.

Kodeks ponašanja
Organizaciona struktura

Sistem uzbunjivanja

ProCredit banka, koja posluje u okviru ProCredit grupe je razvojno orijentisana banka koja se drži visokih etičkih standarda u  svom poslovanju sa posebnim osvrtom na uticaj na prirodno okruženje i društvenu zajednicu. 
U okviru same banke aktivno promovišemo otvorenu komunikaciju koja se temelji na zajedničkom "etičkom kompasu" i stvorili smo  profesionalnu klimu čija je osnova iskrena i verodostojna komunikacija.

Stoga nudimo otvorenu radnu atmosferu koja omogućava svim našim zaposlenima  da direktno  komuniciraju sa pretpostavljenima, ljudskim resursima, internom  revizijom, službenikom za usklađenost ili menadžmentom banke. Pored toga banka ima definisane kanale  komunikacije putem kojih su omogućene prijave nepravilnosti koje po slobodnoj volji podnosioca mogu biti i anonimne ili ne.
Svi zaposleni i menadžeri ProCredit banke, kao i naši klijenti, poslovni partneri i šira javnost, imaju mogućnost prijave uočenog ponašanja koje je eventualno nezakonito, prevarno ili neetično. 

Ako želite da prijavite  informacije ove vrste, a u vezi su  sa našim poslovnim aktivnostima, poput kršenja našeg Kodeksa ponašanja, internih pravila ili postupaka, kao i kršenja zakona, možete nas kontaktirati putem adrese srb.etika@procredit-group.com
Banka će sve  žalbe razmotriti dosledno, sa dužnom pažnjom, primenom jednakih standarda.