Skip to main content
Domaći platni promet

Domaći platni promet

Za brz i pouzdan transfer novca u zemlji

Domaći platni promet

Otvaranjem tekućeg računa i korišćenjem usluge domaćeg platnog prometa kod nas, dostupne su vam sledeće usluge:

  • Vođenje svih vrsta računa u platnom prometu, uključujući i račune za trgovanje hartijama od vrednosti
  • Bezgotovinske transakcije putem eBankinga uz izuzetno povoljne tarife
  • Uvid u stanje i promet po računu
  • Dostavljanje dnevnih izvoda na e-mail adresu
  • Online izdavanje svih vrsta potvrda
  • Registracija menica, kao i pokretanje prinudne naplate
  • Korišćenje dnevno/noćnog sefa za uplatu pazara, na najjednostavniji i najefikasniji način u bilo koje doba dana ili noći, uz mogućnost korišćenja gotovinskog limita

 

Kako da registrujem menice?

Kako bi izvršili registraciju menica, potrebno je da:

  1. Popunite Zahtev za registraciju menica
  2. Potpišete popunjen zahtev koristeći elektronski potpis
  3. Pošaljete popunjen i potpisan zahtev (zajedno sa skeniranim menicama koje želite da registrujete) na e-mail adresu srb.registar.menica@procredit-group.com 
Šta je gotovinski limit?

Gotovinski limit predstavalja odobreno "zaduženje" po tekućem računu koje vam je na raspolaganju potpuno besplatno, bez obračunavanja kamate ili provizije.

U pitanju je nekreditna usluga banke direktno vezana za vaš tekući račun, namenjena klijentima koji svoje pazare predaju putem dnevno/noćnog depozitnog sefa. Omogućava vam da novcem od uplate pazara raspolažete i pre nego što se isti deponuje i proknjiži kao uplaćen pazar. Rasknjižavanjem uplate pazara, automatski se pokriva iznos koji ste povukli iz Gotovinskog limita.