Skip to main content
kes-kredit

Keš krediti za stanovništvo

Sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom - vi birate!

Online keš krediti do 600.000 RSD, bez odlaska u banku.

Izaberite dinarski kredit sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom

Fiksna kamata: 9% NKS, 10,23% EKS

Varijabilna: NKS 5,2%+3m Belibor , EKS 11,87% - Specijalna akcija do 31.12.2023.

Izaberite iznos keš kredita, izračunajte ratu uz kreditni kalkulator i podnesite zahtev

Podnesite zahtev za

Online keš kredit do 600.000 RSD

i realizujte kredit online, bez odlaska u banku.

Podnesite zahtev za

Keš kredit preko 600.000 RSD

i kredit realizujte jednim odlaskom u banku.

Bitno je da znate

Uslovi za keš kredit za fiksnom kamatnom stopom

 • Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo 
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: do 3.600.000 RSD  
 • Učešće: nema 
 • Period otplate: 12 - 60 meseci 
 • NKS (godišnja, fiksna): 9%
 • EKS: 10,23 % 
 • Instrumenti obezbeđenja: bez menice i administrativne zabrane za iznose kredita do 600.000 RSD; za kredite od 600.000 RSD do 1.175.000 RSD je potrebna menica i administrativna zabrana; za kredite od 1.175.001 RSD do 2.350.000 je potrebna administrativna zabrana i hipoteka u slučaju da nemate nekretninu u vlasništvu, za kredite preko 2.350.001 RSD potrebna je menica, administrativna zabrana i hipoteka
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 1,5%
 • Dodatni troškovi: Menica 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD 
 • Bez troškova održavanja kreditne partije
 • Minimalna zarada: 53.000 RSD


Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.
Svi primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
Navedeni  uslovi su informativnog karaktera.

Uslovi za keš kredit sa varijabilnom kamatom

•    Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo 
•    Valuta kredita: RSD 
•    Kriterijum za indeksiranje: nema 
•    Iznos kredita: do 3.600.000 RSD  
•    Učešće: nema 
•    Period otplate: 12 - 60 meseci 
•    NKS (godišnja, varijabilna): od 5,2% + 3m Belibor
•    EKS: 11,87 % 
•    Instrumenti obezbeđenja: bez menice i administrativne zabrane za iznose kredita do 600.000 RSD; za kredite od 600.000 RSD do 1.175.000 RSD je potrebna menica i administrativna zabrana; za kredite od 1.175.001 RSD do 2.350.000 je potrebna administrativna zabrana i hipoteka u slučaju da nemate nekretninu u vlasništvu, za kredite preko 2.350.001 RSD potrebna je menica, administrativna zabrana i hipoteka
•    Naknada za obradu kreditnog zahteva: bez naknade
•    Dodatni troškovi: Menica 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD 
•    Bez troškova održavanja kreditne partije
•    Minimalna zarada: 53.000 RSD

Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.

Svi primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
Navedeni  uslovi su informativnog karaktera.


Za reprezentativne primer korišćena vrednost 3M Belibora 5,89% (na dan  01.09.2023. godine)


Banka nominalnu godišnju kamatnu stopu koja je ugovorena kao promenljiva, usklađuje sa kretanjem tromesečnog BELIBORA u zavisnosti od tipa kredita. Usklađivanje sa tromesečnim BELIBOR se vrši kvartalno i to 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. koji prethode mesecima u kojem počinje da važi izmena, odnosno prvog narednog radnog dana ukoliko isti pada u neradni dan i važe od prvog dana u mesecu januaru, aprilu, julu, odnosno, oktobru.Izuzetak od opisanog pravila su krediti isplaćeni nakon 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. u mesecima u kome se utvrđuje tromesečni BELIBOR, kod kojih će se primeniti novoutvrđena vrednost tromesečnog BELIBOR-a i važiće do sledećeg tromesečnog utvrđivanja na opisan način. Na dan zaključenja pojedinačnog ugovora sa klijentom, Banka će primeniti vrednost tromesečnog BELIBOR-a koje su važeće u momentu zaključenja ugovora, a utvrđuju se na gore opisan način. 
 

Reprezentativni primeri

 

Reprezentativni primer za online keš kredite do 600.000 RSD sa varijabilnom kamatnom stopom

Primer kredita od 500.000 RSD sa zaradom većom od 53,000 RSD

•    Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo 
•    Valuta kredita: RSD 
•    Kriterijum za indeksiranje: nema 
•    Iznos kredita: 500.000,00 RSD 
•    Učešće: nema 
   Period otplate: 60 meseci 
•    NKS (godišnja, varijabilna): 5,20% + 3m Belibor 
•    EKS: 11,88%
•    Naknada za obradu kredita 0%
   Mesečna rata: 10.933,93RSD
•    Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 60 meseci: 656.281,85 RSD
•    Instrumenti obezbeđenja: do 600,000 rsd bez menice, bez administrativne  zabrane
•    Dodatni troškovi: Trošak održavanja Total računa 595 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
•    Minimalna zarada: 53.000,00 RSD
•    Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.    
        
Primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
* Za reprezentativne primere korišćena vrednost 3M Belibora 5,89% (na dan  01.09.2023. godine).


* Banka nominalnu godišnju kamatnu stopu koja je ugovorena kao promenljiva, usklađuje sa kretanjem tromesečnog BELIBORA u zavisnosti od tipa kredita. Usklađivanje sa tromesečnim BELIBOR se vrši kvartalno i to 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. koji prethode mesecima u kojem počinje da važi izmena, odnosno prvog narednog radnog dana ukoliko isti pada u neradni dan i važe od prvog dana u mesecu januaru, aprilu, julu, odnosno, oktobru.Izuzetak od opisanog pravila su krediti isplaćeni nakon 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. u mesecima u kome se utvrđuje tromesečni BELIBOR, kod kojih će se primeniti novoutvrđena vrednost tromesečnog BELIBOR-a i važiće do sledećeg tromesečnog utvrđivanja na opisan način.Na dan zaključenja pojedinačnog ugovora sa klijentom, Banka će primeniti vrednost tromesečnog BELIBOR-a koje su važeće u momentu zaključenja ugovora, a utvrđuju se na gore opisan način.
 

Reprezentativni primer za keš kredite preko 600.000 RSD sa varijabilnom kamatnom stopom

Primer kredita od 1.000.000 RSD sa zaradom većom od 53,000 rsd

•    Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo 
•    Valuta kredita: RSD 
•    Kriterijum za indeksiranje: nema 
•    Iznos kredita: 1.000.000,00 RSD 
•    Učešće: nema 
•    Period otplate: 60 meseci 
•    NKS (godišnja, varijabilna): 5,20% + 3m Belibor, 
•    EKS: 11,87%
•    Naknada za obradu kredita 0%
•    Mesečna rata: 21.867,86 RSD
•    Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 60 meseci: 1.312.417,64SD
•    Instrumenti obezbeđenja: za kredite od 600.000 RSD do 1.175.000 RSD su potrebne 2 menice i administrativna zabrana
•    Dodatni troškovi: Trošak održavanja Total računa 595 RSD, 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
•    Minimalna zarada: 53.000 RSD

Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.        
Primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
* Za reprezentativne primere korišćena vrednost 3M Belibora 5,89% (na dan  01.09.2023. godine).


* Banka nominalnu godišnju kamatnu stopu koja je ugovorena kao promenljiva, usklađuje sa kretanjem tromesečnog BELIBORA u zavisnosti od tipa kredita. Usklađivanje sa tromesečnim BELIBOR se vrši kvartalno i to 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. koji prethode mesecima u kojem počinje da važi izmena, odnosno prvog narednog radnog dana ukoliko isti pada u neradni dan i važe od prvog dana u mesecu januaru, aprilu, julu, odnosno, oktobru.Izuzetak od opisanog pravila su krediti isplaćeni nakon 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. u mesecima u kome se utvrđuje tromesečni BELIBOR, kod kojih će se primeniti novoutvrđena vrednost tromesečnog BELIBOR-a i važiće do sledećeg tromesečnog utvrđivanja na opisan način.Na dan zaključenja pojedinačnog ugovora sa klijentom, Banka će primeniti vrednost tromesečnog BELIBOR-a koje su važeće u momentu zaključenja ugovora, a utvrđuju se na gore opisan način. 
 


 

Reprezentativni primer online keš kredita do 600.000 RSD sa fiksnom kamatnom stopom

Primer kredita 500.000 RSD

Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo 

 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: 500.000,00 RSD 
 • Učešće: nema 
 • Period otplate: 60 meseci 
 • NKS (godišnja, fiksna): 9% 
 • EKS:  10,23%
 • Naknada za obradu kredita 1,50%
 • Mesečna rata: 10.407,34 
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 60 meseci: 631.900,67 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja: do 600,000 rsd bez menice, bez administrativne  zabrane
 • Dodatni troškovi: Trošak održavanja Total računa 595 RSD, 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
 • Minimalna zarada: 53.000,00 RSD
 • Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.          

Primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.

Reprezentativni primer keš kredita preko 600.000 RSD sa fiksnom kamatnom stopom

Primer kredita od 1.000.000 RSD

 • Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: 1.000.000,00 RSD 
 • Učešće: nema 
 • Period otplate: 60 meseci 
 • NKS (godišnja, fiksna): 9%
 • EKS: 10,24%
 • Naknada za obradu kredita 1,50%
 • Mesečna rata: 20.814,69 RSD
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 60 meseci: 1.263.981,15 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja: za kredite od 600.000 RSD do 1.175.000 RSD su potrebne 2 menice i administrativna zabrana
 • Dodatni troškovi: Trošak održavanja Total računa 595 RSD, 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
 • Minimalna zarada: 53.000 RSD

Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.        

Primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.

Namene kredita

Jedan keš kredit za sve vaše potrebe!

Neophodna dokumentacija za keš kredit

Za online keš kredit do 600 000,00 rsd

Za keš kredit preko 600.000, 00 RSD

 • Online zahtev za kredit
 • Saglasnost za Kreditni biro
 • Izvod sa računa  u banci za prethodnih 6 meseci
 • Obračunske liste - prethodna 3 primanja (ako neka nedostaje dostaviti Potvrdu o visini primanja od poslodavca)
 • Administrativna zabrana

Novo - Brže i jednostavnije refinansiranje kredita


Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku.

Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja kredita. 

Saznajte više