Skip to main content
kreditni limit

Kreditni limit

Pretvorite svoje prilike i šanse u konkretne poslovne rezultate.

Šta je kreditni limit?

Kreditni limit predstavlja maksimalni iznos kratkoročnih i dugoročnih plasmana na koji možete računati u narednih 12 meseci.

Koji su benefiti kreditnog limita?
  • Znatno brža realizacija konkretnih kreditnih proizvoda.
  • Znatno manja količina dokumentacije koju je potrebno dostaviti prilikom realizacije plasmana
  • Kreiranje kreditnog limita ne znači da morate da koristite odobreni iznos
  • Ne beleži se u Kreditnom birou 
  • Može se korigovati u skladu sa vašim potrebama.
Kako se koristi kreditni limit?
Praktični primer benefita kreditnog limita

Potrebno je da obavite plaćanje, a nemate dovoljno sredstava?

Uz odobren kreditni limit možete vrlo brzo aktivirati dozvoljeni minus, a iskorišćena sredstva možete vratite sa prvim prilivom.

Potrebno je da  finansirate nabavku robe i repromaterijala?

Na osnovu odobrenog kreditnog limita aktivirajte kredit za obrtna sredstva i iskoristite mogućnost da platite na vreme, ali i da uplatom avansa sebi osigurate znatno povoljniju nabavnu cenu.

kreditni limit primer

Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnicima

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.