Skip to main content
mehanizacija-za-poljoprivredu

Krediti za kupovinu nove i polovne mehanizacije

Nabavite savremeniju mehanizaciju i unapredite svoju poljoprivrednu proizvodnju

Savremena mehanizacija

Nabavite savremeniju mehanizaciju i obezbedite bolji kvalitet agrotehnike na zemlji koju obrađujete, uz manji utrošak goriva i značajno manje gubitke u proizvodnji.  

U saradnji sa partnerima banke, omogućena vam je kupovina traktora, kombajna, priključne mehanizacije i opreme po izuzetno povoljnim uslovima.

 

Dvostruka ušteda uz kredite za energetsku efikasnost

Iskoristite i mogućnost dvostruke uštede kupovinom novih traktora, novih i polovnih dostavnih vozila kreditom za unapređenje energetske efikasnosti - uz posebno povoljnu kamatnu stopu finansirate razvoj vaše poljoprivredne proizvodnje uz uštede u potrošnji goriva koju obezbeđuju energetski efikasna vozila i traktori.

Uslovi kredita za mehanizaciju

  • Povoljnije kamatne stope za nabavku mehanizacije i opreme kod renomiranih prodavaca, partnera ProCredit banke
  • Rok otplate do 84 meseci za indeksirane kredite
  • Učešće nije obavezno
  • Mogućnost kreditiranja PDV-a i eventualnog učešća posebnim kratkoročnim kreditom.
  • Mehanizacija koja se kupuje može biti predmet obezbeđenja kredita  

Uslovi kredita za energetsku efikasnost

  • Brz i jednostavan postupak realizacije kredita
  • Minimalan iznos kredita: 10.000 eur
  • Dugoročni indeksirani krediti sa rokom otplate do 7 godina
  • Mogućnost prilagođavanja plana otplate sezonskom karakteru vaše proizvodnje uz mesečne, tromesečne ili šestomesečne rate 

Želite više informacija? Zakažite sastanak za našim savetnikom za poljoprivredu

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.