ProCredit banka i USAID potpisali su septembra 2019. godine sporazum o saradnji kojim se uspostavlja garancija za kreditni portfolio, a koji će malim i srednjim preduzećima, a posebno poljoprivrednim proizvođačima omogućiti mnogobrojne benefite.

Pomenuti sporazum će u narednom periodu biti podrška finansiranju poljoprivrednih i proizvodnih kompanija i to u prvom redu kroz povoljnije uslove kreditiranja i smanjene zahteve za obezbeđenjem plasmana.


Kome je garancijska šema namenjena?

  • Garancija za kreditni portfolio je usmerena ka malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima sa registrovanim gazdinstvom
  • Prvenstveno je namenjena preduzećima koja se bave proizvodnjom i procesuiranjem voća i povrća, ali i drugim proizvođačima

Kriterijumi za kredite sa USAID garancijom:

  • Minimalna ročnost je 3 meseca, maksimalna ročnost je 10 godina
  • Minimalan iznos kredita 10.000 EUR
  • Maksimalan pojedinačni iznos za klijenta 1.800.000 EUR
  • Krediti se mogu koristiti za obrtna sredstva, trajna obrtna sredstva ili osnovna sredstva

Šta USAID/DCA program kreditnih garancija znači za naše klijente?

  • Smanjen zahtev za sredstvima obezbeđenja
  • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne kredite

Za detaljnije informacije o USAID/DCA programu kreditnih garancija možete kontaktirati nadležnog savetnika ili naš Info centar.