Skip to main content

Fitch Raiting ponovo dodelio najvišu ocenu ProCredit banci

JOŠ JEDNA POTVRDA SIGURNOG POSLOVANJA

ProCredit banku karakteriše najviši mogući investicioni rejting u Srbiji, ocenila je i ove godine agencija Fitch Raiting, jedna od najvećih svetskih rejting agencija. Time je još jednom potvrđeno da je poslovanje ProCredit banke stabilno, a da su analizirani rizici na niskom nivou.

Fitch Raitings, svetski lider u ocenjivanju kreditnog rejtinga finansijskih institucija, i ove godine je potvrdio BBB- rejting ProCredit Bank Srbije, što je najviša ocena koju Fitch Ratings daje kompanijama u našoj zemlji. Ovakva ocena posledica je više faktora, a pre svega visoka kapitalizovanost i jaka likvidnost, kao i izražena stručnost u kreditiranju malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede. Kao i prethodnih godina, istaknuta je adekvatna procena poslovnih rizika što se sve zajedno pozitivno odražava na kvalitet aktive banke, koji je iznad proseka u bankarskom sektoru. Najvišem rejtingu u Srbiji je svakako doprinela i jaka podrška koju banka dobija od ProCredit Holdinga iz Frankfurta, svog jedinog akcionara. 

Ono po čemu se ProCredit banka izdvaja svakako jeste moderan, digitalni model poslovanja u kojem je fokus na individualnom pristupu klijentima, ali i posvećenost energetskoj transformaciji, odnosno zelenom finansiranju i održivom načinu poslovanja, u skladu sa najvišim evropskim standardima.

ProCredit banka od samog početka bila je fokusirana na sigurnost i dugoročnost poslovnog modela. Klijente posmatramo kao partnere, te se shodno tome trudimo da pružimo najkvalitetnije finansijske usluge zasnovane, kako na razumevanju situacije svakog klijenta ponaosob, tako i na temeljnoj finansijskoj analizi. Najviša ocena kompanije Fitch Raitings, koja nam je ove godine ponovo dodeljena, potvrda je da naše poslovanje ide u pravom smeru, a mi ćemo se svakako truditi da tako i u budućnosti ostane – rekao je Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke.


Ovakva ocena je potvrda sigurnosti i stabilnost poslovnog modela ProCredit banke građanima svakako može poslužiti kao jedan od kriterijuma pri odabiru banke, a njihovim postojećim klijentima kao garancija da su napravili dobar izbor.