Flex štednja | ProCredit Bank Skip to main content

Flex štednja

Štedite online, bez minimalnog iznosa i bez odlaska u banku!

Podignite novac sa štednje, kad god vam je potreban!

Želite da štedite, ali ne želite da zarobite svoj novac?

Uz Flex oročenu štednju, vaš novac možete da podignete kad god je potrebno, bez prekida oročenja i bez gubitka kamate.

Saznajte zašto se 80% naših klijenata opredelilo baš za Flex oročenu štednju.

Upravljajte svojom štednjom online

Uz eBanking i mobilnu aplikaciju mBankar

  • neograničeno prebacujte novac na štednju, bez raskida oročenja,
  • prebacite novac na tekući račun, kada vam je potreban,
  • napravite trajni nalog i svakog meseca automatski štedite koliko želite.

U bilo koje vreme, kada vama odgovara!

Podignite novac sa štednje kad god vam je potreban

U našim Zonama, sa našom debitnom karticom

  • uplatite novac na štednju, u dinarima ili evrima
  • podignite keš kad god vam je potreban
  • sve to do 5.000 evra, svaki dan
  • bilo kada u toku dana ili noći - 24 sata dnevno

Moguće su u veće uplate i isplate, uz prethodnu najavu dan ranije našem Online centru.

Otvorite račun za štednju bez odlaska u banku

Preko našeg sajta otvorite račun online

  • bez čekanja u redu,
  • bez minimalnog iznosa,
  • bez odlaska u banku.

putem video identifikacije, radnim danom od 8 do 20h, i subotom od 9 do 12h.

Želite da štedite? Ostavite nam vaše podatke i naši savetnici će vas uskoro kontaktirati

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.

Šta vam je potrebno da otvorite Flex štednju?
Mobilni telefon ili računar sa kamerom

da bi uradili video identifikaciju online, bez dolaska u banku

Lična karta ili pasoš

važeči dokument, kojim ćete se identifikovati putem video identifikacije

i 20 minuta vašeg vremena

jer je samo toliko potrebno da počnete da štedite, već danas!

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. 

Pogledajte više na sajtu Agencije za osiguranje depozita

 

agencija-za-osiguranje-depozita

Pogledajte uslove i reprezentativni primer Flex štednje
Pogledajte Uslove za Flex štednju

Uslovi Flex štednje u evrima: Flex Štednja – fleksibilna oročena štednja na 12 meseci u valuti EUR.

Kriterijumi za indeksiranje: nema.

Minimalni iznos: nema.

Maksimalni iznos: do 500,000 EUR. 

Podizanje i uplate novca se obavljaju prebacivanjem  na tekući račun u valuti u kojoj je štednja.

Omogućeno 100% raspolaganje sredstvima na štednji.

Ponuda važi u okviru Total računa.

Reprezentativni primer za Flex štednju u evrima

Vrsta depozita: Flex štednja, devizni  depozit sa mesečnim pripisom kamate

Valuta:  EUR

Kriterijumi za indeksiranje: nema

Iznos:  50,000 EUR 

Godišnja NKS: 0.6%, fiksna

EKS: 0,51%

Period oročenja: 12 meseci

Poreska obaveza: u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana 15%, samo za  štednju u EUR

U našim Zonama 24 sata, 7 dana u nedelji
Podignite ili uplatite keš na štednju

u dinarima ili evrima, do 5000 evra u dinarskoj protivrednosti, svaki dan