Skip to main content
stambeni krediti

Stambeni krediti

Za 10 dana do novog stana,
bez životnog osiguranja i bez NKOSK-a.

Do većeg stana za 10 dana

 

 • Odobrenje stambenog kredita u roku od 10 radnih dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije
 • Rok otplate do 30 godina
 • Samo jedan dolazak u banku
 • Bez troškova NKOSK-a
 • Bez troškova životnog osiguranja
 • Bez troškova održavanja kreditne partije
 • Mogućnost preliminarne odluke

Pogledajte uslove kredita i reprezentativni primer

Obaveštenje o primeni Odluke Narodne Banke Srbije o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima

U skladu sa Odlukom o privremenim merama  za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkih lica ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023 ), koju je donela Narodna banka Srbije obaveštavamo Vas da će ProCredit Bank a.d. Beograd preduzeti sve potrebne mere koje se odnose na korisnike stambenog kredita.

Svi klijenti koji ispunjavaju uslove iz prethodno pomenute Odluke biće obavešteni 5 dana pre dospeća rate stambenog kredita o novom planu otplate kredita.  

Detaljnije informacije o pomenutoj Odluci možete pogledati na sajtu NBS

Pogledajte i odgovore na najčešča pitanja

Jednostavna i brza procedura

Ne morate više samo da maštate, uz naš stambeni kredit, ključ napokon može biti vaš!

Kako do stambenog kredita u ProCredit banci?

Izabrali ste nekretninu koju želite da kupite?

Čestitamo! Već ste napravili veliki korak ka ostvarenju svog sna.

Podnesite zahtev i zakažite razgovor sa savetnikom

Spremite unapred sva pitanja koje želite da postavite. Ovo je velika odluka i za vas je dobro da budete potpuno informisani o svakom koraku. 

Prikupite svu neophodnu dokumentaciju

Pogledajte listu neophodne dokumentacije i preuzmite potrebna dokumenta.

Vodite računa da sve ispravno popunite, time ćete ubrzati proces odluke banke.

Nakon 10 dana dobićete odluku banke

U zavisnosti od toga da li je predata dokumentacija potpuna ili nije, ovaj period može biti i kraći, ali i duži ukoliko je potrebna dopuna dokumentacije.

Potpisivanje ugovora i prenos novca na račun prodavca

Čestitamo! Ako ste stigli do ovog koraka, to znači da ćete uskoro držati u ruci ključ SVOG stana ili kuće.

Nakon potpisivanja ugovora i isplate prodavcu, stan je i zvanično vaš!

Stambeni kredit uz samo jedan dolazak u banku

Svu dokumentaciju banci šaljete e-mailom, a nakon odobrenja kredita dolazite samo jednom u banku na potpisivanje ugovora.

 

Šta je potrebno da znate pre podnošenja zahteva za stambeni kredit?

Dokumentacija neophodna za finalnu odluku

 • Zahtev za stambeni kredit (preuzmite)
 • Potvrda poslodavca (preuzmite)
 • Administrativna zabrana podnosioca zahteva (preuzmite)
 • Isplatni listići za prethodna 3 meseca
 • Izvod sa tekućeg računa banke za poslednjih 6 meseci
 • Saglasnost za izveštaj Kreditnog biroa (preuzmite)
 • Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
 • Izvod iz Lista nepokretnosti
 • Procenu vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke (sa liste ovlašćenih procenitelja ProCredit banke)

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Dokumentacija neophodna za preliminarnu odluku

 • Isplatne listiće za prethodna 3 meseca
 • Izvod sa tekućeg računa banke za poslednjih 6 meseci
 • Saglasnost za izveštaj Kreditnog biroa

Preliminarna odluka je informacija o visini kredita na koji možete računati. Odluka se donosi u odnosu na najosnovniju dokumentaciju i u vrlo kratkom vremenskom roku. 

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Uslovi za stambeni kredit

Uslovi za stambeni kredit

Uslovi stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom

 • Vrsta kredita: stambeni kredit 
 • Valuta kredita: EUR 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: minimum 30,000.00 EUR 
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0,00% fiksno
 • Učešće: min 20% 
 • Rok otplate: od 60 do 360 meseci 
 • NKS, promenljiva: 1,10% + 6 mesečni Euribor do 31.12.2024. godine, 2,95%+6 mesečni Euribor od 01.01.2025. godine (pozovite nas za personalizovanu ponudu)
 • EKS: 7,23%
 • Mesečna rata: 1.101 eur do 31.12.2024.  / 1.337 eur od 01.01.2025. (za iznos od 200.000 EUR)
 • Način otplate kredita: mesečno
 • Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu
 • Sredstva obezbeđenja kredita: 2 menice korisnika kredita, hipoteka prvog reda na nepokretnosti, administrativna zabrana korinika kredita, vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti i vinkulirana polisa životnog osiguranja -opciono.
 • Troškovi: Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD; dve menice 100 RSD, Naknada za Total račun 595 RSD, Provizija za obradu zahteva 1% od iznosa kredita banke, fiksno
 • Dodatni troškovi (van banke): trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje), trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje), trošak overe založnih izjava, trošak upisa hipoteke, trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke i premija životnog osiguranja-opciono

Ostali uslovi: 

 • Minimum 6 meseci zaposlenja kod trenutnog poslodavca
 • Otvoren dinarski tekući račun kod ProCredit banke na koji je uplaćena minimum jedna mesečna zarada
 • Min. 18 godina starosti u vreme podnošenja zahteva za kredit
 • Obezbeđenje kredita: hipoteka
 • Isplata kredita i otplata kredita je po srednjem kursu NBS-a
 • Učešće: min 20%

Svi primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
Navedeni  uslovi su informativnog karaktera.

Za reprezentativni primer korišćena vrednost 6m Euribora 4,050% (na dan 01.12.2023. godine).
Usklađivanje sa šestomesečnim EURIBOR-om se vrši polugodišnje i to primenom stopa objavljenih za dan 1. decembar i 1.jun, odnosno za prvi naredni radni dan ukoliko isti pada u neradni dan. Tako određen novi šestomesečni EURIBOR primenjuje se kod obračuna anuiteta koji dospevaju u narednih šest meseci, u odnosu na mesec decembar i mesec jun. Banka dostavlja klijentima Obaveštenje o usklađivanju u skladu sa ovim stavom, sa novim planom otplate.

Kod isplata novih kredita, novoutvrđena referentna kamatna stopa, na način iz prethodnog stava, primenjuje se počev od isplata 6. decembra zaključno sa isplatama 5. juna i to kamatna stopa objavljena za dan 1. decembar, odnosno počev od isplata kredita 6. juna zaključno sa isplatama 5.decembra i to kamatna stopa objavljena za dan 1. jun.


* Iznos kredita može biti manji u slučaju da je učešće klijenta veće od 20%, uz uslov da je minimalna cena nekretnine 50.000 EUR.


*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju.

Reprezentativni primer sa promenljivom kamatnom stopom 

Reprezentativni primer stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom 

 • Vrednost nekretnine: 125.000,00 eur
 • Učešće: 20%, odnosno 25.000,00 eur
 • Iznos kredita: 100.000,00 eur
 • Rok otplate: 360 meseci
 • Naknada za obradu kredita: 0,00%, fiksno
 • NKS: 1,10%+6 mesečni Euribor, promenljiva, do 31.12.2024. godine, 2,95% +6 mesečni Euribor, promenljiva, od 01.01.2025. godine (pošaljite nam upit za bolju ponudu)
 • EKS: 7,15%
 • Mesečna rata: 550,64 EUR, do 31.12.2024, 668,59 EUR od 01.01.2025.

*Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Reprezentativni primer sa kombinovanom kamatnom stopom

Reprezentativni primer stambenog kredita sa kombinovanom kamatnom stopom

 • Vrednost nekretnine: 125.000,00 eur
 • Učešće: 20%, odnosno 25.000,00 eur
 • Iznos kredita: 100.000,00 eur
 • Rok otplate: 360 meseci
 • Naknada za obradu kredita: 0,00%, fiksno
 • NKS: 5,03% (fiksna tokom prve dve godine otplate kredita), nakon dve godine promenjiva kamata 2,95% +6 mesečni Euribor, do kraja otplate kredita
 • EKS:  7,17%
 • Mesečna rata: : 543,13 eur prve dve godine, nakon dve godine 665,89 eur

*Specijalna akcija do 29.02.2024. godine.

**Banka zadržava diskreciono pravo da na osnovu procene kreditnog rizika od klijenta zahteva dodatnu dokumentaciju

Najčešća pitanja u vezi stambenih kredita

Koliko traje odobrenje stambenog kredita?

Vreme potrebno za odobrenje stambenog kredita zavisi od kompleksnosti zahteva, a najviše od toga da li je dostavljena kompletna potrebna dokumentacija.

Nakon što je dostavljena kompletna dokumentacija, odluka o kreditnom zahtevu se donosi u roku od 10 radnih dana. 

Pomenuti rok može biti duži u slučaju da je potrebna dopuna dokumentacije.

Koja je starosna granica za stambeni kredit?

Minimum 18 godina u trenutku odobrenja i maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita.

Odstupanje od maksimalne starosne granice je moguće i podrazumeva ispunjenje dodatnih uslova

Koliko je učešće za stambeni kredit?

Minimalni iznos učešća je 20% od vrednosti nekretnine.

Podnesite zahtev za stambeni kredit

Da li ste klijent banke?