Skip to main content

Bespovratna sredstva za konkurentniju poljoprivredu Srbije 2023.

Projekat za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2023.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja - raspisalo je Treći javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2023. godini u kojoj je ProCredit banka uzela učešće.


Predmet Trećeg javnog poziva su investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti otkupa, prerade, plasmana poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje plasmana proizvoda starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

Ko ima pravo da konkuriše?

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ostvaruje:

  • Agregator: preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga, koja ima aktivno poljoprivredno gazdinstvo
  • Agregator otkupljuje poljoprivredne proizvode od primarnih poljoprivrednih proizvođača u svrhu dorade, skladištenja, pripreme i prerade, kao i daljeg plasmana na tržište, ili prozvodi primarne poljoprivredne proizvode i bavi se preradom poljoprivrednih proizvoda radi daljeg plasmana na tržište.
  • Mora da bude svrstan u micro ili malo preduzeće koje ima do 50 zaposlenih, sa ukupnim godišnjim prometom do 5 miliona evra, što je dokumentovano zvaničnom finansijskom dokumentacijom za prethodnu godinu dostavljenu Agenciji za privredne registre. 
  • Privredno društvo koje može ostvariti pravo na korišćenje bespovratnih sredstava u strukturi vlasništva mora imati manje od 25% javnog kapitala i ne sme biti u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova srednja i velika prvana lica.

Koliko se bespovratnih sredstava odobrava?

Za sprovođenje Trećeg javnog poziva u 2023. godini opredeljena su sredstva u iznosu od  750.000.000,00 dinara. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 12,500 evra niti veći od 200,000 evra.
Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od ukupne vrednosti potprojekta, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju.
Preostali iznos obezbeđuje se iz sopstvenog učešća klijenta – 10% i kredita ProCredit banke – 40%.
 

Rok za podnošenje prijava je od 4. decembra 2023. godine do 2. februara 2024. godine, u online formi, putem sajta Projekta Konkurentne poljoprivrede Srbije: https://scap.rs/ ili sajta Uprave za agrarna plaćanja:  http://www.uap.gov.rs.