Skip to main content
mapa ProCredit Grupe

.

ProCredit Grupa

Odgovorne i razvojno orjentisane komercijalne banke, specijalizovane za rad sa malim i srednjim preduzećima čine ProCredit Grupu.

ProCredit Grupa se sastoji od banaka i finansijskih institucija koje pružaju bankarske usluge u zemljama u razvoju i ekonomijama u tranziciji u Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi, kao i u Nemačkoj.

ProCredit banke su odgovorne banke. To znači da nam je, u zajednicama u kojima poslujemo, cilj da budemo banka izbora za mala i srednja preduzeća koja stvaraju radna mesta i pokreću ekonomski razvoj, i pružimo sigurne, pristupačne i transparentne štedne i bankarske usluge običnim ljudima kojima je potrebna banka čije usluge mogu da priušte i kojoj mogu da veruju.

Bogata istorija ProCredit Grupe je osnova onoga što smo mi danas.

Prve ProCredit banke su osnovane pre više od dve decenije sa ciljem da utiču na razvoj putem kredita za rast male privrede i štednih usluga kojima će podstaći pojedince i porodice da štede. Grupa je ostvarila snažan rast tokom godina i danas smo jedan od vodećih pružalaca bankarskih usluga za malu privredu u većini zemalja u kojima poslujemo.

 

Pogledajte članice ProCredit grupe