Skip to main content
Mastercard Biznis Trip

Kartica za službeni put bez stresa

Glavne prednosti
 • Koristi se za isplatu akontacije i povraćaj isplaćene akontacije sa službenog puta
 • Sredstva se uplaćuju/isplaćuju na našim bankomatima u okviru Zona 24/7
 • Bez ograničenja broja kartica po jednom matičnom broju kompanije
 • Kartica ne može da se koristi za plaćanja preko interneta, na POS terminalima, niti se može koristiti na bankomatima drugih banaka.
 • Valuta transakcija (uplata/isplata) je u evrima.
Važno je da znate
 • Dnevni limit po kartici je 5.000€
 • Moguće je izvršiti 5 transakcija uplate i 5 transakcija isplate
 • Vrlo jednostavan proces za povećanje dnevnog limita
 • Isplaćuju se iznosi zaokruženi na 0€ (npr: 210€, 1.200€, 450€…) prilikom isplate akontacije
 • Uplaćuju se iznosi zaokruženi na 5 € (npr: 215€, 355€…) prilikom povraćaja isplaćene akontacije
Najčešća pitanja
Šta je dnevni limit?

Dnevni limit je maksimalan iznos gotovine koji možete podići/uplatiti na našim bankomatima u toku jednog dana.

Za Mastercard® Biznis Trip karticu maksimalan iznos je 5.000 EUR

Kako da povećam dnevni limit?

Ukoliko imate potrebu da podignete veći iznos od 5.000 EUR kao akontaciju za službeni put potrebno je da dan ranije pošaljete Zahtev za povećanje dnevnog limita i propratnu dokumentaciju.

Kako do kartice?

Popunjen Zahtev za Mastercard® Biznis Trip karticu prosledite na e-mail adresu: srb.biznis.podrska@procredit-group.com ili na e-mail adresu vašeg savetnika.

Na osnovu poslatog Zahteva otvara vam se namenski račun (bez troška održavanja) koji se koristi za:

 • podizanje efektive za potrebe isplate akontacije
 • uplatu efektive za potrebe povraćaja isplaćene akontacije za službeni put
Koliko košta izdavanje kartice?

Izdavanje Mastercard® Biznis Trip kartice je besplatno. 

Koliko kartica mogu da poručim?

Broj kartica po jednom matičnom broju kompanije nije ograničen.

Kako izgleda proces isplate akontacije?
 1. U vašem eBank nalogu kreirajte Nalog za službeni put (pogledajte uputstvo za kreiranje naloga u sklopu Halcom, odnosno Asseco eBank aplikacije)
 2. Kada banka spusti akontaciju na namenski račun, dobijate SMS poruku da su sredstva raspoloživa i da ih možete podići na bankomatu
 3. U našim Zonama 24/7 podignite sredstva koristeći Biznis Trip karticu

Važno: Nalog za službeni put se realizuje eBanking-a radnim danima do 15:30h, a sredstva su dostupna sedam dana u nedelji, 24h dnevno 

Kako se vrši povraćaj isplaćene akontacije?
 1. Putem eBank-a pošaljite popunjen devizni nalog sa napomenom da je u pitanju povraćaj akontacije (pogledajte uputstvo za kreiranje naloga u sklopu Halcom, odnosno Asseco eBank aplikacije)
 2. Uplatite željeni iznos na bankomatima u našim Zonama 24/7 koristeći Biznis Trip karticu (moguće je uplatiti iznose zaokružene na 5 € (npr: 215 €, 355 €…))

Važno: Na jednom nalogu za povraćaj, moguće je za jednog zaposlenog objediniti više putovanja, ako su bila u istoj zemlji