Međunarodni platni promet

 

Omogućite sebi jednostavno i efikasno obavljanje svih deviznih transakcija sa Vašim poslovnim partnerima svuda u svetu, povoljno, brzo i jednostavno, uz fiksne provizije za međunarodna plaćanja putem elektronskog bankarstva.

Povoljno, bez obzira na iznos:

  • 10€ ka Nemačkoj
  • 20€ ka ostalim zemljama
  • Bez dodatnih troškova

Korišćenje usluge međunarodnog platnog prometa u ProCredit banci omogućava Vam stalan uvid u stanje i promet na Vašem računu, kao i generisanje i štampanje dnevnih izvoda i izdavanje svih vrsta potvrda.

Pored toga, pod veoma povoljnim uslovima možete da iskoristite:

  • Otvaranje i vođenje računa u valutama EUR, USD i CHF
  • Dobijanje akreditiva i bankarskih garancija
  • Obavljanje uslovnih doznaka
  • Obavljanje isplata za službena putovanja, kako po akontaciji, tako i po konačnom obračunu.

Zakažite razgovor

* Obavezno polje za unos podataka

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.