Krediti za refinansiranje

 

Smanjite svoje mesečne obaveze i oslobodite novčana sredstva za druge namene. Iskoristite kredit za refinansiranje ProCredit banke uz izuzetno povoljnije kamatne stope.

Uz odgovarajući odloženi period početka otplate kredita (grejs period) i objedinjenje rata više kredita u jednu, ovi krediti Vam omogućavaju i dodatne pogodnosti:

 

Krediti za refinansiranje:

Krediti su indeksirani u EUR

Jednokratna provizija za odobravanje kredita od 0%

Rok otplate do 84 meseca za osnovna sredstva i do 180 meseci za poslovni prostor.

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.