Skip to main content
Logo-procredit

.

Akcionari banke

ProCredit banka je članica ProCredit Grupe, predvođene matičnom kompanijom ProCredit Holding iz Frankfurta.

ProCredit Holding je jedini akcionar ProCredit banke sa 100% akcija. ProCredit banku u Srbiji je u aprilu 2001. godine osnovala grupa međunarodnih razvojno orijentisanih investitora i to kao Micro Finance Banku. Mnogi od ovih investitora su i danas akcionari ProCredit Holdinga. Njihov cilj je bio da uspostave novu vrstu finansijske institucije, koja će odgovoriti na potrebe malih i veoma malih preduzeća na društveno odgovoran način. Primarni cilj nije bilo uvećanje profita na kratak rok, već razvoj finansijskog sektora i doprinos dugoročnom ekonomskom rastu, uz prihvatljiv prinos na investiciju.

Tokom godina, ProCredit Holding je konsolidovao vlasničku i upravljačku strukturu svih ProCredit banaka, stvarajući globalnu grupu sa jasnom strukturom akcionara i uvodeći u svaku od ProCredit institucija standarde najbolje prakse, sinergiju i ostale prednosti koje to podrazumeva.

Akcionari Centrala Učešće
ProCredit Holding AG  Nemačka 100%
Ukupni kapital   100%

 

ProCredit Holding

Za više informacija o pojedinačnim akcionarima i strukturi akcionara, kao i o sastavu Upravnog i Nadzornog odbora ProCredit Holdinga, posetite veb stranicu ProCredit Holdinga.