Skip to main content
kredit za poljoprivredni objekat

Krediti za poljoprivredne objekte

Kupite, izgradite ili dogradite objekat za vašu poljoprivrednu proizvodnju

Dugoročni indeksirani krediti

Uz sopstvene proizvodne i skladišne kapacitete omogućite sebi povećanje obima proizvodnje i prednost -  uz uskladištene proizvode sačekajte pravu cenu na tržištu.  

Kredite odobravamo  za sve vidove radova na poljoprivrednim objektima.

 

Dodatne mogućnosti finansiranja:

  • krediti za proširenje stočnog fonda,
  • krediti za podizanje plastenika i staklenika,
  • krediti za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinove loze,
  • krediti za refinansiranje vaših obaveza u drugim bankama.

Uslovi kredita za objekte

  • Povoljne kamatne stope
  • Rok otplate do 15 godina
  • Plan otplate prilagođen vašoj poljoprivrednoj proizvodnji, uz mesečne, tromesečne ili šestomesečne rate
  • Odložena otplata i do godinu dana
Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnikom za poljoprivredu

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.