Skip to main content
investicioni krediti za mala i srednja preduzeća

Investicioni krediti za firme

Prepoznajte svoje investicione potrebe i uz podršku naše banke pretvorite svoje prilike i šanse u konkretne poslovne rezultate.
 

Investicioni krediti

Ukoliko planirate dugoročna ulaganja u svoje poslovanje, nabavku mašina i opreme, kao i ulaganja u modernizaciju i proširenje svog poslovnog prostora, naši investicioni krediti za firme su odlično rešenje, a odlikuju ih:

 • Povoljne kamatne stope
 • Duža ročnost koja može biti i do 180 meseci
 • Mogućnost odloženog početka otplate (grejs period)

Period otplate kredita i dužina grejs perioda zavise od namene kredita, odnosno od prirode same investicije. 

Vrste i uslovi kredita

Krediti za osnovna sredstva

 • Krediti za osnovna sredstva imaju ročnost do 84 meseca, osim u slučaju kupovine poslovnog prostora kada ročnost može biti i do 180 meseci (15 godina)
 • Odloženi početak otplate (grejs period) može biti i do 12 meseci
 • Krediti indeksirani u EUR

Krediti za refinansiranje

Uz odgovarajući odloženi početak otplate kredita (grejs period) i objedinjenje rata više kredita u jednu, ovi krediti Vam omogućavaju i dodatne pogodnosti:

 • Jednokratna provizija za odobravanje kredita od 0%
 • Rok otplate do 84 meseca za osnovna sredstva i do 180 meseci za poslovni prostor.
 • Krediti indeksirani u EUR

Krediti za nabavku komercijalnih i putničkih automobila

Nabavite nova vozila i modernizujte svoj vozni park uz kredite za nabavku komercijalnih i putničkih vozila.

 • Rok otplate je do 84 meseca
 • Mogućnost odloženog početka otplate (grejs period) do 6 meseci
 • Krediti indeksirani u EUR

Krediti za energetsku efikasnost

Ulaganje u unapređenje energetske efikasnosti donosi dvostruku ušteduposebno povoljne uslove kreditiranja i trajno manju potrošnju energije.

Modernija oprema, objekti, mašine ili procesi donose i značajnu konkurentsku prednost po povoljnoj ceni.

Stručni tim naše banke, na osnovu metodologije konsultantske kuće IPC iz Frankfurta, vrši preciznu i na tržišnim parametrima zasnovanu analizu očekivanih efekata planiranih investicija. Na taj način, unapred ćete znati isplativost ulaganjaperiod povraćaja investicije i očekivane uštede.

Uz smanjenu neizvesnost poslovanja, pružićete i lični doprinos očuvanju životne sredine.

Zahvaljujući kreditnoj liniji Green for Growth Fund-a (GGF) i sredstvima iz sopstvenog potencijala, nastavljamo sa intenzivnom podrškom projekata malih i srednjih preduzeća u sektoru unapređenja enegretske efikasnosti, projekata obnovljivih izvora energije i ekološki održivih projekata.

Šta sve može biti finansirano EE kreditima?
 • Energetski efikasne proizvodne mašine
 • Izolacija objekata i stolarija
 • Osvetljenje objekta
 • Sertifikovani energetski efikasni objekti
 • Oprema za grejanje i hlađenje (kotlovi, toplotne pumpe, siѕtemi za klimatizaciju...)
 • Opšte tehnologije (elektro-motori, pumpe, frekventni regulatori...)
 • Postrojenja na obnovljive izvore energije (solarne i biogasne elektrane, solarni kolektori, kotlovi na biomasu i dr. )
 • Električna i „plug-in“ hibridna vozila
 • Energetski efikasna poljoprivredna mehanizacija (kombajni, traktori i oѕtale samohodne mašine)
 • Neѕtandardne tehnologije (specifične proizvodne linije, kancelarijska i oѕtala oprema)
 • Organska proizvodnja
 • Upravljanje otpadom i sl.
 • Postrojenja za preradu otpadnih voda

Krediti u saradnji sa ProCredit bankom u Nemačkoj

U želji da naše poslovanje prilagodimo potrebama privrednika u Srbiji, svim srednjim preduzećima omogućili smo kredite direktno u saradnji sa našom matičnom bankom u Nemačkoj koje odlikuju još povoljniji uslovi.

Kreditom u saradnji sa ProCredit bankom Nemačka se mogu finansirati: 

 • osnovna sredstava
 • trajna obrtna sredstava
Uslovi kredita
 • Iznos od 500 000 €, do 2.5 mio €
 • Period otplate od  24 meseca do 120 meseci.
 • Odložen početak otplate kredita (grejs period) do 12 meseci
 • Kredit je u valuti EUR i isplaćuju se direktno na devizni račun
 • Obavezna registracija kredita kod NBS
Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnicima

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.