Skip to main content
oranje

Subvencionisani krediti za poljoprivrednike

u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede za 2023. godinu

Program subvencionisanih kredita za poljoprivredu za 2023. godinu

ProCredit banka je počela sa prijemom zahteva i isplatama kredita za ovogodišnji program subvencionisanih kredita u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede.
Pogledajte osnovne informacije o ovogodišnjem programu Ministarstva poljoprivrede. 

Namena kredita 

 1. Razvoj stočarstva, koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja;
 2. Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i ćvećarstva koji obuhvata nabavku semena, sadnog materijala i sredstava za zaštitu bilja;
 3. Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 4. Nabavku hrane za životinje;
 5. Investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 6. Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina i premiju osiguranja ovih životinja;
 7. Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i ćvećarstva koji obuhvata nabavku đubriva.

Iznos kredita

 • Fizičko lice ili preduzetnik nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva  može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.
 • Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.
 • Možete koristiti više kredita za različite svrhe unutar gore navedenih maksimalnih iznosa za fizička lica, preduzetnike i pravna lica. 

Otplata kredita

 • mesečni,
 • tromesečni,
 • šestomesečni i
 • godišnji anuiteti.

Pogledajte detaljan pravilnik Ministarstva poljoprivrede o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnicima za poljoprivredu

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.