POS terminali

 

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je ProCredit banka u širok spektar svojih usluga uvrstila još jednu. Reč je o sopstvenoj POS mreži banke, koja  svim trgovcima pruža povoljne uslove korišćenja POS terminala sa prihvatom najzastupljenijih kartica na našem tržištu iz Visa, Mastercard i Dina programa. 
 
Izaberite jedan od tri atraktivna modela korišćenja mreže:

 • Model sa besplatnim korišćenje POS terninala
 • Model sa rentom POS terninala
 • Model sa otkupom POS terminala

 

Najsavremeniju liniju beskontaktnih aparata:

 • Fiksni – analogna veza
 • Fiksni – internet veza
 • Fiksni – GPRS veza
 • Mobilni – GPRS veza

 

Korišćenje naše POS mreže Vam omogućava sledeće pogodnosti:

 • Pin Pad dodatak uz svaki aparat (po želji)
 • Knjiženje uplate već prvog narednog dana
 • Servis i tehnička podrška 24/7

 

Instalacija POS mreže naše banke sa sobom nosi niz pogodnosti i prednosti, kako sa jedne strane za kupce zbog efektnijeg, elegantnijeg, lakšeg i bržeg plaćanja, tako sa druge strane i za trgovce kroz:

 • povećanje prometa i obima prodaje (bez ograničavanja iznosom gotovine u novčaniku)
 • održavanje koraka sa konkurencijom, savremenim tehnologijama i modernizacijom
 • omogućavanje odloženog plaćanja kreditnim karticama fizičkih i pravnih lica
 • omogućavanje plaćanja u veleprodajama i maloprodajama Biznis (kompanijskim) karticama
 • plaćanje Mastercard® karticama uz podizanje keša – cash back

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.