Misija

 

ProCredit banka je razvojno orijentisana komercijalna banka koja pruža kompletnu uslugu najvišeg kvaliteta, malim i srednjim preduzećima i stanovništvu koji planiraju da štede i okrenuti su elektronskim kanalima u radu sa bankom. U našem poslovanju, pridržavamo se  osnovnih principa: negujemo transparentnu  komunikaciju sa klijentima, ne promovišemo potrošačko kreditiranje, nastojimo da svedemo na minimum naš uticaj na životnu sredinu i pružamo usluge zasnovane kako na razumevanju situacije svakog klijenta ponaosob, tako i na temeljnoj finansijskoj analizi.
 
U našem poslovanju sa  privredom fokusiramo se na mala i srednja preduzeća, jer smo uvereni da upravo taj sektor doprinosi otvaranju novih radnih mesta i daje ključni doprinos privrednim granama u kojima posluje. Nudeći razumljive i dostupne štedne, elektronske bankarske usluge i ulaganjem u finansijsku edukaciju, cilj nam je da promovišemo kulturu štednje i finansijske odgovornosti koje mogu doprineti većoj stabilnosti i sigurnosti stanovništva među vlasnicima biznisa ali i fizičkim licima.
 
Naši akcionari očekuju dugoročno održiv prinos na investicije, umesto kratkoročnog uvećanja profita. Znatna sredstva ulažemo u obuku i razvoj naših zaposlenih, kako bismo stvorili prijatnu i efikasnu radnu atmosferu, a našim klijentima osigurali ljubaznu i stručnu uslugu.

Ekološki pristup

Za ProCredit banku, odgovornost počinje kvalitetnim uslugama i pažljivom finansijskom analizom, ali se na tome ne završava.

Saznajte više

ProCredit grupa

Odgovorne i razvojno orijentisane banke, na čelu sa ProCredit Holdingom iz Nemačke, specijalizovane za rad sa malim i srednjim preduzećima

Saznajte više

Organizaciona struktura

Preuzmite pdf