Skip to main content
kupovina-zemlje

Kredit za novoregistrovano poljoprivredno gazdinstvo uz povraćaj do 20%

U saradnji sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo omogućili smo vam da uz kredit za vaše poljoprivredno gazdinstvo ostvarite i povraćaj do 20% investicije (tzv. Grant).

 

Kome su namenjeni krediti sa povraćajem?

Krediti za poljoprivrednike sa povraćajem do 20% sredstava su namenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa registrovanim gazdinstvom, koji su registrovali svoje poslovanje u poslednja 24 meseca.

Krediti se mogu koristiti za obrtna sredstva, trajna obrtna sredstva ili osnovna sredstva.

 

Uslovi kredita sa povraćajem do 20%

  • Maksimalna ročnost za kreditiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstva je 36 meseci.
  • Maksimalna ročnost za kreditiranje investicija u osnovna sredstva je 60 meseci.
  • Maksimalan iznos kredita 30.000 EUR.
  • Povraćaj se odobrava u maksimalnom iznosu od 20% odobrenog kredita, a maksimalni odobreni iznos povraćaja ne može da pređe 3.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan odobravanja kredita.

Povraćaj kredita je omogućen u saradnji sa osnivačima Srpske fondacije za preduzetništvo - KFW i Privredna komora Srbije.

Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnicima za poljoprivredu

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.