Skip to main content

Mastercard® Kreditna kartica

Samo uz Total paket račun.

Kamata samo 9% godišnje. EKS 11,11%

Zašto da izaberete našu kreditnu karticu?

 • revolving kartica, sa minimalnom mesečnom otplatom od 5%,
 • možete se opredeliti i za veći procenat otplate,
 • kartica se izdaje na 2 godine,
 • za plaćanja u zemlji i inostranstvu, kao i preko interneta,
 • beskontaktna.

Bitno je da znate

Uslovi i reprezentativni primer za kreditnu karticu

Reprezentativni primer

 • Iznos limita: 100.000RSD
 • Period otplate: 24 meseca
 • Godišnja NKS (fiksna): 9%
 • EKS: 11,11%
 • Revolving stopa: 5% (minimalni mesečni procenat otplate duga)
 • Kriterijum za indeksiranje: nema

Dodatni troškovi

 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Trošak održavanja i vođenja Total paket računa: 595 RSD
 • Održavanje kreditne kartice: 1.800 RSD za period važenja kartice (2 godine)

 

Primer: Za 30 dana korišćenja 50.000 RSD, trošak kamate je 360 RSD 

Primer je dat sa transferom zarade u ProCredit banku i korišćenje Total paket računa.

Koliko me košta kreditna kartica?

Godišnja kamata od 9% (EKS od 11,11%) se obračunava mesečno na iznos koji iskoristite. 

Uz to plaća se dvogodišnja članarina u iznosu od 1.800 RSD.

Kako da aktiviram karticu?

Kartica se aktivira SMS kodom, bez dolaska u banku, prema uputstvu koje dobijate uz karticu.

Koliki je limit na kartici?

Limit zavisi od vaših ostalih zaduženja.

Minimalni limit je 60.000 RSD, a maksimalni 600.000 RSD.

Vaš limit za kreditnu karticu može biti do visine od 3 plate (sa uključenim limitom za dozvoljeni minus ).

Koji su uslovi za dobijanje kreditne kartice?

Otvoren Total paket račun, sa prenosom zarade na ProCredit banku.

Minimalna zarada 60.000 RSD.

 

Šta je potrebno za podnošenje zahteva za kreditnu karticu?

 • Potpisan zahtev za Kreditnu karticu
 • Obračunske liste za prethodna tri meseca, overene i potpisane od strane poslodavca
 • Izvod iz druge banke za prethodnih 6 meseci
 • Potvrdu poslodavca i overene Administrativne zabrane za primace plate
 • Saglasnost za kreditni biro
   

Još uvek niste klijent ProCredit banke?

Otvorite Total paket račun online za samo 10 minuta i uživajte u svim pogodnostima korišćenja kreditne kartice.