Internet bankarstvo

 

Internet bankarstvo ProCredit banke za pravna lica obuhvata niz  funkcionalnosti i pogodnosti, među kojima se izdvajaju međunarodni platni promet i kupoprodaja deviza, kao i mogućnost korišćenja internet bankarstva uz kvalifikovani elektronski sertifikat na pametnoj kartici. 

Pametna kartica se možekoristiti i za poslovanje sa drugim poslovnim bankama, Poreskom upravom, Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje i portalom E-Uprava.

Internet bankarstvo ProCredit banke Vam omogućava:

  • Pristup računima putem interneta
  • Uvid u trenutno stanje na računu
  • Pregled i štampu izvoda
  • Domaći platni promet
  • Međunarodni platni promet 
  • Kupoprodaju deviza
  • Uvid u kursnu listu ProCredit banke
  • Evidenciju priliva i odliva sredstava, kao i pregled izvoda
  • Pregled prometa za određeni period (spisak transakcija).

Ukoliko želite da koristite internet bankarstvo za pravna lica prijavite se popunjavanjem:

Pristupnice za internet i moblno bankarstvo

Popunjenu pristupnicu možete predati u bilo kojoj ekspozituri banke.

Cene naloga za transakcije internet bankarstvom su znatno niže u odnosu na standardni platni promet na šalteru.

Uputstva za korišćenje OfficeBankinga

Uputstvo za Asseco aplikaciju -  kreiranje naloga za službeno putovanje

Uputstvo za Asseco aplikaciju - kreiranje naloga 1450

Uputstvo za Asseco aplikaciju - raspored deviznih priliva

 

Uputstvo za korišćenje Halcom aplikacije

Uputstvo za Halcom aplikaciju - kreiranje deviznog naloga VP70

Uputstvo za Halcom aplikaciju - kreiranje naloga za službeno putovanje

Uputstvo za Halcom aplikaciju - kupoprodaja deviza

 
 

Korisni programi i alati

Preuzmite drajvere, poslednje verzije programa i druge alate

Vreme prijema naloga

Informacije o vremenu prijema naloga

Pristupnice i druga dokumenta

Pristupnica za internet i mobilno bankarstvo

Uputstvo za kreiranje deviznog naloga

 


 

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.