Skip to main content

ProCredit Banka uključena u edukaciju srednjoškolaca na temu finansijske pismenosti

Program "Finansijska pismenost"

Od decembra ove godine kreće novi ciklus edukacija naših srednjoškolaca u okviru projekta “Finansijska pismenost”. Srednjoškolci u 20 gradova Srbije, iz 51 škole, ukupno njih 1500, steći će osnovna znanja o novcu, finansijskim tokovima, bankarstvu, investicijama, kreditima, kućnom budžetu…i to zahvaljujući “Grupi za obrazovanje” koju čine organizacije “Dostignuća mladih u Srbiji”, “Nordeus fondacija”, “Digitalna Srbija” i “Centar za promociju nauke”, koji su zajednički osmislili ovu edukaciju.

ProCredit banka se aktivno uključila u projekat, pored još devet renomiranih kompanija i banaka iz Srbije. Ukupno pet ProCredit bankara već je prošlo edukaciju za finansijske mentore, kako bi na najbolji mogući način srednjoškolcima kroz radionice preneli znanja iz oblasti finansija.

ProCredit kolege će voditi radionice u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Subotici i Somboru. Projekat “Finansijska pismenost” trajaće ukupno četiri meseca.

Iskreno verujemo da će funkcionalna znanja koja prenesemo učenicima u velikoj meri uticati na kvalitet njihovih budućih, za život važnih odluka. 

finansijska-pismenost3

finansijska-pismenost3

finansijska-pismenost3