Skip to main content

ProCredit banka ušla u program podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Bespovratna sredstva do 25% investicije

ProCredit Banka Srbija jedna je od nekoliko banaka koje su ušle u Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini.

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Razvojnom agencijom Republike Srbije, i uz podršku projekta „Direktna dodela bespovratnih sredstava Razvojnoj agenciji Srbije”, koji finansira EU, dodeljuje bespovratna sredstva za nabavku proizvodne opreme. 

Ministarstvo privrede opredelilo je za 2023. godinu sredstva u iznosu od oko 11.9 miliona EUR. 

Preduzeća obuhvaćena Programom mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 25% neto vrednosti opreme. Taj iznos ne može biti manji od 500.000,00 RSD, niti veći od 5.000.000,00 RSD. Minimalno učešće firme koja podnosi zahtev iznosi 5% od ukupne neto vrednosti opreme, dok će ostatak biti pokriven iz kredita poslovne banke.

Pravo na apliciranje imaju mikro i mala preduzeća, preduzetnici i zadruge.

Proizvodna oprema koju pokriva ovaj grant obuhvata nekoliko kategorija: 

  • proizvodna oprema ili mašine;
  • transportno-manipulativna sredstava uključena u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta; 
  • delovi specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara;
  • mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;
  • nova građevinska mehanizacija za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Reprezentativni primer finansiranja:

Nabavna cena mašine: 50.000 EUR + PDV
Vaše učešće: 5% - 2500 EUR 
Bespovratna sredstva: 25% - 12.500 EUR
Kredit: 35.000 EUR
Grejs period: 6 meseci

Program će biti aktivan od druge polovine avgusta 2023.
Svi zainteresovani privredni subjekti mogu da prate objave na sajtu ProCredit banke, gde ćemo objaviti više detalja,  a već sada mogu detaljnije da se informišu kod svog ProCredit biznis savetnika.