Skip to main content
jabuke

USAID garancijska šema

Povoljniji krediti, manji zahtevi za obezbeđenjem

ProCredit banka i USAID potpisali su sporazum o saradnji kojim se uspostavlja garancija za kreditni portfolio, a koji će malim i srednjim preduzećima, a posebno poljoprivrednim proizvođačima omogućiti mnogobrojne benefite. Reč je o garantnoj šemi koju su pokrenuli DFC (Američka razvojna finansijska korporacija) i USAID  (Agencija SAD za međunarodni razvoj) uz podršku Ministarstva poljoprivrede, sa ciljem da se manje razvijeni regioni stimulišu kroz povoljne kredite banaka.

Pomenuti sporazum će u narednom periodu biti podrška finansiranju poljoprivrednih i proizvodnih kompanija i to u prvom redu kroz povoljnije uslove kreditiranja i smanjene zahteve za obezbeđenjem plasmana.

Kome je namenjena garancijska šema?

Garancija za kreditni portfolio usmerena je ka malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima sa registrovanim gazdinstvom.


Prvenstveno je namenjena preduzećima koja se bave proizvodnjom i procesuiranjem voća i povrća, ali i drugim proizvođačima

Koji su uslovi za kredite sa USAID garancijom?

  • Minimalna ročnost je 36 meseca, maksimalna ročnost je 10 godina.
  • Minimalan iznos kredita 10.000 EUR.
  • Maksimalan pojedinačni iznos 6.600.000 EUR.
  • Krediti se mogu koristiti za obrtna sredstva, trajna obrtna sredstva ili osnovna sredstva.

Koji su benefiti korišćenja USAID šeme?

  • Brža realizacija kredita.
  • Smanjen zahtev za sredstvima obezbeđenja, jer garantna šema pokriva 60% glavnice kredita.
  • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne kredite.
Želite više informacija? Zakažite sastanak sa našim savetnikom za poljoprivredu

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.