FleX štednja

  • Kamata 0,8% (EUR)
  • 100% fleksibilna štednja
  • Podižite i dodajte novac 24/7, na našim bankomatima, bez prekida oročenja
  • Upravljajte štednjom online putem mobilnog i internet bankarstva!
  • Ne morate čekati celu godinu, kamata se svakog meseca pripisuje na Vaš tekući račun

Oročena štednja

  • Kamata 0.9% (EUR)
  • Mogućnost oročenja od 12 do 36 meseci
  • Mesečni pripis kamate na Vaš tekući račun
  • Klasik štednja - oročena štednja

Štednja uslovi i reprezentativni primer

Pogledajte

Pošaljite nam Vaše podatke i naši savetnici će Vas brzo kontaktirati sa ponudom za štednju!

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.