Skip to main content
krediti za solarne panele

Biznis krediti za solarne panele

Uz izuzetno povoljne uslove finansiranja do solarne elektrane.

Uštedite energiju i novac

Iskoristite specijalnu ponudu za nabavku solarnih sistema i ostvarite uštede novca i energije.

  • Finansirajte solarne elektrane delom ili u potpunosti iz ostvarene uštede.
  • Obezbedite električnu energiju na lokaciji gde je do sada niste imali.

Odaberite stacionirani (fiksni) instaliran na objektu ili na zemlji ili pokretni (mobilni) sistem koji je na prikolici i možete ga koristiti na više lokacija.

Detalji i uslovi finansiranja solarnih panela

  • Vrsta kredita: Investicioni kredit
  • Valuta kredita: RSD / EUR
  • Iznos kredita: bez ograničenja (min u zavisnosti od snage solarnog postrojenja, max u zavisnosti od kreditnog potencijala klijenta)
  • Učešće: nije neophodno
  • Period otplate: do 84 meseca
  • Instrumenti obezbeđenja: po standardnoj proceduri banke. Sredstva obezbeđenja su veoma fleksibilna. Moguće je koristi kredite za solarne sisteme u kombinaciji sa garantnim šemama.
  • Mogućnost isplate direktno na račun prodavca po ugovoru ili profakturi 

Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnicima

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.