Skip to main content
stambeni krediti

Stambeni krediti

Za 10 dana do novog stana,
bez životnog osiguranja i bez NKOSK-a.

Do većeg stana za 10 dana

 

 • Odobrenje stambenog kredita u roku od 10 radnih dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije
 • Samo jedan dolazak u banku
 • Bez troškova NKOSK-a
 • Bez troškova životnog osiguranja
 • Bez troškova održavanja kreditne partije
 • Mogućnost preliminarne odluke

 

Jednostavna i brza procedura

Ne morate više samo da maštate, uz naš stambeni kredit, ključ napokon može biti vaš!

Kako do stambenog kredita u ProCredit banci?

Izabrali ste nekretninu koju želite da kupite?

Čestitamo! Već ste napravili veliki korak ka ostvarenju svog sna.

Podnesite zahtev i zakažite razgovor sa savetnikom

Spremite unapred sva pitanja koje želite da postavite. Ovo je velika odluka i za vas je dobro da budete potpuno informisani o svakom koraku. 

Spremili smo "check" listu koja može da vam pomogne da nešto ne propustite.

Prikupite svu neophodnu dokumentaciju

Pogledajte listu neophodne dokumentacije i preuzmite potrebna dokumenta.

Vodite računa da sve ispravno popunite, time ćete ubrzati proces odluke banke.

Nakon 10 dana dobićete odluku banke

U zavisnosti od toga da li je predata dokumentacija potpuna ili nije, ovaj period može biti i kraći, ali i duži ukoliko je potrebna dopuna dokumentacije.

Potpisivanje ugovora i prenos novca na račun prodavca

Čestitamo! Ako ste stigli do ovog koraka, to znači da ćete uskoro držati u ruci ključ SVOG stana ili kuće.

Nakon potpisivanja ugovora i isplate prodavcu, stan je i zvanično vaš!

Kamata za stambeni kredit - jedna kamata za ceo period otplate

NKS od 2,44% (promenljiva 2,95% + 6mEuribor)

EKS od 2,82%

 

Šta je potrebno da znate pre podnošenja zahteva za stambeni kredit?

Dokumentacija neophodna za finalnu odluku
 • Zahtev za stambeni kredit (preuzmite)
 • Potvrda poslodavca (preuzmite)
 • Administrativna zabrana podnosioca zahteva (preuzmite)
 • Isplatni listići za prethodna 3 meseca
 • Izvod sa tekućeg računa banke za poslednjih 6 meseci
 • Saglasnost za izveštaj Kreditnog biroa (preuzmite)
 • Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
 • Izvod iz Lista nepokretnosti
 • Procenu vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke (sa liste ovlašćenih procenitelja ProCredit banke)
Dokumentacija neophodna za preliminarnu odluku
 • Isplatne listiće za prethodna 3 meseca
 • Izvod sa tekućeg računa banke za poslednjih 6 meseci
 • Saglasnost za izveštaj Kreditnog biroa

Preliminarna odluka je informacija o visini kredita na koji možete računati. Odluka se donosi u odnosu na najosnovniju dokumentaciju i u vrlo kratkom vremenskom roku. 

Uslovi za stambeni kredit i reprezentativni primer

Uslovi za stambeni kredit

 

 • Minimum 6 meseci zaposlenja kod trenutnog poslodavca
 • Otvoren dinarski tekući račun kod ProCredit banke na koji je uplaćena minimum jedna mesečna zarada
 • Min. 18 godina starosti u vreme podnošenja zahteva za kredit
 • Period otplate od 96 do 240 meseci
 • Obezbeđenje kredita: hipoteka
 • Isplata kredita i otplata kredita je po srednjem kursu NBS-a
 • Učešće: min 20%
 • Minimalan iznos kredita: 50.000 EUR*

* Iznos kredita može biti manji u slučaju da je učešće klijenta veće od 20%, uz uslov da je minimalna cena nekretnine 60.000 EUR

Reprezentativni primer za stambeni kredit
Iznos kredita 50.000
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a
Minimalno učešće 20%
Period otplate 240 meseci
Godišnja NKS (promenljiva)

2,44%

(2,95% + 6M Euribor)

Jednokratna naknada za obradu kredita 1%
EKS 2,82%
Mesečna rata 264

*Vrednost 6M Euribora korišćena prilikom obračuna reprezentativnog primera kredita -0,512% (od 01.06.2021. godine)

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS, poznati u trenutku oglašavanja:

 

Održavanje i vođenje Total računa: 550 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD
Trošak menica: 100 RSD (2 menice, 50 RSD po menici)
Izvod iz registra nepokretnosti: 10 EUR
Trošak upisa hipoteke: 22.020 RSD
Trošak overe založne izjave: 14.400 RSD
Osiguranje nepokretnosti godišnje: 40 EUR
Troškovi procene nepokretnosti: 125 EUR
 

Reprezentativni primer na dan 03.06.2021.

Navedeni troškovi mogu odstupati od navedenog u skladu sa taksama nadležnih institucija na koje banka nema uticaja.

Najčešća pitanja u vezi stambenih kredita

Koliko traje odobrenje stambenog kredita?

Vreme potrebno za odobrenje stambenog kredita zavisi od kompleksnosti zahteva, a najviše od toga da li je dostavljena kompletna potrebna dokumentacija.

Nakon što je dostavljena kompletna dokumentacija, odluka o kreditnom zahtevu se donosi u roku od 10 radnih dana. 

Pomenuti rok može biti duži u slučaju da je potrebna dopuna dokumentacije.

Koja je starosna granica za stambeni kredit?

Minimum 18 godina u trenutku odobrenja i maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita.

Odstupanje od maksimalne starosne granice je moguće i podrazumeva ispunjenje dodatnih uslova

Koliko je učešće za stambeni kredit?

Minimalni iznos učešća je 20% od vrednosti nekretnine.

Podnesite zahtev za stambeni kredit

Da li ste klijent banke?