Domaći platni promet

 

Otvaranjem tekućeg računa i korišćenjem usluge domaćeg platnog prometa kod nas, dostupno Vam je:

  • Vođenje svih vrsta računa u platnom prometu, uključujući i račune za trgovanje hartijama od vrednosti
  • Prijem naloga za bezgotovinske transakcije u svim ekspoziturama širom Srbije
  • Uvid u stanje i promet na računu, generisanje i štampanje dnevnih izvoda i izdavanje svih vrsta potvrda
  • Prijem menica, kao i pokretanje prinudne naplate
  • Dozvoljeni minus po dinarskom tekućem računu
  • Korišćenje dnevno/noćnog sefa za uplatu pazara, na najjednostavniji i najefikasniji način u bilo koje doba dana, uz mogućnost korišćenja Gotovinskog limita
  • Polaganje osnivačkog uloga za preduzeća u osnivanju

Naše moderne Zone 24/7 su tu da Vam u svakom momentu olakšaju upravljanje Vašim novcem, omoguće jednostavnu uplatu pazara bez obzira na radno vreme naših ekspozitura, uplatu i podizanje sredstava sa računa Vašeg preduzeća, kao i brzu i pouzdanu realizaciju svih bezgotovinskih naloga.

 

Registracija menica

Kako bi izvršili registraciju menica, potrebno je da popunite  Zahtev za registraciju menica Popunje zahtev potpišite koristeći elektronski potpis i pošaljite sa skeniranim menicama, koje želite da registruje, na e-mail adresu srb.registar.menica@procredit-group.com 

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.