Skip to main content

Dokumentacija

Ovde možete preuzeti neophodnu dokumentaciju za fizička i pravna lica

Dokumentacija za pravna lica

Računi za pravna lica

Otvaranje računa

Rezidenti

Prezumite spisak neophodne dokumentacije za rezidente i pogledajte koji obrasci su NEOPHODNI, a koji OPCIONI, kao i način popunjavanja

Obrasci

Nerezidenti

Prezumite spisak neophodne dokumentacije za nerezidente i pogledajte koji obrasci su NEOPHODNI, a koji OPCIONI, kao i način popunjavanja

Obrasci

Prezumite spisak neophodne dokumentacije za otvaranje računa Ambasade i stranih diplomatskih konzularnih predstavništva i pogledajte koji obrasci su NEOPHODNI, a koji OPCIONI, kao i način popunjavanja