Skip to main content
krediti uz 25% bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva 
za nove mašine

Obnovite proizvodnu opremu uz 25% bespovratnih sredstava države

Program podrške Ministarstva privrede malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini

Ministarstvo privrede je privremeno obustavilo prijem novih zahteva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini.

Nakon konačne obrade svih zahteva i analize preostalih raspoloživih sredstava, ministarstvo će doneti odluku da li će se program nastaviti.

Uz kredit do 25% bespovratnih sredstava

Pogramom podrške malim i srednjim preduzećima je predviđeno da za nabavku proizvodne opreme preduzeća:

 • obezbede najmanje 5% sredstava od vrednosti opreme koja se kupuje
 • iz budžeta Republike Srbije bespovratno dobiju 25% neophodnih sredstava (min. od 500.000,00 dinara, a max 5.000.000,00 dinara)
 • preostalih 70% investicije finansiraju kreditom
Ko može koristiti bespovratna sredstva?
 • pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu
 • zadruge koje su uskladile svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i podvrgle se zadružnoj reviziji u poslednje dve godine
 • preduzetnici registrovani u APR
Pogledajte detaljnije informacije
Šta može biti predmet nabavke/investicije?

Sredstva iz ovog programa koristiće se isključivo za investicije u nabavku nove proizvodne opreme i mašina, i to:

 • proizvodne opreme i/ili mašina
 • transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
 • delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara
 • građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova
 • mogućnost  finansiranja mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje
Iskustvo, brzina, efikasnost i uspešnost u realizaciji

Zbog izuzetno dobre selekcije, pouzdanosti u kreiranju neophodne dokumentacije i brzine realizacije, sa zadovoljstvom vas možemo obavestiti da procenat realizacije podnetih zahteva Ministarstvu, koja su pre toga odobrene od strane kreditnog komiteta ProCredit banke, iznosi skoro 100%.

Kontaktirajte svog službenika ili naš Online centar na broj telefona 0112057000 (poziv se tarifira po ceni operatera sa kog pozivate) ili popunjavanjem forme u nastavku.

Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnicima

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.