Skip to main content

Obećavajući rezultati ProCredit Grupe na kraju trećeg kvartala 2021. godine

ProCredit Grupa, pretežno aktivna u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, prijavila je dobre rezultate na kraju trećeg kvartala tekuće finansijske godine.

Kao što se očekivalo, zabeležen je snažan rast kreditnog portfolija klijenata od 549 miliona evra ili 10,4% od početka. Konsolidovani rezultat je uvećan za 86% na 62 miliona zahvaljujući povećanju operativnog prihoda i nižim troškovima rizika. Sa godišnjim prinosom na kapital od 10,1%, Grupa je napravila važan korak ka postizanju svog trenutnog srednjoročnog cilja, odnosno, održivog nivoa profitabilnosti od približno 10%.

„Finansijski i poslovni rezultati Grupe su veoma obećavajući,” saopšteno je iz našeg Holdinga. „Vidimo da naši MSP klijenti širom tržišta jugoistočne i istočne Evrope relativno snažno izlaze iz pandemije. Ohrabreni smo činjenicom da investicije u zelene tehnologije ostaju naš najbrže rastući segment poslovanja. Sada, više nego ikad, prisutna je svest da tržišta u razvoju treba da se razvijaju ekonomski bez pokretanja klimatskih promena ili uticaja na gubitak biodiverziteta. Zahvaljujući našem sveobuhvatnom pristupu kreditnom riziku koji uzima u obzir i ekološki i društveni uticaj naših klijenata, smatramo da smo u dobroj poziciji da nastavimo sa pružanjem podrške MSP klijentima da izvrše ovu tranziciju. Dobri finansijski rezultati su posebno zadovoljavajući u ovom pogledu, jer pokazuju više nego ikada da je finansijski uspeh kompatibilan sa održivim delovanjem,” dodaje se u saopštenju. 

Tromesečni izveštaj ProCredit Grupe od 30. septembra 2021. godine dostupan je na internet stranici ProCredit Holdinga. Izveštaj se može videti u odeljku Odnosi sa investitorima.

Možda te zanima i