Rukovodstvo banke

Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora

Igor Anic

Igor Anić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru poslovne finansije i računovodstvo, a tokom 2009. godine je završio i ProCredit Akademiju za menadžere u nemačkom gradu Firtu.

Svoju karijeru u okviru ProCredit banke započeo je početkom 2005. godine na poziciji stručnog saradnika za upravljanje rizicima. Nakon toga je vodio odeljenje finansijske kontrole, 2009. je imenovan za direktora Sektora internih usluga, odakle se sredinom 2011. godine priključio Izvršnom odboru Banke, sledeći put konstantnog profesionalnog i ličnog usavršavanja u okviru ProCredit tima.

Tokom proteklih godina, Anić je bio na čelu tima zaduženog za dalje pozicioniranje, građenje i jačanje imidža ProCredit banke kao razvojno orijentisane, društveno i finansijski odgovorne institucije na srpskom finansijskom tržištu, u čijem poslovanju bankarstvo predstavlja odnos poverenja, partnerstva i odgovornosti između banke i klijenta.

 

 

 

Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora 

Ivan Smiljković,

Ivan Smiljković diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, na smeru Finansijski menadžment. 

Pridružio se ProCredit timu 2007. godine  gde je počeo da radi na analizi kreditnog rizika, da bi se  kasnije preorijentisao na rad sa privrednim subjektima u Niškom regionu. 2011. godine postavljen  je na mesto direktora ekspoziture i samo dve godine kasnije prelazi na mesto Šefa odeljenja za  mala i srednja preduzeća. 2015. godine se, kao najmlađi član, pridružio Izvršnom Odboru ProCredit banke.

Smiljković je 2015. godine završio i ProCredit Akademiju za menadžere u nemačkom gradu Firtu. Spojem  iskustva u radu sa klijentima i menadžerskih sposobnosti, Ivanovo uverenje je da je partnerski  odnos sa klijentima ključni faktor uspeha za dugoročnu saradnju, uz odgovoran pristup prilikom  analize njihovog poslovanja i savetovanja u oblasti finansija.

 

 

 

Nemanja Tomić, član Izvršnog odbora

Nemanja TomicNemanja Tomić je diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru finansije, bankarstvo i osiguranje, a 2017. godine uspešno završio Menadžment akademiju ProCredita u Firtu. 

Pridružio se ProCredit timu još 2014. godine. Pre imenovanja na mesto člana Izvršnog odbora predvodio Sektor za bankarske usluge ProCredit banke i kao direktor tog sektora bio je zadužen za razvoj usluga namenjenih fizičkim licima.

Značajno iskustvo u radu sa klijentima Banke je stekao radeći na različitim pozicijama, počevši od mesta Savetnika za poslove sa biznis klijentima, preko pozicije direktora filijale, pa sve do rukovodećih mesta u Centrali banke. Upravo to iskustvo i sposobnosti koje Nemanja poseduje, mogućnost da uspešno gradi odnose i sa klijentima i sa kolegama, njegova energija i entuzijazam, bili su ključni razlozi zbog kojih je i imenovan na poziciju novog člana Izvršnog odbora.

 

 

Predsednik Skupštine akcionara ProCredit Bank a.d. Beograd:

Dr. Claus-Peter Zeitinger


Članovi Upravnog odbora ProCredit Bank a.d. Beograd:

  • Dr. Gian Marco Felice, predsednik
  • G-din Goran Živkov, član
  • G-đa Sandrine Massiani, član
  • G-din Rainer Ottenstein, član
  • G-đa Suzannah Herring Carr, član