Skip to main content
Preduzetnici stomatolozi ProCredit banka

Računi za preduzetnike

Specijalna ponuda za nekreditne klijente i besplatno održavanje za novoosnovane firme

Specijalna akcija održavanja računa za preduzetnike, nekreditne klijente

 • Tekući dinarski račun za preduzetnike
 • Održavanje eBankinga 
 • Izdavanje i održavanje Mastercard business kartice
 • Uplate i isplate 24 časa dnevno u našim Zonama 24/7, sa dnevnim limitom do 150.000 RSD dnevno
 • Usluge servisiranja dodatnih tekućih računa bez provizije

Sve ovo po ceni od samo 390 dinara mesečno.

Besplatno održavanje računa za novoosnovane firme

Značajno lakša prva godina poslovanja uz 12 meseci besplatnog održavanja računa za novoosnovane firme!

Uz održavanje računa dobijate i:

 • Mastercard business i Dina business kartice
 • Apple Pay i Google Pay usluge beskontaktnog plaćanja
 • Povoljne uslove platnog prometa
 • Uplatu pazara 24h dnevno, 7 dana u nedelji, u našim Zonama 24/7
 • Uplatu i podizanje novca na našim bankomatima u Zoni 24/7 do 150.000 RSD dnevno, bez najave, a za veće iznose uz prethodnu najavu dan ranije

Kako da otvorite račun za preduzetnika?

Pripremite potrebnu dokumentaciju

Preuzmite spisak potrebne dokumentacije, kao i ostale obrasce.

Prosledite dokumentaciju bez dolaska u banku

Prikupljenu dokumentaciju prosledite na e-mail adresu srb.biznis.podrska@procredit-group.com ili na e-mail adresu vašeg savetnika.

Dogovorite vreme i mesto potpisivanja

Nakon kreiranja ugovorne dokumentacije, naši savetnici će vas pozvati da zajedno dogovorite vreme i mesto potpisivanja ugovora.

Vaš račun je aktivan!

Račun će biti aktiviran ubrzo nakon potpisivanja dokumentacije, a Mastercard Biznis karticu možete preuzeti nakon 7-10 dana.

Omogućite plaćanje karticama u svom prodajnom objektu

Povećajte obim prodajte uz najnoviju generaciju POS terminala

Zainteresovani ste da otvorite račun za preduzetnika? Zakažite sastanak sa našim biznis savetnikom

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.

Odgovori na najčešća pitanja za preduzetnike

Kako da uplatim i podignem pozajmicu osnivača?

Pozajmica osnivača za likvidnost u slučaju preduzetnika ne predstavlja pozajmicu osnivača svojoj preduzetničkoj radnji, jer preduzetnik kao fizičko lice ne postoji odvojeno od svoje tzv. preduzetničke radnje, već predstavlja ulaganje kapitala u poslovanje, odnosno korišćenje svojih ličnih sredstava u poslovne svrhe.

Pozajmica se uplaćuje sa šifrom 190, odnosno 290, ukoliko se vrši prenos sa računa fizičkog lica.

Prilikom prenosa sa Total paket računa u ProCredit banci, nema provizije za prenos, samim tim ni za uplatu.
 

Kako da vršim uplate i isplate, kao i da uplatim pazar?

Uplate pazara je moguća non-stop 24h dnevno, 7 dana u nedelji u našoj Zoni 24/7


Podizanje i uplata novca na bankomatima je moguća uz dnevni limit od 5000 EUR (ili u dinarskoj protivvrednosti). Za podizanje i uplatu većih iznosa neophodno je najaviti podizanje ili uplatu banci dan ranije.

Bitno je da znate:

 • Na bankomatima ProCredit banke nema provizije za preduzetnike, uz ProCredit kartice
 • Na bankomatima drugih banaka zaračunava se provizija za podizanje shodno uslovima te banke 

Kako da plaćam i primam uplate iz inostranstva?

Korišćenjem deviznog eBankinga možete kreirati nalog za plaćanje (nalog 70) bez obaveze dolaska u banku.

Kroz eBanking možete i podneti zahtev za otkup/prodaju deviza, zahtev za ponudu prilikom plaćanja prema inostranstvu i druge transakcije vezane za devizno poslovanje.

Potpisivanjem ugovora o nedostajanju dokumentacije kod plaćanja prema inostranstvu, niste u obavezi da banci dostavljate osnov plaćanja (fakturu, profakturu, ugovor,…), već samo popunjen nalog 70.

Postoje dva načina na koji preduzetnik može da podigne devize: akontacija za službeni put i konačni obračun po službenom putu.

Isplata naknade troškova za službeno putovanje u inostranstvo se može vršiti isplatom platnom biznis karticom na bankomatu u našim Zonama 24/7.

Koja platne kartice mogu da koristim kao preduzetnik?

U ProCredit banci možete da izaberete sledeće kartice:

 • Mastercard business basic kartica – uplate i isplate na bankomatima, beskontaktna plaćanja u zemlji i inostranstvu, kupovina na Internetu. 
 • Mastercard business trip - podizanje i uplata efektive na bankomatima ProCredit banke na osnovu zahteva za akontaciju i povraćaj efektive po obračunu za službeni put u inostranstvo. Kartica se izdaje bez dodatne naknade u okviru usluge računa.
 • Mastercard Exquisite kartica - uplate i isplate na bankomatima, beskontaktna plaćanja u zemlji i inostranstvu, kupovina na Internetu, sa posebnim pogodnostima: usluga concierge, lounge key, global WiFi, putno osiguranje. Mesečno održavanje kartice se naplaćuje u skladu sa Cenovnikom za pravna lica.


Ono što razlikuje naše debitne platne kartice od kartica drugih banaka je mogućnost dodavanja više računa, računa po kojima je klijent ovlašćen, kao i podizanje strane valute (EUR) samo na našim bankomatima koji se nalaze u okviru Zona 24/7

Šta dobijam korišćenjem POS terminala?

Kod nas postoje 2 osnovna modela saradnje:

 • Model sa besplatnim korišćenjem POS terminala i
 • Model sa retnom POS terminala

Svakom klijentu omogućavamo:

 • Beskontaktno plaćanje
 • Plaćanja do određnog iznosa (3.000 RSD) bez unošenja PIN koda
 • IPS plaćanja (QR kod) 
 • Isplata gotovine na POS terminalima - Usluga Brzi  keš omogućava isplatu gotovine kupcima putem POS terminala. Svaki Vaš kupac koji obavi plaćanje Mastercard® karticom bilo koje banke, u bilo kom iznosu, moći će da podigne do 5.000 dinara. Isplata gotovine knjiži se kao uplata pazara. Usluga je besplatna za trgovca. 
 • Besplatne termorolne za slipove (dovoljno je pozvati tehničku podršku i naručiti trake)
 • Poslednja generacija POS terminala uz mogućnost korišćenja PIN PAD dodatka (po potrebi)
 • Za sve obavljene transakcije plaćanje je prvog narednog radnog dana
 • Tehničku prodrška za kartice i POS 24/7

Pogledajte više detalja o POS terminalima

Koje opcije mBankinga i eBankinga su na raspolaganju preduzetnicima?

Možete izabrati sledeće opcije za elektronsko bankarstvo:

 • Asseco Office Banking  
 • Asseco mBiznis Bankar 
 • Halcom sa kvalifikovanim sertifikatom  
 • Halcom Web SME

Pogledajte više detalja o eBanking-u za pravna lica i preduzetnike i mBanking-u 

Kako otvoriti preduzetničku radnju?

Otvaranje preduzetničke radnje – koraci:

 1. Odlučite čime će se baviti vaša preduzetnička radnja (definišite šifre delatnosti preduzetnika)
 2. Odredite sedište / adresu firme, da li će firma od starta biti PDV obveznik, koliko će imati zaposlenih?
 3. Izaberite ime firme (proveriti u APR-u da li je željeni naziv slobodan)
 4. U APR-u priložiti: popunjenu registracionu prijavu, overenu fotokopiju lične karte, dokaz o uplaćenoj taksi, saglasnost organa o obavljanju delatnosti (ako je neophodna)
 5. Izrada PEČATA nije obavezna
 6. Otvaranje računa U BANCI: ProCredit banka je prava banka za svakog preduzetnika. Za novoosnovane firme imamo besplatno održavanje računa 12 meseci.
 7. Prijava u Poreskoj upravi nakon izdavanja Rešenja, kako biste bili evidentirani kao novi poreski obveznik (postoje dva modela oporeziovanja: paušalno ili vođenje poslovnih knjiga)
 8. Izrada kvalifikovanog elektronskog potpisa
 9. Odabir knjigovođe (postoje dve vrste preduzetnika: preduzetnici paušalci i preduzetnici knjigaši, obaveze preduzetnika se razlikuju, o čemu će vas najbolje obavestiti vaš knjigovođa)