Skip to main content

Uslovi korišćenja

ProCredit Bank a.d. Beograd
Milutina Milankovića 17
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
 
Upisana u registar Agencije za privredne registre, pod brojem 8269/2005
Matični broj: 17335677
PIB: 100000215

Uslovi korišćenjaSve informacije dostupne na ovoj internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.

Informacije koje ProCredit Bank a.d. Beograd objavljuje na ovoj internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja.
ProCredit Bank a.d. Beograd stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim internet stranama i može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na svojoj internet prezentaciji.

Korišćenje kolačićaDelovi našeg sajta koriste Cookies ("kolačiće"). Cookie je tekstualni fajl koji se kroz vaš internet pretraživač čuva lokalno na vašem računaru i koji omogućava beleženje određenih statističkih parametara konekcije na internet prezentaciju, a radi praćenja statistike i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije funkcionisanja internet stranice Banke. Lični podaci u ovom slučaju nisu obrađeni niti sačuvani, te se ove informacije ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie čuva na vašem računaru, dovoljno je da onemogućite Cookie za ovu internet stranicu u vašem internet pretraživaču. Takođe, ranije sačuvan Cookie možete obrisati iz vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje, odnosno brisanje, može značiti i umanjenje funkcionalnosti internet stranice.

Internet prezentacija beleži tehničke parametre konekcija na sajt, radi omogućavanja optimalnog nivoa bezbednosti, pri čemu se ne beleže podaci o ličnosti.

Politika privatnostiKorišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora ili odgovarajuće ponude bankarskih usluga, u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke

Isključenje odgovornostiU izuzetnom slučaju greške na nekoj od stranica ove internet prezentacije, ProCredit Bank a.d. Beograd će nastojati da istu ispravi u što kraćem vremenskom periodu i da ažurira sadržaj svojih internet stranica.
 
Usled mogućnosti postojanja eventualne greške ili nenamernog propusta na nekoj od stranica ove prezentacije, pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica da se o konkretnim uslovima svih proizvoda i usluga ProCredit Bank a.d. Beograd, koji su predstavljeni na ovom sajtu, obavezno prethodno raspitaju u najbližoj ekspozituri Banke ili pozivom našeg info centra na brojeve telefona: 0700 700 000 ili 011 2057 000.

LinkoviLinkovi sadržani na ovoj internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica ProCredit Bank a.d. Beograd.
Povezane lokacije nisu pod kontrolom ProCredit Bank a.d. Beograd i Banka nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih internet strana.

Autorska pravaSadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada ProCredit Bank a.d. Beograd, ili je ustupljeno ProCredit Bank a.d. Beograd, a u vlasništvu je trećih lica. ProCredit Bank a.d. Beograd takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Navedena stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posedu ProCredit Bank a.d. Beograd ili u vlasništvu trećih osoba, a ProCredit Bank a.d. Beograd je nosilac licence. Sadržaj na ovoj stranici nije za upotrebu bez ograničenja i može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Svaka povreda navedenih prava, bilo namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.