Međunarodni platni promet | ProCredit Bank Skip to main content

Međunarodni platni promet

Fiksne provizije za sva međunarodna plaćanja

Fiksna cena bez obzira na iznos
ProPay

Jedinstveni sistem međunarodnih plaćanja između banaka članica ProCredit grupe, koji omogućava brzu realizaciju bezgotovinskih naloga i/ili dokumentarnih plaćanja između klijenata ProCredit banaka. 

 • 2,5 € po transakciji, bez obzira na iznos
 • Realizacija transakcije u roku od 3 sata
Najčešća pitanja
Koliki je trošak ino plaćanja po transakciji?

Troškovi ino plaćanja zavise od zemlje ka kojoj se plaćanje vrši, kao i od toga da li je trošak deljeni ili u potpunosti vaš:

Plaćanja ka drugoj banci u Nemačkoj Plaćanja ka drugoj banci u svim drugim zemljama
SHARE* OUR** SHARE* OUR**
5 10 10 (5) 30 (20)
*troškovi transakcije su podeljeni
**vi snosite ukupan trošak transakcije

(u zagradi su prikazane cene koje važe uz potpisan Ugovor o načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)

Šta je Ugovor o načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom?

Ugovor o načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom je poseban vid ugovora kojim se definiše izvršenje plaćanja uvežene robe ili izvršene usluge, kao i avansna plaćanja robe ili usluga bez podnošenja dokumentacije kojom se dokazuje obaveza i određuje osnov plaćanja.

Kako izvršiti plaćanje ka ino dobavljaču?

U zavisnosti od toga koje eBanking rešenje koristite međunarodna plaćanja se vrše popunjavanjem Naloga 1450 (Asseco OfficeBanking) ili Naloga VP70 (Halcom Personal/Coorporate) 

Asseco OfficeBanking

 1. Ulogujte se u vaš eBank 
 2. Popunite Nalog 1450 prema uputstvu
 3. Dodatnu dokumentaciju zakačite za vaš Nalog 1450 u samoj eBanking aplikaciji 

Halcom Personal/Coorporate

 1. Ulogujte se u vaš eBank 
 2. Popunite Nalog VP70 prema uputstvu
 3. Dodatnu dokumentaciju prosledite na srb.bg.ebank@procredit-group.com
Kako rasporediti devizni priliv?

Nakon pristizanja deviznog priliva, na vašu email adresu će stići obaveštenje o daljim koracima za raspored priliva. 

Asseco OfficeBanking

Kako izvšiti korekciju deviznog naloga?

Ukoliko želite da izvšite korekciju deviznog naloga potrebno je da:

 1. Popunite Zahtev za korekciju deviznog naloga
 2. Uplatite proviziju za ispravke naloga u skladu sa važećim cenovnikom banke
 3. Popunjen Zahtev prosledite na e-mail adresu srb.infocentar@procredit-group.com
Šta je zaštita od valutnog rizika?

Zaštita od valutnog rizika je kvazi - terminska kupovina deviza koja vam omogućava ugovaranje kupovine deviza na određeni datum u budućnosti, po unapred ugovorenoj ceni i u unapred određenom iznosu.

To znači da uplaćujete ugovoreni iznos dinarskih sredstava na račun kod Banke na dan ugovaranja transakcije. Banka taj iznos istog dana prenosi na račun oročenog depozita. Na ovaj način imate garantovan fiksni kurs na dan ugovaranja transakcije za kupovinu valute u budućnosti.

Šta je sukcesivna kupovina deviza?

Sukcesivna kupovina deviza vam omogućava kupovinu deviza u "na rate", odnosno postepeno, bez tačnog utvrđivanja datuma kupovine i plaćanja. Unapred je ugovorena samo obaveza plaćanja (npr. po profakturi) – dead line, dok broj i termini transakcija kupovine deviza nisu određeni.