Skip to main content

ProCredit Holding - na validnom putu karbonske neutralnosti

Ponosni smo što smo u prilici da objavimo da je međunarodna inicijativa SBTi, za održive ciljeve zasnovane na nauci, zvanično potvrdila kratkoročne ciljeve ProCredit Holdinga, koji se tiču smanjenja emisija, kao naučno zasnovane i u skladu sa Pariskim klimatskim sporazumom.

Naučno zasnovani ciljevi smanjenja karbonskog otiska pružaju jasnu mapu puta za nastavak implementacije naše strategije održivosti i preduzimanje akcija za postizanje naše net-zero obaveze.

ProCredit Holding je posvećen smanjenju apsolutne emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG emisije) iz Scope 1 i Scope 2 segmenta, i to za 42% do 2023. godine, pri čemu se 2022. uzima kao bazna godina.

ProCredit Holding karbonski otisak

Što se tiče Scope 3, cilj ProCredit Holdinga je da se klijenti, odgovorni za 28% emisija portfolija grupe, podstaknu da postave sopstvene održive ciljeve zasnovane na nauci.

Ova validacija označava našu čvrstu odluku da podržimo naše klijente i društvo u tranziciji ka niskougljeničnoj ekonomiji i da nastavimo da gradimo imidž održive bankarske grupe.

Hvala vam što ste nam se pridružili na ovom putu ka zelenijoj i održivijoj budućnosti. Svaka naša aktivnost se računa!


Pariski klimatski sporazum je međunarodni dogovor koji je postignut 2015. Na Konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP21) u Parizu. Sporazum je uspostavio okvir za globalne napore u borbi protiv klimatskih promena, s ciljem ograničenja globalnog zagrevanja ispod 2 stepena Celzijusa, u odnosu na predindustrijski period.

Scope 1, 2, 3 su kategorije emisija gasova staklene bašte, koje se koriste za procenu ukupnih emisija jedne organizacije.
Scope 1 – direktne emisije štetnih gasova iz aktivnosti same organizacije
Scope 2 – indirektne emisije iz proizvodnje električne energije koju organizacija koristi
Scope 3 – sve ostale indirektne emisije dobavljača i kupaca organizacije; obično čine najveći deo ukupnih emisija organizacije

SBTi (Science Based Targets initiative) – međunarodna inicijativa, podržana i od strane UN, koja pomaže kompanijama da postave ciljeve za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima