Skip to main content
krediti uz 25% bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva 
za nove mašine i solare

Obnovite proizvodnu opremu uz 25% bespovratnih sredstava države

Program podrške Ministarstva privrede za nabavku opreme u 2023. godini namenjen mikro i malim pravnim licima, registrovanim u APR kao privredna društva ili zadruge i preduzetnicima

Uskoro počinje novi program Ministarstva za isplatu kredita sa 25% nepovratnih sredstava.

U međuvremenu, za više informacija kontaktirajte svog biznis savetnika.

Uz kredit do 25% bespovratnih sredstava

Pogramom podrške malim i srednjim preduzećima je predviđeno da za nabavku proizvodne opreme preduzeća:

 • obezbede najmanje 5% sredstava od vrednosti opreme koja se kupuje
 • iz budžeta Republike Srbije bespovratno dobiju 25% neophodnih sredstava (min. od 500.000,00 dinara, a max 5.000.000,00 dinara)
 • preostalih 70% investicije finansiraju kreditom
Ko može koristiti bespovratna sredstva?
 • pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, koja su razvrstana na mikro i mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu  prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu
 • zadruge koje su uskladile svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama i podvrgle se zadružnoj reviziji u poslednje dve godine
 • preduzetnici registrovani u APR

Pogledajte detaljnije informacije

Šta može biti predmet nabavke/investicije?

Sredstva iz ovog programa koristiće se isključivo za investicije u nabavku nove proizvodne opreme i mašina. 

Predmet nabavke mogu biti:

1. Proizvodna oprema i/ili mašine

Ovim programom se finansira oprema i mašine namenjene inovacijama u proizvodnim procesima i pružanju usluga privrednog subjekta, kao što su industrijska postrojenja, zanatski alati i specijalizovana tehnološka i elektronička oprema.

2. Transportno-manipulativna sredstva uključena u proces proizvodnje i unutrašnji transport

Transportno manipulativna sredstva se koriste isklučivo u unutrašnjem transportu.

 

 • Unutrašnji transport je prenos materijala i proizvoda kao predmeta rada unutar bilo koje vrste materijalne proizvodnje u okviru koje se vrše fizičke ili druge promene na predmetu rada. 
 • Unutrašnji transport pri tome obuhvata sve transportne i pomoćne operacije u fazi pripreme i izrade predmeta rada i njegovog pretvaranja u proizvod do stavljanja proizvoda u promet.
 • Unutrašnji transport obuhvata svaku promenu mesta materijala, uključujući i nezavršenu proizvodnju, unutar industrijskog proizvodnog pogona, s ciljem planskog snabdevanja materijalom glavnih, pomoćnih i sporednih odeljenja kao i pojedinih radnih mesta u pomenutim odeljenjima. 
 • Unutrašnji transport počinje sa prijemom dopremljenog materijala sredstvima spoljnog transporta, a završava se utovarom gotovih proizvoda u transportna sredstva spoljnog saobraćaja iz skladišta gotovih proizvoda
   

3. Delovi, specijalizovani alati za mašine ili druga kapitalna dobra

 • Zamena dotrajalih delova
 • Poboljšanje performansi postojećih alata i opreme
 • Proširenja mogućnosti iskorišćenja postojeće proizvodne opreme
   

4. Mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje

 • Svako ulaganje klijenta u okviru njegove proizvodne delatnosti, koje za cilj ima direktno unapređenje procesa proizvodnje, kao i indirektno kroz smanjenje troškova, uštedu energije, unapređenje uslova rada u proizvodnom procesu i očuvanje životne sredine predstavlja tzv zelenu, odnosno energetski efikasnu investiciju. 
 • Posebno ističemo investiranje u solarne elektrane, uključene u sopstveni proizvodni proces privrednog subjekta.
   

5. Građevinska mehanizacija za potrebe obavljanja građevinskih radova

 • Mašine za iskop, utovar i razastiranje (kao što su bageri, dozeri, grejderi, skreperi, utovarivači, finišeri, buldožeri…)
 • Mašine za zbijanje tla (kao što su valjci, vibro valjci, ježevi, vibro ploče…)
 • Mašine za prenos i dizanje (kao što su toranjski kran, derik kran, portalni kran, kabl kran- žičara, autodizalica, lift, platforma, viljuškar…)
 • Mašine za transport i vuču (kao što su kamioni kiperi, damperi, tegljači, istovarivači pozadi, automešalice, pumpe za beton, transportne trake…)
 • Mašine za proizvodnju i preradu materijala (kao što su fabrike betona, asfaltne baze, pogoni za izradu prefabrikovanih betonskih elemenata, pogoni za izradu armaturnih sklopova, pogon za preradu drveta…)
 • druge građevinske mašine i oprema direktno uključene u izvođenje građevinskih radova (kao što su skele, oplate…).
   
Iskustvo, brzina, efikasnost i uspešnost u realizaciji

Zbog izuzetno dobre selekcije, pouzdanosti u kreiranju neophodne dokumentacije i brzine realizacije, sa zadovoljstvom vas možemo obavestiti da procenat realizacije podnetih zahteva Ministarstvu, koja su pre toga odobrene od strane kreditnog komiteta ProCredit banke, iznosi skoro 100%.

Kontaktirajte svog službenika ili naš Online centar na broj telefona 0112057000 (poziv se tarifira po ceni operatera sa kog pozivate) ili popunjavanjem forme u nastavku.

Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnicima

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.