Skip to main content

Najava podizanja ili uplate gotovine

Na našim bankomatima u Zoni 24/7 svakog dana možete da podignete do 5.000 EUR, bez najave.

Za uplate i isplate preko 5.000 EUR neophodno je da najavite uplatu i podizanje gotovine popunjavanjem forme na ovoj stranici. 

 

Bitno je da znate:

  • Za uplate do 30.000 EUR i isplate do 20.000 EUR biće jednokratno podignut dnevni limit na vašoj kartici i uplatu/isplatu ćete moći sami da realizujete u Zoni 24/7.
  • Za uplate preko 30.000 EUR i isplate preko 20.000 EUR potrebno je da dođete u ekspozituru, u skladu sa prethodnim dogovorom sa našim Online centrom. 
Forma za najavu podizanja ili uplate gotovine, za iznose preko 5.000 EUR
Valuta
Fizičko ili pravno lice?

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.