Flex štednja | ProCredit Bank Skip to main content
flex štednja procredit online banka

Flex štednja

Želite da štedite, ali ne želite da zarobite svoj novac?

Štedite ONLINE, bez minimalnog iznosa i bez dolaska u banku!

Podignite novac sa štednje, kad god vam je potreban!

Zašto da odaberete FLEX štednju?

100% ONLINE
BAŠ FLEKSIBILNA
  • Bez minimalnog iznosa
  • Neograničeno možete da dodajete i podižete svoj novac bez prekida oročenja
  • Kamata se obračunava dnevno na novac koji je na računu, a isplaćuje mesečno
STVARNO DOSTUPNA
  • U Zoni 24/7 možete da podignete i dodate do 5.000 evra dnevno (i veće iznose uz prethodnu najavu)
  • Putem eBankinga i mBankinga možete prebacivati novac za štednju, bez dodatnih troškova.
  • U bilo koje vreme, kada vama odgovara
Želite da štedite? Ostavite nam vaše podatke i naši savetnici će vas uskoro kontaktirati
Da li ste klijent banke?

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.

Šta vam je potrebno da otvorite Flex štednju?
Mobilni telefon ili računar sa kamerom

da bi uradili video identifikaciju online, bez dolaska u banku

Lična karta ili pasoš

važeči dokument, kojim ćete se identifikovati putem video identifikacije

i 20 minuta vašeg vremena

jer je samo toliko potrebno da počnete da štedite, već danas!

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. 

Pogledajte više na sajtu Agencije za osiguranje depozita

 

agencija-za-osiguranje-depozita

Pogledajte uslove i reprezentativni primer Flex štednje
Pogledajte Uslove za Flex štednju

Uslovi Flex štednje u evrima: Flex Štednja – fleksibilna oročena štednja na 12 meseci u valuti EUR.

Kriterijumi za indeksiranje: nema.

Minimalni iznos: nema.

Maksimalni iznos: do 500,000 EUR. 

Podizanje i uplate novca se obavljaju prebacivanjem  na tekući račun u valuti u kojoj je štednja.

Omogućeno 100% raspolaganje sredstvima na štednji.

Ponuda važi u okviru Total računa.

Reprezentativni primer za Flex štednju u evrima

Vrsta depozita: Flex štednja, devizni  depozit sa mesečnim pripisom kamate

Valuta:  EUR

Kriterijumi za indeksiranje: nema

Iznos:  50,000 EUR 

Godišnja NKS: 0.6%, fiksna

EKS: 0,51%

Period oročenja: 12 meseci

Poreska obaveza: u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana 15%, samo za  štednju u EUR

U našim Zonama 24 sata, 7 dana u nedelji
Podignite ili uplatite keš na štednju

u dinarima ili evrima, do 5000 evra u dinarskoj protivrednosti, svaki dan