FleX Minus 

 • Kamata samo 9% na godišnjem nivou 
 • U visini dve plate
 • Plaćate kamatu samo za dane korišćenja  
 • Bez troškova obrade 

Uslovi i reprezentativni primer FleX Minusa  

Internet i mobilno Bankarstvo 

 • Sve transakcije  potpuno besplatne, bez provizije
 • Stalan uvid u svoje lične finansije
 • Upravljanje svojim računima bilo kada i bilo gde 
 • Transfer novca sa Flex štednje 
 • Besplatne SMS poruke o odlivu i transakcijama karticom

 

  Srednji kurs

  • Transfer novca sa deviznog računa na dinarski i obrnuto
  • Konverzija do 1.000€ mesečno po srednjem kursu NBS na dan
  • Mogućnost uplate/isplate do 5.000 eur dnevno na eurskim bankomatima u Zoni 24/7(RSD/EUR)

  Oročena i FleX Štednja 

  Štednja u našoj banci sa atraktvnom kamatama: 

  • Klasik Štednja 
  • FleX Štednja

  Uslovi i reprezentativni primer

  Visa Direct kartica

  • Beskontaktna plaćanja u zemlji ili inostranstvu
  • 5 besplatnih podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka mesečno
  • Mogućnost uplate/isplate do 5.000 eur dnevno na eurskim bankomatima u Zoni 24/7(RSD/EUR)
  • Rok važenja kartice 5 godina

   

  Investicioni krediti 

  • Fiksna kamata u dinarima 9%, bez učešća
  • Bez troškova održavanja kreditne partije
  • Za adaptaciju, rekonstrukciju stambenog prostora i EE
  • Za kupovinu automobila 

  Reprezentativni primer Investicioni krediti

  Stambeni Krediti

  • Bez životnog osiguranja
  • Bez NKOSK
  • Bez troškova održavanje kreditne partije 
  • Realizacija u roku od 7 dana i mogućnost preliminarne odluke 

  Reprezentativni primer Stambeni krediti 

  Doživite ProCredit Direct u 4 koraka

  • 1
   Current: Kontakt podaci
  • 2
   Lični podaci
  • 3
   Ostali podaci
  • 4
   Završi
   Da li želite dodatne usluge uz total račun?

  Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

  Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

  Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.