Skip to main content
krediti uz 25% bespovratnih sredstava

Irreversible
state funds
for machines, solar panels and equipment purchase

Uskoro počinje novi program Ministarstva za isplatu kredita sa 25% nepovratnih sredstava.

U međuvremenu, za više informacija kontaktirajte svog biznis savetnika.

Uz kredit do 25% bespovratnih sredstava

Pogramom podrške malim i srednjim preduzećima je predviđeno da za nabavku proizvodne opreme preduzeća:

 • obezbede najmanje 5% sredstava od vrednosti opreme koja se kupuje
 • iz budžeta Republike Srbije bespovratno dobiju 25% neophodnih sredstava (min. od 500.000,00 dinara, a max 5.000.000,00 dinara)
 • preostalih 70% investicije finansiraju kreditom
Ko može koristiti bespovratna sredstva?
 • pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu
 • zadruge koje su uskladile svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i podvrgle se zadružnoj reviziji u poslednje dve godine
 • preduzetnici registrovani u APR

Dodatne informacije

Šta može biti predmet nabavke/investicije?

Sredstva iz ovog programa koristiće se isključivo za investicije u nabavku nove proizvodne opreme i mašina, i to:

 • proizvodne opreme i/ili mašina
 • transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
 • delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara
 • građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova
 • mogućnost  finansiranja mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje

1. Proizvodna oprema i/ili mašine

Ovim programom se finansira oprema i mašine namenjene inovacijama u proizvodnim procesima i pružanju usluga privrednog subjekta, kao što su industrijska postrojenja, zanatski alati i specijalizovana tehnološka i elektronička oprema.

2. Transportno-manipulativna sredstva uključena u proces proizvodnje i unutrašnji transport

Transportno manipulativna sredstva se koriste isklučivo u unutrašnjem transportu.

 

 • Unutrašnji transport je prenos materijala i proizvoda kao predmeta rada unutar bilo koje vrste materijalne proizvodnje u okviru koje se vrše fizičke ili druge promene na predmetu rada. 
 • Unutrašnji transport pri tome obuhvata sve transportne i pomoćne operacije u fazi pripreme i izrade predmeta rada i njegovog pretvaranja u proizvod do stavljanja proizvoda u promet.
 • Unutrašnji transport obuhvata svaku promenu mesta materijala, uključujući i nezavršenu proizvodnju, unutar industrijskog proizvodnog pogona, s ciljem planskog snabdevanja materijalom glavnih, pomoćnih i sporednih odeljenja kao i pojedinih radnih mesta u pomenutim odeljenjima. 
 • Unutrašnji transport počinje sa prijemom dopremljenog materijala sredstvima spoljnog transporta, a završava se utovarom gotovih proizvoda u transportna sredstva spoljnog saobraćaja iz skladišta gotovih proizvoda
   

3. Delovi, specijalizovani alati za mašine ili druga kapitalna dobra

 • Zamena dotrajalih delova
 • Poboljšanje performansi postojećih alata i opreme
 • Proširenja mogućnosti iskorišćenja postojeće proizvodne opreme
   

4. Mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje

 • Svako ulaganje klijenta u okviru njegove proizvodne delatnosti, koje za cilj ima direktno unapređenje procesa proizvodnje, kao i indirektno kroz smanjenje troškova, uštedu energije, unapređenje uslova rada u proizvodnom procesu i očuvanje životne sredine predstavlja tzv zelenu, odnosno energetski efikasnu investiciju. 
 • Posebno ističemo investiranje u solarne elektrane, uključene u sopstveni proizvodni proces privrednog subjekta.
   

5. Građevinska mehanizacija za potrebe obavljanja građevinskih radova

 • Mašine za iskop, utovar i razastiranje (kao što su bageri, dozeri, grejderi, skreperi, utovarivači, finišeri, buldožeri…)
 • Mašine za zbijanje tla (kao što su valjci, vibro valjci, ježevi, vibro ploče…)
 • Mašine za prenos i dizanje (kao što su toranjski kran, derik kran, portalni kran, kabl kran- žičara, autodizalica, lift, platforma, viljuškar…)
 • Mašine za transport i vuču (kao što su kamioni kiperi, damperi, tegljači, istovarivači pozadi, automešalice, pumpe za beton, transportne trake…)
 • Mašine za proizvodnju i preradu materijala (kao što su fabrike betona, asfaltne baze, pogoni za izradu prefabrikovanih betonskih elemenata, pogoni za izradu armaturnih sklopova, pogon za preradu drveta…)
 • druge građevinske mašine i oprema direktno uključene u izvođenje građevinskih radova (kao što su skele, oplate…).
   
Iskustvo, brzina, efikasnost i uspešnost u realizaciji

Zbog izuzetno dobre selekcije, pouzdanosti u kreiranju neophodne dokumentacije i brzine realizacije, sa zadovoljstvom vas možemo obavestiti da procenat realizacije podnetih zahteva Ministarstvu, koja su pre toga odobrene od strane kreditnog komiteta ProCredit banke, iznosi skoro 100%.

Kontaktirajte svog službenika ili naš Online centar na broj telefona 0112057000 (poziv se tarifira po ceni operatera sa kog pozivate) ili putem e-mail adrese: srb.kontakt@procredit-group.com

Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnicima

Notice the processing and protection of personal data

Use of the Bank's website is possible without leaving personal information, In a case you want to get more detailed information, register or use the Bank's business services, in certain parts of the Bank's website, it is possible to voluntarily enter your own personal data.

The Bank collects, processes, stores and protects personal data for the purpose of preparing, concluding, and executing contracts, or acting on requests submitted through the contact form on the website in accordance with established principles and requirements of the applicable Law on Personal Data Protection, which is described in detail through the document “Notice on the processing of personal data of ProCredit Bank” which is available on the official website of the Bank and the business premises of the Bank.