Skip to main content
Logo-procredit

.

Akcionari banke

ProCredit banka je članica ProCredit Grupe, predvođene matičnom kompanijom ProCredit Holding iz Frankfurta.

ProCredit Holding je jedini akcionar ProCredit banke sa 100% akcija. ProCredit banku u Srbiji je u aprilu 2001. godine osnovala grupa međunarodnih razvojno orijentisanih investitora i to kao Micro Finance Banku. Mnogi od ovih investitora su i danas akcionari ProCredit Holdinga. Njihov cilj je bio da uspostave novu vrstu finansijske institucije, koja će odgovoriti na potrebe malih i veoma malih preduzeća na društveno odgovoran način. Primarni cilj nije bilo uvećanje profita na kratak rok, već razvoj finansijskog sektora i doprinos dugoročnom ekonomskom rastu, uz prihvatljiv prinos na investiciju.

Tokom godina, ProCredit Holding je konsolidovao vlasničku i upravljačku strukturu svih ProCredit banaka, stvarajući globalnu grupu sa jasnom strukturom akcionara i uvodeći u svaku od ProCredit institucija standarde najbolje prakse, sinergiju i ostale prednosti koje to podrazumeva.

Akcionari Centrala Učešće
ProCredit Holding AG& Co. KGaA Nemačka 100%
Ukupni kapital   100%

 

ProCredit Holding


ProCredit Holding je matično preduzeće globalne grupe, koje posluje - u zemljama Istočne Evrope, Latinske Amerike, kao i Nemačke.

Osnovan je 1998. godine kao razvojno orijentisana investiciona kompanija koja nastoji da uspostavi nove standarde u mikrofinansiranju (Internationale Micro Investitionen AG) od strane jedne od prvih konsultantskih firmi za razvoj finansija Zeitinger Invest GmbH.

ProCredit Holding je posvećen širenju pristupa finansijskim uslugama u zemljama u razvoju i ekonomijama u tranziciji izgradnjom grupe banaka koje su lideri u pružanju pristupačnih i transparentnih finansijskih usluga veoma malim, malim i srednjim preduzećima, kao i stanovništvu. Pored toga što izlazi u susret potrebama banaka za akcijskim kapitalom čija je matična kompanija, ProCredit Holding takođe rukovodi razvojem ProCredit banaka, imenuje članove višeg menadžmenta i pruža podršku bankama po pitanju svih ključnih aktivnosti, uključujući bankarstvo, ljudske resurse i upravljanje rizicima.

Holding vodi računa o tome da u celoj grupi budu implementirane ProCredit korporativne vrednosti, najbolje bankarske prakse i principi upravljanja rizicima u skladu sa Bazel II konvencijom, što takođe zahtevaju i nemački regulatorni organi.

Zeitinger Invest GmbH je vodeći akcionar i strateški investitor u ProCredit Holdingu, kao i pokretačka preduzetnička snaga koja stoji iza ProCredit Grupe od osnivanja banaka.