Skip to main content
Setva

Krediti za setvu i nabavku repromaterijala

Izbegnite nepovoljne paritete i ostvarite uštedu pri kupovini repromaterijala.

Saradnja sa renomiranim proizvođačima

ProCredit banka ima potpisane ugovore o saradnji sa gotovo svim renomiranim proizvođačima i prodavcima stočne hrane, semenske robe i ostalog repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i nudi posebne povoljnosti u saradnji sa poslovnim partnerima banke.

Nabavkom kod partnera banke, ostvarujete posebno povoljne uslove.

Nabavkom kod nekih od njih, ostvarujete i jednistvenu mogućnost - trošak kamate u potpunosti preuzima prodavac, vi otplaćujete samo kupovnu cenu materijala!

Spremni za setvu

Pripremite se blagovremeno za prolećnu ili jesenju setvu.

Uz pomoć kredita za nabavku repromaterijala na brz i jednostavan način obezbedite potrebno

 • seme,
 • đubrivo,
 • sredstva za zaštitu,
 • pogonsko gorivo,
 • stočnu hranu,
 • stoku za tov…  

Uslovi kredita za setvu i nabavku repromaterijala

 • Dinarski ili indeksirani krediti
 • Rok otplate do 36 meseci
 • Mogućnost prilagođavanja plana otplate sezonskom karakteru
 • Mogućnost otplate kredita u jednoj rati na kraju perioda otplate, za kredite sa dospećem do 12 meseci
 • Brza isplata kredita  
Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnicima za poljoprivredu

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.