Skip to main content

ProCredit započinje odobravanje agro kredita uz garanciju USAID i Ministarstva poljoprivrede

Američka  agencija  za  međunarodni  razvoj  USAID  i Ministarstvo poljoprivrede pokrenuli su program kreditnih garancija u saradnji sa ProCredit bankom i još dve domaće banke, a sve kako bi podstakli banke da nastave sa intenzivnim kreditiranjem poljoprivrednih proizvođača i prerađivača u Srbiji.


- Znamo da srpski preduzetnici, preduzeća i inovativne firme iz sektora agrobiznisa žele da investiraju u svoje poslovanje i ojačaju ili prošire svoju komercijalnu delatnost. Naš cilj sada je da pomognemo da im se omoguće finansijska sredstva neophodna kao obezbeđenje za pozajmice i plasmane koje žele da dobiju od banaka - rekao je Majk de la Rosa, direktor Misije USAID-a u Srbiji. 


- Cilj kreditne garancije je da podrži razvoj poslovanja i da generiše nove investicije u sektoru poljoprivrede - izjavio je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, i dodao:
- Ovaj program će obezbediti srpskim preduzećima i prrroooizvođačima lakši pristup finansiranju, koji je neophodan za rast, inovacije i stvaranje novih radnih mesta.


Po rečima člana Izvršnog odbora ProCredit banke Ivana Smiljkovića nova garancijska šema u saradnji sa USAID i Ministarstvom poljoprivrede omogućiće jednostavniji pristup finansiranju za mnoga poljoprivredna gazdinstva i preduzeća u našoj zemlji.


- Lakši pristup finansijama i duži rokovi otplate su ključna pogodnost ovog programa. Kamate na poljoprivredne kredite u Srbiji su na istorijskom minimumu i za mnoge proizvođače danas nije ključno to kolike su kamate, odnosno da li su one za 0,5 procentnih poena niže ili više. Za njih je ključna stvar da svom poslovanju obezbede stabilan izvor finansiranja, a što je u praksi često problematično upravo zbog obezbeđenja i kolaterala koji im nedostaje. Ova garancijska šema će nam pomoći da ovaj problem prevaziđemo i da nastavimo sa finansiranjem proizvođača koji imaju dobar i isplativ posao, ali kojima nedostaje vlastiti kapital kako bi osigurali podršku banke – zaključio je Smiljković.

Više informacija o uslovima kreditiranja i garancijskoj šemi USAID i Ministarstva poljoprivrede možete vide OVDE.