Skip to main content

ProPay - Međunarodna plaćanja

Fiksna provizija za međunarodna plaćanja između banaka članica ProCredit grupe.

Samo 2,5 evra po transakciji.

Šta je ProPay?

ProPay sistem je jedinstveni sistem plaćanja između banaka članica ProCredit grupe, koji omogućava brzu realizaciju bezgotovinskih naloga i/ili dokumentarnih plaćanja između klijenata ProCredit banaka. 

Provizija za sva ProPay plaćanja, bez obzira na iznos, je samo 2,5 EUR.

Ko može da koristi ProPay?

Klijenti ProCredit banaka u regionu - fizička lica, institucije ili kompanije koje imaju ekspoziture u zemljama u kojima postoje ProCredit banke. 

Gde može da se koristi ProPay?

Nemačka, Albanija, BiH, Bugarska, Gruzija, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Kosovo, Grčka i Ukrajina. 

Kako koristiti ProPay i plaćati ka inostranstvu?
  1. Preuzmite nalog 1450 za plaćanja ka inostranstvu i popunite ga (Pogledajte uputstvo za popunjavanje naloga).
  2. Popunjen nalog sa pratećom dokumentacijom pošaljite na e-mail adresu srb.deviznapodrska@procredit-group.com. U slučaju transfera novca u drugu banku u zemlji, po osnovu kupoprodaje, potrebno je priložiti i ugovor.
  3. U Inbox vašeg eBankinga će vam stići finalan nalog. Potrebno je da potvrdite nalog putem TAN koda koji generišete u aplikaciji. 
  4. Nakon toga plaćanje će biti realizovano.

 

Sve ProPay transakcije se realizuju u roku od 3 sata i novac će izuzetno brzo biti na računu primaoca novca u ProCredit banci.  

Sve što je potrebno je da i platilac i primalac imaju otvoren račun u nekoj od ProCredit banaka.