Međunarodni platni promet

 

Biznis bez granica - Fiksne provizije za sva međunarodna plaćanja!

U saradnji sa bankama u našoj ProCredit grupi omogućavamo Vam realizaciju svih ino-plaćanja putem elektronskog bankarstva uz fiksne provizije bez obzira na iznos i bez ikakvih dodatnih troškova.

  • 2,5€ u okviru ProCredit grupe – ProPay
  • 10€ ka Nemačkoj
  • 20€ ka ostalim zemljama

Brzo. Transakcije mogu biti završene u istom danu. \

Jednostavno. Bez odlaska u banku i dostavljanja dokumentacije. 

Cene za ino-plaćanja izražene u EUR, za SVE iznose, BEZ OBZIRA na pokriće

 

Nemačka Ostale zemlje
SHARE* OUR** PRILIVI SHARE* OUR** PRILIVI
5 10 0 5 20 0

 

*SHARE - troškovi transakcije su podeljeni 

**OUR - klijent snosi sav trošak transakcije

Ozbiljno shvatamo bezbednost podataka i usaglašeni smo sa evropskim standardima.

Potpisivanjem Ugovora o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom, niste u obavezi da našoj banci dostavljate propratnu dokumentaciju za plaćanja uvezene robe ili izvršene usluge, kao i za avansna plaćanja robe ili usluge. Forme zahteva i naloga (accordion)

Forme zahteva i naloga

Nalog za plaćanje

Zahtev za otkup deviza

Zahtev za prodaju deviznih sredstava - NBS donacija

Zahtev za prodaju deviza NBS Kosovo i Metohija

Zahtev za ispravke IMT pravna i fizicka lica

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.