Skip to main content
mreza-narandzasto-crvena-1920

Online dinarski krediti 

do 600.000 RSD, bez odlaska u banku!

Pratite ova 3 koraka i podnesite zahtev za kredit bez odlaska u banku

Izračunajte vašu ratu kredita

Unesite željeni iznos kredita i broj meseci na koji želite da ga otplaćujete.

Pre toga pogledajte uslove kredita i reprezentativni primer.

Unesite vaše lične podatke i podatke o primanjima

Potrebno je da imate minimalnu zaradu od 53.000 RSD i da vašu zaradu prebacite u ProCredit banku.

Priložite izvod sa bankovnog računa za poslednjih 6 meseci i očitanu ličnu kartu ili kopiju ličnog dokumenta

Za realizaciju kredita neophodno je da budete zaposleni za stalno minimum 6 meseci.

Ukoliko trenutno nemate dokumentaciju spremnu kod sebe, možete je dostaviti naknadno, pre realizacije kredita.

Podnesite online zahtev za kredit do 600.000 RSD

 • Current Izračunajte ratu kredita
 • Unesite Vaše podatke
 • Priložite dokumentaciju
Izaberite kamatnu stopu
Mesečna rata
kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujuć za banku

Primer kredita od 500.000 RSD, sa zaradom većom od 53,000 RSD

 • Vrsta kredita: kredit za stanovništvo 
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: 500.000,00 RSD 
 • Učešće: nema 
 • Period otplate: 60 meseci 
 • NKS (godišnja, varijabilna): 5,20% + 3m Belibor 
 • EKS: 11,88% 
 • Naknada za obradu kredita 0%
 • Mesečna rata: 10.933,93 RSD
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 60 meseci: 656.281,85 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja: do 600,000 rsd bez menice, bez administrativne zabrane
 • Dodatni troškovi: Trošak održavanja Total računa 595 RSD, 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD 
 • Minimalna zarada: 53.000,00 RSD

Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu. 


Primer kredita 500.000 RSD

 • Vrsta kredita: kredit za stanovništvo 
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema 
 • Iznos kredita: 500.000,00 RSD 
 • Učešće: nema 
 • Period otplate: 60 meseci 
 • NKS (godišnja, fiksna): 9% 
 • EKS:  10,23%
 • Naknada za obradu kredita 1,50%
 • Mesečna rata: 10.407,34 
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti nakon 60 meseci: 631.900,67 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja: do 600,000 rsd bez menice, bez administrativne  zabrane
 • Dodatni troškovi: Trošak održavanja Total računa 595 RSD, 2 menice po 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
 • Minimalna zarada: 53.000,00 RSD
 • Isplata u skladu sa ugovorom o kreditu.          

Primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.

Želite veći iznos kredita?
Podnesite zahtev za kredit preko 600.000 RSD

a kredite realizujte dolaskom u banku.