Skip to main content

Projekat "Proizvedi energiju" osvojio priznanje ECO kampanja sa svrhom

Priznanje na Festivalu "Kampanja sa svrhom"

ProCredit banka je i ove godine realizovala jednu od najuspešnijih promotivno-edukativnih kampanja u oblasti ekologije i na Festivalu “Kampanja sa svrhom 2023” osvojili smo priznanje.

Kampanja sa svrhom 


Ovaj Festival promoviše društveno-odgovorne kampanje, koje u fokusu imaju porodice i društvenu zajednicu, a koje su koristile moć komunikacije kako bi uticale na poboljšanje života ljudi u našoj zemlji.

Žiri sastavljen od renomiranih stručnjaka iz domena komunikacija i marketinga birao je najbolje u dve kategorije: ECO i SOCIAL.

Projekat ProCredit banke & National Geographic Srbija


Projekat “Proizvedi energiju”, koji je naša banka osmislila i realizovala sa National Geographic Srbija, u periodu od juna do novembra 2023, za cilj je imao edukaciju porodica o benefitima i mogućnostima upotrebe solarne energije u domaćinstvima, kako bismo našoj deci osigurali čistiju planetu i zdraviju budućnost.
Kroz seriju edukativnih tekstova u štampanom i web izdanju National Geographic-a, zatim intervjua sa prozjumerima, zabavnih kvizova, video testimonijala, koje su zbog atraktivnosti teme preuzimali i ostali mediji iz Wireless Media Grupe, ProCredit je širio svoju “zelenu priču” o održivosti, na kojoj se bazira celokupno poslovanje naše banke.
Kruna projekta “Proizvedi energiju” bio je nagradni konkurs na koji se prijavilo 2700 domaćinstava – zato što su nagrade bile apsolutno jedinstvene i višestruko vredne. Jedna porodica dobila je na poklon kućnu solarnu elektranu sa montažom, dok su dve porodice dobile solarni kolektor.

kampanja-sa-svrhom


Srećni smo kada svojim primerom održivog poslovanja, uz maksimalnu brigu o životnoj sredini, motivišemo i pokrenemo i druge aktere naše društvene zajednice na “zelene” promene. Zato će naše promotivne aktivnosti i ubuduće imati identičan cilj – održivost i energetsku efikasnost.