Skip to main content
jokic-zakucaj-ratu

Keš krediti za stanovništvo

Uzmete 200.000, vratite 210.000 RSD, uz keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom.

Ponuda važi za zaradu preko 60.000 RSD i prenos zarade u ProCredit banku.

Izaberite dinarski kredit sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom

Fiksna kamata: NKS od 9% , EKS 9,53%

Varijabilna: NKS od 5,2%+3m Belibor , EKS 12,95% 

Izaberite iznos keš kredita, izračunajte ratu uz kreditni kalkulator i podnesite zahtev

Podnesite zahtev za

Online keš kredit do 600.000 RSD

i realizujte kredit online, bez odlaska u banku.

Podnesite zahtev za

Keš kredit preko 600.000 RSD

i kredit realizujte jednim odlaskom u banku.

Bitno je da znate

Uslovi za keš kredit za fiksnom kamatnom stopom

 • Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo 
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: do 3.500.000 RSD   
 • Učešće: nema 
 • Period otplate: 12 - 71 mesec
 • Instrumenti obezbeđenja: 
 • •    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
  •    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
  •    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.500.000 je potrebna menica, administrativna zabrana i hipoteka.
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0,00%
 • Dodatni troškovi: Menica 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD 
 • Bez troškova održavanja kreditne partije

 

Kamatne stope na keš kredite sa fiksnom kamatom

 
NKS (godišnja, fiksna) EKS
Zarada veća od 60.000 RSD sa prenosom u ProCredit banku 9% 9,53%
Zarada manja od 60.000 RSD, sa prenosom u ProCredit banku
 
10,5% 11,2%
Bez prebacivanja zarade u ProCredit banku
 
12,8% 13,79%


Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.
Svi primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
Navedeni  uslovi su informativnog karaktera.

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Uslovi za keš kredit sa varijabilnom kamatom

•    Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo 
•    Valuta kredita: RSD 
•    Kriterijum za indeksiranje: nema 
•    Iznos kredita: do 3.500.000 RSD
•    Učešće: nema 
•    Period otplate: 12 - 71 meseci 
•    NKS (godišnja, varijabilna): od 5,2% + 3m Belibor
•    EKS: 11,65 % 

 Instrumenti obezbeđenja: 

•    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
•    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
•    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.500.000 je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka.


•    Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0,00%
•    Dodatni troškovi: Menica 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD 
•    Bez troškova održavanja kreditne partije

Kamatne stope na keš kredite sa varijabilnom kamatom
  NKS (godišnja, fiksna) EKS
Zarada veća od 60.000 RSD sa prenosom u ProCredit banku 10,91% 11,66%
Zarada manja od 60.000 RSD, sa prenosom u ProCredit banku 11,21% 11,99%
Bez prebacivanja zarade u ProCredit banku 12,71% 13,79%

Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.

Svi primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
Navedeni  uslovi su informativnog karaktera.


Za reprezentativne primer korišćena vrednost 3M Belibora 5,71% (na dan  01.12.2023. godine)

Banka nominalnu godišnju kamatnu stopu koja je ugovorena kao promenljiva, usklađuje sa kretanjem tromesečnog BELIBORA u zavisnosti od tipa kredita. Usklađivanje sa tromesečnim BELIBOR-om se vrši kvartlano i to primenom stopa objavljenih za dan 1. decembar, 1. mart, 1. jun i 1. septembar, odnosno za prvi naredni radni dan ukoliko isti pada u neradni dan. Tako određen novi tromesečni BELIBOR, primenjuje se kod obračuna anuiteta koji dospevaju u naredna tri meseca, u odnosu na mesece decembar, mart, jun i septembar. Banka dostavlja klijentima Obaveštenje o usklađivanju u skladu sa ovim stavom, sa novim planom otplate. Kod isplata novih kredita, novoutvrđena referentna kamatna stopa, na način iz prethodnog stava, primenjuje se na sledeći način: počev od isplata 6. decembra zaključno sa isplatama 5. marta kamatna stopa objavljena za dan 1. decembar, počev od isplata 6. marta zaključno sa isplatama 5. juna kamatna stopa objavljena za dan 1. mart, počev od isplata 6. juna zaključno sa isplatama 5. septembra kamatna stopa objavljena za dan 1. jun i počev od isplata 6. septembra zaključno sa isplatama 5. decembra kamatna stopa objavljena za dan 1. septembar.


*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Reprezentativni primeri

 

Reprezentativni primer online keš kredita do 600.000 RSD sa fiksnom kamatnom stopom

Primer kredita 200.000 RSD

Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo 

 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: 200.000,00 RSD 
 • Učešće: nema 
 • Period otplate: 12 meseci 
 • NKS (godišnja, fiksna): 9% 
 • EKS:  9,53 %
 • Naknada za obradu kredita 0,00%
 • Mesečna rata: 17.502,39 RSD
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 12 meseci: 210.028,87 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja:                                                                                       

•    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
•    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
•    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.500.000 je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka. zabrana i hipoteka.

 • Dodatni troškovi: Trošak održavanja Total računa 595 RSD, 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
 • Reprezentativni primer je dat na primeru zarade veće od 60.000 rsd
 • Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.          

Primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Reprezentativni primer keš kredita preko 600.000 RSD sa fiksnom kamatnom stopom

Primer kredita od 1.000.000 RSD

 • Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: 1.000.000,00 RSD 
 • Učešće: nema 
 • Period otplate: 71 mesec 
 • NKS (godišnja, fiksna): 9%
 • EKS: 9,54%
 • Naknada za obradu kredita 0,00 %
 • Mesečna rata: 18.281,21 RSD
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 71. meseca: 1.279.965,60 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja:                                                                         
  •    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
  •    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
  •    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.500.000 je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka. 
 • Dodatni troškovi: Trošak održavanja Total računa 595 RSD, 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
 • Reprezentativni primer je dat na primeru zarade veće od 60.000 rsd

Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.        

Primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Reprezentativni primer za online keš kredite do 600.000 RSD sa varijabilnom kamatnom stopom

Primer kredita od 500.000 RSD 

•    Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo 
•    Valuta kredita: RSD 
•    Kriterijum za indeksiranje: nema 
•    Iznos kredita: 500.000,00 RSD 
•    Učešće: nema 
   Period otplate: 71 mesec
•    NKS (godišnja, varijabilna): 5,20% + 3m Belibor 
•    EKS: 12,95%
•    Naknada za obradu kredita 0%
   Mesečna rata:   9.628,81 RSD
•    Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 71 meseca : 726.136,59 RSD

 Instrumenti obezbeđenja: 
•    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
•    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
•    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.500.000 je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka.

•    Dodatni troškovi: Trošak održavanja Total računa 595 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD

•   Reprezentativni primer je dat na primeru zarade veće od 60.000 rsd

•    Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.    
        
Primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.

* Za reprezentativne primere korišćena vrednost 3M Belibora 5,71% (na dan  01.12.2023. godine).

* Banka nominalnu godišnju kamatnu stopu koja je ugovorena kao promenljiva, usklađuje sa kretanjem tromesečnog BELIBORA u zavisnosti od tipa kredita. Usklađivanje sa tromesečnim BELIBOR-om se vrši kvartlano i to primenom stopa objavljenih za dan 1. decembar, 1. mart, 1. jun i 1. septembar, odnosno za prvi naredni radni dan ukoliko isti pada u neradni dan. Tako određen novi tromesečni BELIBOR, primenjuje se kod obračuna anuiteta koji dospevaju u naredna tri meseca, u odnosu na mesece decembar, mart, jun i septembar. Banka dostavlja klijentima Obaveštenje o usklađivanju u skladu sa ovim stavom, sa novim planom otplate. Kod isplata novih kredita, novoutvrđena referentna kamatna stopa, na način iz prethodnog stava, primenjuje se na sledeći način: počev od isplata 6. decembra zaključno sa isplatama 5. marta kamatna stopa objavljena za dan 1. decembar, počev od isplata 6. marta zaključno sa isplatama 5. juna kamatna stopa objavljena za dan 1. mart, počev od isplata 6. juna zaključno sa isplatama 5. septembra kamatna stopa objavljena za dan 1. jun i počev od isplata 6. septembra zaključno sa isplatama 5. decembra kamatna stopa objavljena za dan 1. septembar.
 
*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Reprezentativni primer za keš kredite preko 600.000 RSD sa varijabilnom kamatnom stopom

Primer kredita od 1.000.000 RSD 

•    Vrsta kredita: keš kredit za stanovništvo 
•    Valuta kredita: RSD 
•    Kriterijum za indeksiranje: nema 
•    Iznos kredita: 1.000.000,00 RSD 
•    Učešće: nema 
•    Period otplate: 71 mesec 
•    NKS (godišnja, varijabilna): 5,20% + 3m Belibor, 
•    EKS: 12,95 %
•    Naknada za obradu kredita 0%
•    Mesečna rata: 19.257,62 RSD
•    Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 71. meseca: 1.409.882,16 RSD
Instrumenti obezbeđenja: 

•    za iznose kredita do 600.000 RSD: bez menice i administrativne zabrane 
•    za kredite od 600.000 RSD do 3.500.000 RSD potrebna je menica i administrativna zabrana;
•    za kredite od 3.500.000 RSD do 5.500.000 je potrebna menica,administrativna zabrana i hipoteka.
•    Dodatni troškovi: Trošak održavanja Total računa 595 RSD, 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
•    Reprezentativni primer je dat na primeru zarade veće od 60.000 rsd.

Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.        
Primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.

* Za reprezentativne primere korišćena vrednost 3M Belibora 5,71% (na dan  01.12.2023. godine).

* Banka nominalnu godišnju kamatnu stopu koja je ugovorena kao promenljiva, usklađuje sa kretanjem tromesečnog BELIBORA u zavisnosti od tipa kredita. Usklađivanje sa tromesečnim BELIBOR-om se vrši kvartlano i to primenom stopa objavljenih za dan 1. decembar, 1. mart, 1. jun i 1. septembar, odnosno za prvi naredni radni dan ukoliko isti pada u neradni dan. Tako određen novi tromesečni BELIBOR, primenjuje se kod obračuna anuiteta koji dospevaju u naredna tri meseca, u odnosu na mesece decembar, mart, jun i septembar. Banka dostavlja klijentima Obaveštenje o usklađivanju u skladu sa ovim stavom, sa novim planom otplate. Kod isplata novih kredita, novoutvrđena referentna kamatna stopa, na način iz prethodnog stava, primenjuje se na sledeći način: počev od isplata 6. decembra zaključno sa isplatama 5. marta kamatna stopa objavljena za dan 1. decembar, počev od isplata 6. marta zaključno sa isplatama 5. juna kamatna stopa objavljena za dan 1. mart, počev od isplata 6. juna zaključno sa isplatama 5. septembra kamatna stopa objavljena za dan 1. jun i počev od isplata 6. septembra zaključno sa isplatama 5. decembra kamatna stopa objavljena za dan 1. septembar.

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Namene kredita

Jedan keš kredit za sve vaše potrebe!

Neophodna dokumentacija za keš kredit

Za online keš kredit do 600 000,00 rsd

Za keš kredit preko 600.000, 00 RSD

 • Online zahtev za kredit
 • Saglasnost za Kreditni biro
 • Izvod sa računa  u banci za prethodnih 6 meseci
 • Obračunske liste - prethodna 3 primanja (ako neka nedostaje dostaviti Potvrdu o visini primanja od poslodavca)
 • Administrativna zabrana

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Novo - Brže i jednostavnije refinansiranje kredita


Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku.

Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja kredita. 

Saznajte više