Skip to main content
Izvršni odbor ProCredit banke
Izvršni odbor ProCredit banke

Rukovodstvo banke

Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora

Igor Anić

Igor Anić ima dugogodišnje iskustvo u oblasti bankarstva i finansija. Završio je Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Beogradu, kao i Menadžment Akademiju u Firtu u Nemačkoj. Po završetku studija, tri godine je proveo u Energoprojektu, nakon čega svoju karijeru nastavlja u ProCredit banci od 2005. godine.

Prvobitno je bio na poziciji stručnog saradnika za upravljanje rizicima, potom šef odeljenja Finansijske kontrole, da bi se ubrzo našao na funkciji Izvršnog direktora sektora internih usluga. Izvršnom odboru se priključuje 2011. godine, a u poslednjih 10 godina, bio je zadužen za različite oblasti - od finansija, opštih i pravnih poslova i upravljanje rizicima, do marketinga, ljudskih resursa i biznis razvoja. 

Od 2020. godine nalazi se na funkciji Predsednika Izvršnog odbora ProCredit banke, dok je istovremeno i član Upravnog odbora Banke u Ekvadoru.
Od 2015. godine je član Nadzornog odbora u NALED-u. Sve vreme je posvećen ostvarivanju razvojne misije ProCredit banke u srpskoj ekonomiji, poštujući osnovne vrednosti ProCredit grupe.

Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora

Ivan Smiljkovic

Ivan Smiljković je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu, na smeru Finansijski menadžment, kao i na Menadžment Akademiji u Firtu, u Nemačkoj. Svoju profesionalnu karijeru započinje u ProCredit banci 2007. godine, na poslovima analize kreditnog rizika. Nakon izvesnog perioda prelazi na poziciju menadžera za poslove sa privredom. Saradnja sa klijentima i razumevanje biznisa određuju dalji smer u kojem se Ivan afirmiše i 2011. godine postaje direktor filijale u Smederevu. 

Kompetentnost kombinovana sa talentom za međuljudske odnose, stavlja ga na čelo odeljenja za mala i srednja preduzeća 2013. godine. Samo dve godine kasnije, priključuje se Izvršnom odboru ProCredit banke. Već nekoliko godina unazad radi na pozicioniranju  banke kao lidera u digitalizaciji i implementaciji modernih tehnologija.

Učesnik je mnogih panela i javnih diskusija na temu zelenog finansiranja i očuvanja životne sredine. Godine 2020. postaje član Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore. Nastoji da gradi održive odnose sa klijentima koji se temelje na poverenju, pouzdanosti i poštovanju. 

Violeta Ivanković, član Izvršnog odbora

Violeta Ivanković


Violeta Ivanković ima preko 20 godina dugu karijeru u finansijskom sektoru u Srbiji. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a završila je i Menadžment Akademiju u Firtu u Nemačkoj.

Pre svoje karijere u ProCredit banci radila je u Narodnoj banci Srbije u Sektoru kontrole banaka, kao i u industriji penzijskih i investicionih fondova, a najduži period provela je u oblasti revizije. 

ProCredit timu se priključila 2010. godine, najpre kao šefica Odeljenja za upravljanje rizicima - do 2012. godine, kada je preuzela rukovođenje Odeljenjem za internu reviziju, na čijem čelu je bila gotovo 10 godina. 

Tokom svog rada u ProCredit banci proaktivno je učestvovala u razvoju i implementaciji procedura vezanih za identifikovanje i procenu tržišnih, finansijskih i operativnih rizika, kao i procedura u domenu informacione bezbednosti. U delu interne revizije bila je zadužena za pružanje podrške Upravnom odboru Banke u ostvarivanju ciljeva, obezbeđujući nezavisno i objektivno mišljenje o postojećem sistemu internih kontrola, upravljanju rizicima i rukovođenju procesima.
 

Nemanja Tomić, član Izvršnog odbora

Nemanja Tomić

Nemanja Tomić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru finansije, bankarstvo i osiguranje. ProCredit banci se priključuje sredinom 2014. godine. Na početku je bio na poziciji savetnika za poslove sa privredom, gde je imao priliku da radi sa velikim brojem klijenata. Tad je pokazao izuzetno razumevanje potreba tržišta i klijenata, kao i  stratešku poziciju banke. 

Tokom 2016. godine imenovan je na mesto direktora filijale u Čačku, da bi nakon reorganizacije filijala, isti posao nastavio da radi u filijali u Kragujevcu. Strateškim opredeljenjem Banke ka daljem jačanju pozicije u radu sa fizičkim licima 2018. godine, dolazi na poziciju Šefa odeljenja za bankarske usluge. Imenovan je za člana Izvršnog odbora ProCredit Banke 2019. godine. 

U međuvremenu uspešno je završio Menadžment Akademiju u Firtu u Nemačkoj. Član je Odbora za finansijske usluge Saveta stranih investitora. Posvećen je ideji transformacije koja vodi ka kompletnoj digitalizaciji i otvara nove mogućnosti i napredna poslovna rešenja.

Predsednik Skupštine akcionara ProCredit Bank a.d. Beograd

  • G-đa Sandrine Massiani

Članovi Upravnog odbora ProCredit Bank a.d. Beograd

  • Dr. Gian Marco Felice, predsednik
  • G-din Goran Živkov, član
  • G-din Hubert Spechtenhauser, član
  • G-din Rainer Ottenstein, član
  • G-đa Suzannah Herring Carr, član
  • G-din Patrick Silvan Zeitinger, član